Pioneer Investments
Homepage    Pioneer Investments ve světě    Vyhledávání    Kontakt
  
 
 

Čísla fondů Pioneer

Ceny fondů e-mailem nebo SMS

Aktuální ceny vybraných fondů

Pioneer Funds - Top European Players
28.1.2015 2012,34 Kč −0,0596%
Pioneer - akciový fond
27.1.2015 0,9717 Kč −0,9177%
Pioneer Funds - Commodity Alpha
28.1.2015 40,83 $ 0,0490%
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
28.1.2015 2087,01 Kč −1,4162%
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
28.1.2015 8,31 $ −1,4235%
Pioneer Funds - Absolute Return Multi-Strategy
28.1.2015 60,24 € 0,0664%
Pioneer P.F. - Global Defensive 20
27.1.2015 1194,07 Kč −0,2214%
Pioneer Funds - Strategic Income
28.1.2015 1379,0800 Kč 0,0660%
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond
28.1.2015 1388,01 Kč −0,0914%
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond
28.1.2015 1265,07 Kč 0,0285%
Pioneer Funds - Strategic Income
28.1.2015 10,79 $ 0,1857%
Pioneer P.F. - Global Changes
27.1.2015 736,82 Kč 0,1114%
Pioneer - Sporokonto
27.1.2015 1,6090 Kč 0,0249%
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity
28.1.2015 396,45 Kč −2,0046%
Pioneer Funds - Euro Corporate Short - Term
28.1.2015 60,82 € −0,0329%
Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term
28.1.2015 6,51 $  
Pioneer Funds - U.S. Dollar Aggregate Bond
28.1.2015 93,55 $ −0,0107%
Pioneer - obligační plus
27.1.2015 1,2884 Kč 0,1555%
Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond
28.1.2015 78,84 € −0,0507%
Pioneer - obligační fond
27.1.2015 2,1807 Kč 0,0138%
Pioneer P.F. - Global Balanced 50
27.1.2015 1119,76 Kč −0,7367%
Pioneer - dynamický fond
27.1.2015 0,9751 Kč −0,1638%
Nastavení...
  Doporučené investiční produkty  
AllStar AllStar
 
   RENTIER 3s - nový program životního cyklu s unikátní alokační brzdou
   Rentier Invest - inteligentní porfolio pro život
   Program RYTMUS - pravidelné investice snižující riziko
   Doporučené fondy
 
 
  Aktuality   Navigace  
 

26.11.2014


Představenstvo společnosti Pioneer Asset Management, a.s. rozhodlo, že se dne 31.12.2014 uskuteční z technických důvodů technická přestávka.

Dne 31.12.2014 nebude společnost Pioneer Asset Management, a.s. provádět investiční službu přijímání a předávání pokynů týkajících se zaknihovaných cenných papírů kolektivního investování a investiční službu provádění pokynů týkajících se zaknihovaných cenných papírů kolektivního investování na účet zákazníka, kterou se rozumí předání pokynu týkajícího se těchto cenných papírů převodnímu místu ve smyslu příslušných podmínek.

26.11.2014


Rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů


Představenstvo Pioneer investiční společnosti, a.s. dne 26.11.2014 v 11:45 hod. rozhodlo v souladu s ustanovením § 134 a násl. zák. č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů otevřených podílových fondů v případě Českých fondů Pioneer Investments a Fondů nadací včetně stanovování aktuálních hodnot podílových listů Fondů a Fondů nadací a jejich zveřejňování, a to s účinností: od 29.12.2014 do 5.1.2015 včetně - pro České fondy Pioneer Investments, s výjimkou Fondů nadací, a od 19.12.2014 do 7.1.2015 včetně - pro Fondy nadací.
Posledním obchodním dnem v roce 2014, ke kterému bude určena aktuální hodnota podílových listů Fondů a ke kterému společnost vydá a odkoupí podílové listy fondů je:

úterý 23.12.2014 pro České fondy Pioneer Investments
čtvrtek 18.12.2014 pro Fondy nadací.

Společnost po obnovení vydávání a odkupování vydá podílové listy, jejichž vydávání a odkupování bylo pozastaveno, za aktuální hodnotu stanovenou ke dni obnovení vydávání a odkupování podílových listů Fondů a Fondů nadací.
Úplné znění zápisu ze zasedání představenstva Pioneer investiční společnosti, a.s. konaného dne 26.11.2014 naleznete zde.

Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevili v roce 2014 a přejeme Vám mnoho úspěchů v roce 2015.

9.1.2015


Investiční nástroje využívá ke zhodnocení úspor na penzi necelá desetina Čechů
Ostatní mají obavy z propadu trhů a neznalosti problematiky

I přesto, že si více než tři čtvrtiny Čechů vytvářejí finanční rezervu na důchod, jen asi 8,5 procenta z nás využívá ke zhodnocování dlouhodobých úspor investování do podílových fondů. Průzkum investiční skupiny Pioneer Investments ukázal, že šest z deseti dotázaných Čechů zhodnocuje úspory na penzi formou důchodového spoření nebo důchodového pojištění, případně na spořicích a termínovaných produktech (19%). Téměř čtyři z deseti dotázaných o investování do podílových fondů nikdy neuvažovali. Ti, kteří investiční nástroje ke zhodnocování úspor nevyužívají, uvedli jako nejčastější důvod obavu z možné ztráty vložených peněz při propadu trhů (35%) a dále skutečnost, že investování nerozumí (30%).

16.12.2014


Oznámení podílníkům fondu Pioneer – obligační plus

Představenstvo společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. (dále jen „Společnost“) dne 16. prosince 2014 schválilo změny v úplném znění, respektive zpřesnění textu statutu fondu Pioneer – obligační plus, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen „Fond“). Jedná se o úpravy statutu Fondu v části 3. „Investiční cíle a způsob investování podílového fondu“, a s touto změnou přímo související úpravou v části 4. „Rizikový profil“ – více informací v odůvodnění rozhodnutí představenstva Společnosti zde.
Nové úplné znění statutu Fondu naleznete zde.

Pioneer Investments, Praha

11.11.2014


Při výběru investičního portfolia jsou pro Čechy nejdůležitějšími faktory garantovaný výnos a míra rizika investice

O investicích se Češi radí s odborníky, konečné rozhodnutí však nechávají na svém úsudku

Nejdůležitějším rozhodovacím kritériem při výběru podílového fondu a investičního portfolia je pro třetinu Čechů garantovaný výnos do splatnosti, druhým v pořadí míra rizika (23%) a dividendový výnos (16%). Informace vyplynula z průzkumu investiční skupiny Pioneer Investments, která zjišťovala, jaké faktory jsou důležité při investorském rozhodování. Pokud by Češi měli k dispozici sto tisíc korun a chtěli by tuto částku investovat, více než čtyři pětiny z nich (84%) by složení investičního portfolia konzultovaly s investičním poradcem nebo nejbližší rodinou, více než polovina by jich však konečné rozhodnutí nechala na vlastním úsudku.

        Archiv ...

 
   Komentáře k trhům
   Mapa produktů
   ON-LINE aplikace
   Přístup k elektronickým výpisům
   Formuláře ke stažení
   Často kladené dotazy
 
AllStar