Pioneer Investments
Homepage    Pioneer Investments ve světě    Vyhledávání    Kontakt
  
 
 

Čísla fondů Pioneer

Ceny fondů e-mailem nebo SMS

Aktuální ceny vybraných fondů

Pioneer Funds - Top European Players
21.10.2014 1741,59 Kč 2,0437%
Pioneer - akciový fond
21.10.2014 0,9146 Kč 1,6561%
Pioneer Funds - Commodity Alpha
21.10.2014 47,44 $ −1,0017%
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
21.10.2014 2010,91 Kč 2,1518%
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
21.10.2014 8,01 $ 2,1684%
Pioneer Funds - Absolute Return Multi-Strategy
21.10.2014 57,40 € 0,3847%
Pioneer P.F. - Global Defensive 20
21.10.2014 1108,02 Kč 0,2497%
Pioneer Funds - Strategic Income
21.10.2014 1383,7700 Kč 0,1534%
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond
21.10.2014 1394,80 Kč 0,2696%
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond
21.10.2014 1322,78 Kč 0,0507%
Pioneer Funds - Strategic Income
21.10.2014 10,78 $ 0,0929%
Pioneer P.F. - Global Changes
21.10.2014 669,89 Kč 0,8992%
Pioneer - Sporokonto
21.10.2014 1,6119 Kč  
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity
21.10.2014 423,12 Kč 1,6212%
Pioneer Funds - Euro Corporate Short - Term
21.10.2014 60,57 € −0,0495%
Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term
21.10.2014 6,52 $ 0,1536%
Pioneer Funds - U.S. Dollar Aggregate Bond
21.10.2014 92,59 $ 0,0324%
Pioneer - obligační plus
21.10.2014 1,2563 Kč 0,2154%
Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond
21.10.2014 75,86 €  
Pioneer - obligační fond
21.10.2014 2,1106 Kč −0,0047%
Pioneer P.F. - Global Balanced 50
21.10.2014 1000,10 Kč 0,7566%
Pioneer - dynamický fond
21.10.2014 0,9871 Kč 0,8892%
Nastavení...

*

Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity

Pioneer Funds - evropský akciový - rozvíjející se trhy a Středomoří

  Místo obchodní registrace: Lucembursko,   ISIN: LU0119336021,   Číslo fondu: 214
CZK EUR USD
  Akciový fond rozvíjejících se trhů a dálného východu

Denní informace k 21.10.2014

Aktuální informace představují denní údaje o fondu, kategorie A a nevyplácející dividendu (non-distrib.), která je v ČR nabízena.

Cena 1 podílového listu 15,34 €

Vývoj ceny podílového listu v EUR od jeho založení


Výkonnost fondu k 21.10.2014

(uváděna v EUR)

  kumulativní roční (p.a.)
od založení 18.12.2000 123,94% 5,99%
za posledních 5 let 0,72% 0,14%
za poslední 3 roky 2,47% 0,82%
za poslední 2 roky −14,54% −7,56%
za poslední rok −18,27%  
za posledních 6 měsíců 2,95%  
za poslední 3 měsíce −5,60%  
za poslední 1 měsíc −4,90%  
od začátku roku −12,79%  

Důležité upozornění:

Předmětné sdělení nepředstavuje osobní investiční poradenství ani investiční doporučení, která by zohledňovala individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku.

Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Míra očekávaného výnosu z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů souvisí s mírou investičního rizika a není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Výnosy z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů dosahované v minulosti nejsou zárukou výnosů budoucích. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se můžou měnit. Investování s sebou nese řadu rizik; vysvětlení rizik a jejich vliv na kolísání aktuální hodnoty investované částky je uvedené na www.pioneer.cz/pouceni_o_rizicich.pdf

Zveřejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondů reflektují vliv skutečných provizí, odměn a dalších poplatků hrazených fondem. Struktura poplatků souvisejících s konkrétní investicí plyne z prospektu (statutu).

Předmětné sdělení nepředstavuje zvláštní informace o poskytovateli investičních služeb, jeho poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, rizicích apod. dle příslušných právních předpisů. Tyto informace jsou dostupné v materiálu Informace pro zákazníky pro příslušnou investiční službu.

Dříve, než se rozhodnete investovat, seznamte se s příslušným statutem fondů české rodiny, který lze získat zdarma v sídle společnosti Pioneer investiční společnost, a.s., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, Česká republika či na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR 800 118 844; rovněž se seznamte s příslušným prospektem zahraničních fondů, který lze také získat zdarma na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR 800 118 844.

Zejména v případě zahraničních fondů se seznamte s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky a s manažerskými pravidly a s podmínkami pro ČR. Všechny tyto dokumenty lze také získat zdarma na výše uvedených kontaktech. Názvy zahraničních fondů uvedené v českém jazyce zpravidla představují jejich marketingové označení pro Českou republiku.