Pioneer Investments
Homepage    Pioneer Investments ve světě    Vyhledávání    Kontakt
  
 
 

Čísla fondů Pioneer

Ceny fondů e-mailem nebo SMS

Aktuální ceny vybraných fondů

Pioneer Funds - Top European Players
1.9.2014 1848,16 Kč 0,4331%
Pioneer - akciový fond
1.9.2014 0,9479 Kč 0,0317%
Pioneer Funds - Commodity Alpha
1.9.2014 51,69 $ 0,5446%
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
1.9.2014 2082,64 Kč −0,0005%
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
1.9.2014 8,29 $  
Pioneer Funds - Absolute Return Multi-Strategy
1.9.2014 58,51 € 0,1884%
Pioneer P.F. - Global Defensive 20
1.9.2014 1127,79 Kč 0,0381%
Pioneer Funds - Strategic Income
1.9.2014 1394,1100 Kč −0,0065%
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond
1.9.2014 1421,07 Kč 0,0155%
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond
1.9.2014 1344,25 Kč −0,0944%
Pioneer Funds - Strategic Income
1.9.2014 10,86 $  
Pioneer P.F. - Global Changes
1.9.2014 707,66 Kč 0,4471%
Pioneer - Sporokonto
1.9.2014 1,6115 Kč −0,0062%
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity
1.9.2014 446,72 Kč  
Pioneer Funds - Euro Corporate Short - Term
1.9.2014 60,82 €  
Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term
1.9.2014 6,52 $  
Pioneer Funds - U.S. Dollar Aggregate Bond
1.9.2014 92,67 $ 0,0648%
Pioneer - obligační plus
1.9.2014 1,2450 Kč 0,1931%
Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond
1.9.2014 76,17 €  
Pioneer - obligační fond
1.9.2014 2,0922 Kč 0,0096%
Pioneer P.F. - Global Balanced 50
1.9.2014 1029,17 Kč 0,1908%
Pioneer - dynamický fond
1.9.2014 1,0158 Kč 0,1578%
Nastavení...

*

Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity

Pioneer Funds - evropský akciový - rozvíjející se trhy a Středomoří

  Místo obchodní registrace: Lucembursko,   ISIN: LU0119336021,   Číslo fondu: 214
CZK EUR USD
  Akciový fond rozvíjejících se trhů a dálného východu

Denní informace k 1.9.2014

Aktuální informace představují denní údaje o fondu, kategorie A a nevyplácející dividendu (non-distrib.), která je v ČR nabízena.

Cena 1 podílového listu 16,10 €

Vývoj ceny podílového listu v EUR od jeho založení


Výkonnost fondu k 1.9.2014

(uváděna v EUR)

  kumulativní roční (p.a.)
od založení 18.12.2000 135,04% 6,43%
za posledních 5 let 23,66% 4,34%
za poslední 3 roky −1,65% −0,55%
za poslední 2 roky −6,83% −3,47%
za poslední rok −2,66%  
za posledních 6 měsíců 2,29%  
za poslední 3 měsíce −2,01%  
za poslední 1 měsíc 1,32%  
od začátku roku −8,47%  

Důležité upozornění:

Předmětné sdělení nepředstavuje osobní investiční poradenství ani investiční doporučení, která by zohledňovala individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku.

Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Míra očekávaného výnosu z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů souvisí s mírou investičního rizika a není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Výnosy z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů dosahované v minulosti nejsou zárukou výnosů budoucích. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se můžou měnit. Investování s sebou nese řadu rizik; vysvětlení rizik a jejich vliv na kolísání aktuální hodnoty investované částky je uvedené na www.pioneer.cz/pouceni_o_rizicich.pdf

Zveřejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondů reflektují vliv skutečných provizí, odměn a dalších poplatků hrazených fondem. Struktura poplatků souvisejících s konkrétní investicí plyne z prospektu (statutu).

Předmětné sdělení nepředstavuje zvláštní informace o poskytovateli investičních služeb, jeho poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, rizicích apod. dle příslušných právních předpisů. Tyto informace jsou dostupné v materiálu Informace pro zákazníky pro příslušnou investiční službu.

Dříve, než se rozhodnete investovat, seznamte se s příslušným statutem fondů české rodiny, který lze získat zdarma v sídle společnosti Pioneer investiční společnost, a.s., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, Česká republika či na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR 800 118 844; rovněž se seznamte s příslušným prospektem zahraničních fondů, který lze také získat zdarma na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR 800 118 844.

Zejména v případě zahraničních fondů se seznamte s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky a s manažerskými pravidly a s podmínkami pro ČR. Všechny tyto dokumenty lze také získat zdarma na výše uvedených kontaktech. Názvy zahraničních fondů uvedené v českém jazyce zpravidla představují jejich marketingové označení pro Českou republiku.