Pioneer Investments
Homepage    Pioneer Investments ve světě    Vyhledávání    Kontakt
  
 
 

Čísla fondů Pioneer

Ceny fondů e-mailem nebo SMS

Aktuální ceny vybraných fondů

Pioneer Funds - Top European Players
23.4.2015 2261,69 Kč −0,3204%
Pioneer - akciový fond
23.4.2015 1,0334 Kč 0,1842%
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
23.4.2015 2183,91 Kč 0,1610%
Pioneer Funds - Commodity Alpha
23.4.2015 39,62 $ −0,2266%
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
23.4.2015 8,70 $ 0,1151%
Pioneer Funds - Absolute Return Multi-Strategy
23.4.2015 61,48 € 0,1140%
Pioneer Funds - Strategic Income
23.4.2015 1390,5600 Kč 0,0014%
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond
23.4.2015 1429,69 Kč −0,0657%
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond
23.4.2015 1308,81 Kč 0,2927%
Pioneer Funds - Strategic Income
23.4.2015 10,88 $  
Pioneer - Sporokonto
23.4.2015 1,6142 Kč  
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity
23.4.2015 463,59 Kč 0,4224%
Pioneer Funds - Euro Corporate Short - Term
23.4.2015 60,48 € 0,0496%
Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term
23.4.2015 6,51 $  
Pioneer Funds - U.S. Dollar Aggregate Bond
23.4.2015 94,09 $ −0,0850%
Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond
23.4.2015 79,67 € −0,0126%
Pioneer - obligační plus
23.4.2015 1,3083 Kč −0,1603%
Pioneer - obligační fond
23.4.2015 2,1735 Kč −0,1332%
Pioneer - dynamický fond
23.4.2015 1,0324 Kč 0,2427%
Nastavení...

*

Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity

Pioneer Funds - evropský akciový - rozvíjející se trhy a Středomoří

  Místo obchodní registrace: Lucembursko,   ISIN: LU0119336021,   Číslo fondu: 214
CZK EUR USD
  Akciový fond rozvíjejících se trhů a dálného východu

Denní informace k 23.4.2015

Aktuální informace představují denní údaje o fondu, kategorie A a nevyplácející dividendu (non-distrib.), která je v ČR nabízena.

Cena 1 podílového listu 16,91 €

Vývoj ceny podílového listu v EUR od jeho založení


Výkonnost fondu k 23.4.2015

(uváděna v EUR)

  kumulativní roční (p.a.)
od založení 18.12.2000 146,86% 6,50%
za posledních 5 let −9,57% −1,99%
za poslední 3 roky −1,69% −0,57%
za poslední 2 roky −4,41% −2,23%
za poslední rok 12,88%  
za posledních 6 měsíců 10,45%  
za poslední 3 měsíce 13,11%  
za poslední 1 měsíc 11,76%  
od začátku roku 23,97%  

Důležité upozornění:

Předmětné sdělení nepředstavuje osobní investiční poradenství ani investiční doporučení, která by zohledňovala individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku.

Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Míra očekávaného výnosu z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů souvisí s mírou investičního rizika a není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Výnosy z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů dosahované v minulosti nejsou zárukou výnosů budoucích. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se můžou měnit. Investování s sebou nese řadu rizik; vysvětlení rizik a jejich vliv na kolísání aktuální hodnoty investované částky je uvedené na www.pioneer.cz/pouceni_o_rizicich.pdf

Zveřejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondů reflektují vliv skutečných provizí, odměn a dalších poplatků hrazených fondem. Struktura poplatků souvisejících s konkrétní investicí plyne z prospektu (statutu).

Předmětné sdělení nepředstavuje zvláštní informace o poskytovateli investičních služeb, jeho poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, rizicích apod. dle příslušných právních předpisů. Tyto informace jsou dostupné v materiálu Informace pro zákazníky pro příslušnou investiční službu.

Dříve, než se rozhodnete investovat, seznamte se s příslušným statutem fondů české rodiny, který lze získat zdarma v sídle společnosti Pioneer investiční společnost, a.s., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, Česká republika či na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR 800 118 844; rovněž se seznamte s příslušným prospektem zahraničních fondů, který lze také získat zdarma na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR 800 118 844.

Zejména v případě zahraničních fondů se seznamte s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky a s manažerskými pravidly a s podmínkami pro ČR. Všechny tyto dokumenty lze také získat zdarma na výše uvedených kontaktech. Názvy zahraničních fondů uvedené v českém jazyce zpravidla představují jejich marketingové označení pro Českou republiku.