Pioneer Investments
Homepage    Pioneer Investments ve světě    Vyhledávání    Kontakt
  
 
 

Čísla fondů Pioneer

Ceny fondů e-mailem nebo SMS

Aktuální ceny vybraných fondů

Pioneer Funds - Top European Players
18.12.2014 1863,75 Kč 3,1977%
Pioneer - akciový fond
18.12.2014 0,9548 Kč 2,5344%
Pioneer Funds - Commodity Alpha
18.12.2014 44,00 $ −0,0227%
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
18.12.2014 2152,48 Kč 2,4010%
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
18.12.2014 8,56 $ 2,3923%
Pioneer Funds - Absolute Return Multi-Strategy
18.12.2014 57,68 € 0,5930%
Pioneer P.F. - Global Defensive 20
18.12.2014 1146,70 Kč 0,5798%
Pioneer Funds - Strategic Income
18.12.2014 1367,5700 Kč 0,4112%
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond
18.12.2014 1366,72 Kč 0,6948%
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond
18.12.2014 1267,63 Kč 0,6111%
Pioneer Funds - Strategic Income
18.12.2014 10,65 $ 0,3770%
Pioneer P.F. - Global Changes
18.12.2014 667,79 Kč 2,2336%
Pioneer - Sporokonto
18.12.2014 1,6091 Kč −0,0311%
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity
18.12.2014 370,97 Kč 3,6345%
Pioneer Funds - Euro Corporate Short - Term
18.12.2014 60,54 € 0,0992%
Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term
18.12.2014 6,51 $  
Pioneer Funds - U.S. Dollar Aggregate Bond
18.12.2014 92,49 $  
Pioneer - obligační plus
18.12.2014 1,2464 Kč 0,2574%
Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond
18.12.2014 77,11 € −0,0130%
Pioneer - obligační fond
18.12.2014 2,1435 Kč −0,0326%
Pioneer P.F. - Global Balanced 50
18.12.2014 1053,26 Kč 1,6906%
Pioneer - dynamický fond
18.12.2014 0,9454 Kč 2,2054%
Nastavení...

*

Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity

Pioneer Funds - evropský akciový - rozvíjející se trhy a Středomoří

  Místo obchodní registrace: Lucembursko,   ISIN: LU0119336021,   Číslo fondu: 214
CZK EUR USD
  Akciový fond rozvíjejících se trhů a dálného východu

Denní informace k 18.12.2014

Aktuální informace představují denní údaje o fondu, kategorie A a nevyplácející dividendu (non-distrib.), která je v ČR nabízena.

Cena 1 podílového listu 13,44 €

Vývoj ceny podílového listu v EUR od jeho založení


Výkonnost fondu k 18.12.2014

(uváděna v EUR)

  kumulativní roční (p.a.)
od založení 18.12.2000 96,20% 4,93%
za posledních 5 let −11,52% −2,42%
za poslední 3 roky −8,76% −3,01%
za poslední 2 roky −26,11% −14,04%
za poslední rok −23,81%  
za posledních 6 měsíců −20,14%  
za poslední 3 měsíce −16,88%  
za poslední 1 měsíc −12,78%  
od začátku roku −23,59%  

Důležité upozornění:

Předmětné sdělení nepředstavuje osobní investiční poradenství ani investiční doporučení, která by zohledňovala individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku.

Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Míra očekávaného výnosu z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů souvisí s mírou investičního rizika a není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Výnosy z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů dosahované v minulosti nejsou zárukou výnosů budoucích. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se můžou měnit. Investování s sebou nese řadu rizik; vysvětlení rizik a jejich vliv na kolísání aktuální hodnoty investované částky je uvedené na www.pioneer.cz/pouceni_o_rizicich.pdf

Zveřejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondů reflektují vliv skutečných provizí, odměn a dalších poplatků hrazených fondem. Struktura poplatků souvisejících s konkrétní investicí plyne z prospektu (statutu).

Předmětné sdělení nepředstavuje zvláštní informace o poskytovateli investičních služeb, jeho poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, rizicích apod. dle příslušných právních předpisů. Tyto informace jsou dostupné v materiálu Informace pro zákazníky pro příslušnou investiční službu.

Dříve, než se rozhodnete investovat, seznamte se s příslušným statutem fondů české rodiny, který lze získat zdarma v sídle společnosti Pioneer investiční společnost, a.s., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, Česká republika či na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR 800 118 844; rovněž se seznamte s příslušným prospektem zahraničních fondů, který lze také získat zdarma na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR 800 118 844.

Zejména v případě zahraničních fondů se seznamte s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky a s manažerskými pravidly a s podmínkami pro ČR. Všechny tyto dokumenty lze také získat zdarma na výše uvedených kontaktech. Názvy zahraničních fondů uvedené v českém jazyce zpravidla představují jejich marketingové označení pro Českou republiku.