Pioneer Investments
Homepage    Pioneer Investments ve světě    Vyhledávání    Kontakt
  
 
 

Čísla fondů Pioneer

Ceny fondů e-mailem nebo SMS

Aktuální ceny vybraných fondů

Pioneer Funds - European Equity Target Income
25.10.2016 1205,06 Kč 0,1063%
Pioneer Funds - Top European Players
25.10.2016 1901,84 Kč −0,3202%
Pioneer - akciový fond
24.10.2016 0,9698 Kč 0,3934%
Pioneer Funds - Commodity Alpha
25.10.2016 33,22 $ 0,6057%
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
25.10.2016 2131,11 Kč −0,3623%
Pioneer Funds - Global High Yield
25.10.2016 1325,27 Kč −0,0075%
Pioneer Funds - Strategic Income
25.10.2016 1413,4400 Kč 0,0361%
Pioneer Fund Solutions - Conservative
24.10.2016 1212,10 Kč −0,0165%
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond
25.10.2016 1465,20 Kč 0,1052%
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond
25.10.2016 1409,02 Kč 0,0177%
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity
25.10.2016 422,11 Kč −0,0379%
Pioneer Fund Solutions - Diversified Growth
24.10.2016 730,22 Kč 0,1248%
Pioneer - obligační plus
24.10.2016 1,2851 Kč 0,0545%
Pioneer Funds – Flexible Opportunities
25.10.2016 1341,60 Kč −0,4674%
Pioneer Funds  - Global Multi-Asset Target Income
25.10.2016 900,49 Kč 0,0033%
Pioneer Fund Solutions - Balanced
24.10.2016 1143,92 Kč 0,0516%
Nastavení...

*

Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity

Pioneer Funds - evropský akciový - rozvíjející se trhy a Středomoří

  Místo obchodní registrace: Lucembursko,   ISIN: LU0119336021,   Číslo fondu: 214
CZK EUR USD
  Akciový fond rozvíjejících se trhů a dálného východu

Denní informace k 25.10.2016

Aktuální informace představují denní údaje o fondu, kategorie A a nevyplácející dividendu (non-distrib.), která je v ČR nabízena.

Cena 1 podílového listu 15,62 €

Vývoj ceny podílového listu v EUR od jeho založeníVýkonnost fondu k 25.10.2016

(uváděna v EUR)

  kumulativní roční (p.a.)
od založení 18.12.2000 128,03% 5,33%
za posledních 5 let 1,56% 0,31%
za poslední 3 roky −15,43% −5,43%
za poslední 2 roky 2,29% 1,14%
za poslední rok 4,69%  
za posledních 6 měsíců 4,90%  
za poslední 3 měsíce 6,33%  
za poslední 1 měsíc 2,23%  
od začátku roku 13,44%  

Důležité upozornění:

Předmětné sdělení nepředstavuje osobní investiční poradenství ani investiční doporučení, která by zohledňovala individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku.

Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Míra očekávaného výnosu z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů souvisí s mírou investičního rizika a není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Výnosy z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů dosahované v minulosti nejsou zárukou výnosů budoucích. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se můžou měnit. Investování s sebou nese řadu rizik; vysvětlení rizik a jejich vliv na kolísání aktuální hodnoty investované částky je uvedené na www.pioneer.cz/pouceni_o_rizicich.pdf

Zveřejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondů reflektují vliv skutečných provizí, odměn a dalších poplatků hrazených fondem. Struktura poplatků souvisejících s konkrétní investicí plyne z prospektu (statutu).

Předmětné sdělení nepředstavuje zvláštní informace o poskytovateli investičních služeb, jeho poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, rizicích apod. dle příslušných právních předpisů. Tyto informace jsou dostupné v materiálu Informace pro zákazníky pro příslušnou investiční službu.

Dříve, než se rozhodnete investovat, seznamte se s příslušným statutem fondů české rodiny, který lze získat zdarma v sídle společnosti Pioneer investiční společnost, a.s., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, Česká republika či na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR 800 118 844; rovněž se seznamte s příslušným prospektem zahraničních fondů, který lze také získat zdarma na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR 800 118 844.

Zejména v případě zahraničních fondů se seznamte s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky a s manažerskými pravidly a s podmínkami pro ČR. Všechny tyto dokumenty lze také získat zdarma na výše uvedených kontaktech. Názvy zahraničních fondů uvedené v českém jazyce zpravidla představují jejich marketingové označení pro Českou republiku.