Pioneer Investments
Homepage    Pioneer Investments ve světě    Vyhledávání    Kontakt
  
 
 

Čísla fondů Pioneer

Ceny fondů e-mailem nebo SMS

Aktuální ceny vybraných fondů

Pioneer Funds - European Equity Target Income
28.9.2016 1188,56 Kč 0,3284%
Pioneer Funds - Top European Players
28.9.2016 1902,95 Kč 0,5649%
Pioneer - akciový fond
27.9.2016 0,9623 Kč 0,3232%
Pioneer Funds - Commodity Alpha
28.9.2016 33,34 $ −0,3884%
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
28.9.2016 2166,02 Kč 0,2741%
Pioneer Funds - Global High Yield
28.9.2016 1310,42 Kč −0,0359%
Pioneer Funds - Strategic Income
28.9.2016 1408,6900 Kč −0,0716%
Pioneer Fund Solutions - Conservative
28.9.2016 1211,16 Kč 0,1248%
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond
28.9.2016 1451,05 Kč 0,0310%
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond
28.9.2016 1405,90 Kč −0,0782%
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity
28.9.2016 406,77 Kč 0,1477%
Pioneer Fund Solutions - Diversified Growth
28.9.2016 736,07 Kč 0,1047%
Pioneer - obligační plus
27.9.2016 1,2878 Kč 0,1711%
Pioneer Funds – Flexible Opportunities
28.9.2016 1371,97 Kč 0,3166%
Pioneer Funds  - Global Multi-Asset Target Income
28.9.2016 899,18 Kč −0,0622%
Pioneer Fund Solutions - Balanced
28.9.2016 1135,84 Kč 0,2666%
Nastavení...

*

Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity

Pioneer Funds - evropský akciový - rozvíjející se trhy a Středomoří

  Místo obchodní registrace: Lucembursko,   ISIN: LU0119336021,   Číslo fondu: 214
CZK EUR USD
  Akciový fond rozvíjejících se trhů a dálného východu

Denní informace k 28.9.2016

Aktuální informace představují denní údaje o fondu, kategorie A a nevyplácející dividendu (non-distrib.), která je v ČR nabízena.

Cena 1 podílového listu 15,05 €

Vývoj ceny podílového listu v EUR od jeho založeníVýkonnost fondu k 28.9.2016

(uváděna v EUR)

  kumulativní roční (p.a.)
od založení 18.12.2000 119,71% 5,11%
za posledních 5 let 3,37% 0,66%
za poslední 3 roky −15,45% −5,44%
za poslední 2 roky −6,35% −3,22%
za poslední rok 11,48%  
za posledních 6 měsíců 5,69%  
za poslední 3 měsíce 6,14%  
za poslední 1 měsíc 0,74%  
od začátku roku 9,30%  

Důležité upozornění:

Předmětné sdělení nepředstavuje osobní investiční poradenství ani investiční doporučení, která by zohledňovala individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku.

Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Míra očekávaného výnosu z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů souvisí s mírou investičního rizika a není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Výnosy z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů dosahované v minulosti nejsou zárukou výnosů budoucích. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se můžou měnit. Investování s sebou nese řadu rizik; vysvětlení rizik a jejich vliv na kolísání aktuální hodnoty investované částky je uvedené na www.pioneer.cz/pouceni_o_rizicich.pdf

Zveřejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondů reflektují vliv skutečných provizí, odměn a dalších poplatků hrazených fondem. Struktura poplatků souvisejících s konkrétní investicí plyne z prospektu (statutu).

Předmětné sdělení nepředstavuje zvláštní informace o poskytovateli investičních služeb, jeho poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, rizicích apod. dle příslušných právních předpisů. Tyto informace jsou dostupné v materiálu Informace pro zákazníky pro příslušnou investiční službu.

Dříve, než se rozhodnete investovat, seznamte se s příslušným statutem fondů české rodiny, který lze získat zdarma v sídle společnosti Pioneer investiční společnost, a.s., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, Česká republika či na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR 800 118 844; rovněž se seznamte s příslušným prospektem zahraničních fondů, který lze také získat zdarma na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR 800 118 844.

Zejména v případě zahraničních fondů se seznamte s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky a s manažerskými pravidly a s podmínkami pro ČR. Všechny tyto dokumenty lze také získat zdarma na výše uvedených kontaktech. Názvy zahraničních fondů uvedené v českém jazyce zpravidla představují jejich marketingové označení pro Českou republiku.