Pioneer Investments
Homepage    Pioneer Investments ve světě    Vyhledávání    Kontakt
  
 
 

Čísla fondů Pioneer

Ceny fondů e-mailem nebo SMS

Aktuální ceny vybraných fondů

Pioneer Funds - Top European Players
23.4.2014 1790,28 Kč −0,7110%
Pioneer - akciový fond
22.4.2014 0,8842 Kč 0,5916%
Pioneer Funds - Commodity Alpha
23.4.2014 54,84 $ 0,2743%
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
23.4.2014 1974,32 Kč −0,2168%
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
23.4.2014 7,86 $ −0,2538%
Pioneer Funds - Absolute Return Multi-Strategy
23.4.2014 58,07 € −0,1891%
Pioneer P.F. - Global Defensive 20
22.4.2014 1083,23 Kč 0,1646%
Pioneer Funds - Strategic Income
23.4.2014 1371,6400 Kč 0,0788%
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond
23.4.2014 1390,55 Kč 0,5096%
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond
23.4.2014 1298,66 Kč −0,0416%
Pioneer Funds - Strategic Income
23.4.2014 10,66 $  
Pioneer P.F. - Global Changes
22.4.2014 653,95 Kč 0,3776%
Pioneer - Sporokonto
22.4.2014 1,6050 Kč 0,0748%
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity
23.4.2014 411,37 Kč −0,6425%
Pioneer Funds - Euro Corporate Short - Term
23.4.2014 60,67 € −0,0330%
Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term
23.4.2014 6,50 $  
Pioneer Funds - U.S. Dollar Aggregate Bond
23.4.2014 91,02 $ 0,0660%
Pioneer - obligační plus
22.4.2014 1,1922 Kč −0,0084%
Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond
23.4.2014 73,15 €  
Pioneer - obligační fond
22.4.2014 2,0220 Kč −0,0395%
Pioneer P.F. - Global Balanced 50
22.4.2014 963,92 Kč 0,5602%
Pioneer - dynamický fond
22.4.2014 0,9846 Kč 0,2137%
Nastavení...

*

Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity

Pioneer Funds - evropský akciový - rozvíjející se trhy a Středomoří

  Místo obchodní registrace: Lucembursko,   ISIN: LU0119336021,   Číslo fondu: 214
CZK EUR USD
  Akciový fond rozvíjejících se trhů a dálného východu

Denní informace k 23.4.2014

Aktuální informace představují denní údaje o fondu, kategorie A a nevyplácející dividendu (non-distrib.), která je v ČR nabízena.

Cena 1 podílového listu 14,98 €

Vývoj ceny podílového listu v EUR od jeho založení


Výkonnost fondu k 23.4.2014

(uváděna v EUR)

  kumulativní roční (p.a.)
od založení 18.12.2000 118,69% 6,03%
za posledních 5 let 45,30% 7,75%
za poslední 3 roky −26,13% −9,60%
za poslední 2 roky −12,91% −6,68%
za poslední rok −15,32%  
za posledních 6 měsíců −19,03%  
za poslední 3 měsíce −11,26%  
za poslední 1 měsíc 4,76%  
od začátku roku −14,84%  

Důležité upozornění:

Předmětné sdělení nepředstavuje osobní investiční poradenství ani investiční doporučení, která by zohledňovala individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku.

Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Míra očekávaného výnosu z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů souvisí s mírou investičního rizika a není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Výnosy z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů dosahované v minulosti nejsou zárukou výnosů budoucích. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se můžou měnit. Investování s sebou nese řadu rizik; vysvětlení rizik a jejich vliv na kolísání aktuální hodnoty investované částky je uvedené na www.pioneer.cz/pouceni_o_rizicich.pdf

Zveřejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondů reflektují vliv skutečných provizí, odměn a dalších poplatků hrazených fondem. Struktura poplatků souvisejících s konkrétní investicí plyne z prospektu (statutu).

Předmětné sdělení nepředstavuje zvláštní informace o poskytovateli investičních služeb, jeho poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, rizicích apod. dle příslušných právních předpisů. Tyto informace jsou dostupné v materiálu Informace pro zákazníky pro příslušnou investiční službu.

Dříve, než se rozhodnete investovat, seznamte se s příslušným statutem fondů české rodiny, který lze získat zdarma v sídle společnosti Pioneer investiční společnost, a.s., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, Česká republika či na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR 800 118 844; rovněž se seznamte s příslušným prospektem zahraničních fondů, který lze také získat zdarma na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR 800 118 844.

Zejména v případě zahraničních fondů se seznamte s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky a s manažerskými pravidly a s podmínkami pro ČR. Všechny tyto dokumenty lze také získat zdarma na výše uvedených kontaktech. Názvy zahraničních fondů uvedené v českém jazyce zpravidla představují jejich marketingové označení pro Českou republiku.