Pioneer Investments
Homepage    Pioneer Investments ve světě    Vyhledávání    Kontakt
  
 
 

Čísla fondů Pioneer

Ceny fondů e-mailem nebo SMS

Aktuální ceny vybraných fondů

Pioneer Funds - Top European Players
19.12.2014 1867,67 Kč 0,2103%
Pioneer - akciový fond
18.12.2014 0,9548 Kč 2,5344%
Pioneer Funds - Commodity Alpha
19.12.2014 44,05 $ 0,1136%
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
19.12.2014 2159,63 Kč 0,3322%
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
19.12.2014 8,58 $ 0,2336%
Pioneer Funds - Absolute Return Multi-Strategy
19.12.2014 57,91 € 0,3988%
Pioneer P.F. - Global Defensive 20
18.12.2014 1146,70 Kč 0,5798%
Pioneer Funds - Strategic Income
19.12.2014 1370,4500 Kč 0,2106%
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond
19.12.2014 1370,15 Kč 0,2510%
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond
19.12.2014 1274,65 Kč 0,5538%
Pioneer Funds - Strategic Income
19.12.2014 10,68 $ 0,2817%
Pioneer P.F. - Global Changes
18.12.2014 667,79 Kč 2,2336%
Pioneer - Sporokonto
18.12.2014 1,6091 Kč −0,0311%
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity
19.12.2014 372,03 Kč 0,2857%
Pioneer Funds - Euro Corporate Short - Term
19.12.2014 60,54 €  
Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term
19.12.2014 6,51 $  
Pioneer Funds - U.S. Dollar Aggregate Bond
19.12.2014 92,56 $ 0,0757%
Pioneer - obligační plus
18.12.2014 1,2464 Kč 0,2574%
Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond
19.12.2014 77,20 € 0,1167%
Pioneer - obligační fond
18.12.2014 2,1435 Kč −0,0326%
Pioneer P.F. - Global Balanced 50
18.12.2014 1053,26 Kč 1,6906%
Pioneer - dynamický fond
18.12.2014 0,9454 Kč 2,2054%
Nastavení...
  Doporučené investiční produkty   AllStar  
   RENTIER 3s - nový program životního cyklu s unikátní alokační brzdou
   Rentier Invest - inteligentní porfolio pro život
   Program RYTMUS - pravidelné investice snižující riziko
   Doporučené fondy
 
 
  Aktuality   Navigace  
 

26.11.2014


Představenstvo společnosti Pioneer Asset Management, a.s. rozhodlo, že se dne 31.12.2014 uskuteční z technických důvodů technická přestávka.

Dne 31.12.2014 nebude společnost Pioneer Asset Management, a.s. provádět investiční službu přijímání a předávání pokynů týkajících se zaknihovaných cenných papírů kolektivního investování a investiční službu provádění pokynů týkajících se zaknihovaných cenných papírů kolektivního investování na účet zákazníka, kterou se rozumí předání pokynu týkajícího se těchto cenných papírů převodnímu místu ve smyslu příslušných podmínek.

26.11.2014


Rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů


Představenstvo Pioneer investiční společnosti, a.s. dne 26.11.2014 v 11:45 hod. rozhodlo v souladu s ustanovením § 134 a násl. zák. č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů otevřených podílových fondů v případě Českých fondů Pioneer Investments a Fondů nadací včetně stanovování aktuálních hodnot podílových listů Fondů a Fondů nadací a jejich zveřejňování, a to s účinností: od 29.12.2014 do 5.1.2015 včetně - pro České fondy Pioneer Investments, s výjimkou Fondů nadací, a od 19.12.2014 do 7.1.2015 včetně - pro Fondy nadací.
Posledním obchodním dnem v roce 2014, ke kterému bude určena aktuální hodnota podílových listů Fondů a ke kterému společnost vydá a odkoupí podílové listy fondů je:

úterý 23.12.2014 pro České fondy Pioneer Investments
čtvrtek 18.12.2014 pro Fondy nadací.

Společnost po obnovení vydávání a odkupování vydá podílové listy, jejichž vydávání a odkupování bylo pozastaveno, za aktuální hodnotu stanovenou ke dni obnovení vydávání a odkupování podílových listů Fondů a Fondů nadací.
Úplné znění zápisu ze zasedání představenstva Pioneer investiční společnosti, a.s. konaného dne 26.11.2014 naleznete zde.

Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevili v roce 2014 a přejeme Vám mnoho úspěchů v roce 2015.

16.12.2014


Oznámení podílníkům fondu Pioneer – obligační plus

Představenstvo společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. (dále jen „Společnost“) dne 16. prosince 2014 schválilo změny v úplném znění, respektive zpřesnění textu statutu fondu Pioneer – obligační plus, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen „Fond“). Jedná se o úpravy statutu Fondu v části 3. „Investiční cíle a způsob investování podílového fondu“, a s touto změnou přímo související úpravou v části 4. „Rizikový profil“ – více informací v odůvodnění rozhodnutí představenstva Společnosti zde.
Nové úplné znění statutu Fondu naleznete zde.

Pioneer Investments, Praha

11.11.2014


Při výběru investičního portfolia jsou pro Čechy nejdůležitějšími faktory garantovaný výnos a míra rizika investice

O investicích se Češi radí s odborníky, konečné rozhodnutí však nechávají na svém úsudku

Nejdůležitějším rozhodovacím kritériem při výběru podílového fondu a investičního portfolia je pro třetinu Čechů garantovaný výnos do splatnosti, druhým v pořadí míra rizika (23%) a dividendový výnos (16%). Informace vyplynula z průzkumu investiční skupiny Pioneer Investments, která zjišťovala, jaké faktory jsou důležité při investorském rozhodování. Pokud by Češi měli k dispozici sto tisíc korun a chtěli by tuto částku investovat, více než čtyři pětiny z nich (84%) by složení investičního portfolia konzultovaly s investičním poradcem nebo nejbližší rodinou, více než polovina by jich však konečné rozhodnutí nechala na vlastním úsudku.

6.11.2014


Pioneer Funds - European Equity Target Income získal ocenění Cash Financial Advisor Award 2014 v kategorii „Podílový fond“

Odborná porota ocenila fond jako inovativní řešení pro investory, kteří hledají zajímavější výnos v přetrvávajícím prostředí nízkých úrokových sazeb. Podle názoru porotců fond Pioneer Funds - European Equity Target Income, který pravidelně vyplácí dividendu a pro zvýšení dividendového výnosu používá opční strategie, konzervativnějším investorům umožňuje vhodným způsobem participovat na akciových trzích.

        Archiv ...

 
   Komentáře k trhům
   Mapa produktů
   ON-LINE aplikace
   Přístup k elektronickým výpisům
   Formuláře ke stažení
   Často kladené dotazy
 
MyPioneer