Pioneer Investments
Homepage    Pioneer Investments ve světě    Vyhledávání    Kontakt
  
 
 

Čísla fondů Pioneer

Ceny fondů e-mailem nebo SMS

Aktuální ceny vybraných fondů

Pioneer Funds - European Equity Target Income
27.8.2015 1375,53 Kč 3,1410%
Pioneer Funds - Top European Players
27.8.2015 2058,50 Kč 3,4136%
Pioneer - akciový fond
27.8.2015 0,9289 Kč 2,5276%
Pioneer Funds - Commodity Alpha
27.8.2015 34,09 $ −1,3885%
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
27.8.2015 2066,01 Kč 2,4243%
Pioneer Funds - Global High Yield
27.8.2015 1256,52 Kč 0,5208%
Pioneer Funds - Strategic Income
27.8.2015 1355,4900 Kč 0,3673%
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond
27.8.2015 1411,20 Kč 0,3991%
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond
27.8.2015 1286,07 Kč 0,4726%
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity
27.8.2015 373,21 Kč 4,3506%
Pioneer - obligační plus
27.8.2015 1,2296 Kč 0,3018%
Pioneer Funds – Multi Asset Real Return
27.8.2015 1336,24 Kč 2,9865%
Pioneer Funds  - Global Multi-Asset Target Income
27.8.2015 943,54 Kč 1,1319%
Pioneer Fund Solutions - Balanced
27.8.2015 1098,11 Kč 1,7881%
Pioneer Fund Solutions - Diversified Growth
27.8.2015 719,57 Kč 0,6997%
Pioneer Fund Solutions - Conservative
27.8.2015 1164,14 Kč 0,5493%
Nastavení...

*

Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity

Pioneer Funds - evropský akciový - rozvíjející se trhy a Středomoří

  Místo obchodní registrace: Lucembursko,   ISIN: LU0119336021,   Číslo fondu: 214
CZK EUR USD
  Akciový fond rozvíjejících se trhů a dálného východu

Denní informace k 27.8.2015

Aktuální informace představují denní údaje o fondu, kategorie A a nevyplácející dividendu (non-distrib.), která je v ČR nabízena.

Cena 1 podílového listu 13,79 €

Vývoj ceny podílového listu v EUR od jeho založeníVýkonnost fondu k 27.8.2015

(uváděna v EUR)

  kumulativní roční (p.a.)
od založení 18.12.2000 101,31% 4,88%
za posledních 5 let −23,73% −5,27%
za poslední 3 roky −21,47% −7,74%
za poslední 2 roky −15,40% −8,02%
za poslední rok −17,43%  
za posledních 6 měsíců −9,10%  
za poslední 3 měsíce −16,78%  
za poslední 1 měsíc −6,38%  
od začátku roku 1,10%  

Důležité upozornění:

Předmětné sdělení nepředstavuje osobní investiční poradenství ani investiční doporučení, která by zohledňovala individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku.

Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Míra očekávaného výnosu z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů souvisí s mírou investičního rizika a není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Výnosy z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů dosahované v minulosti nejsou zárukou výnosů budoucích. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se můžou měnit. Investování s sebou nese řadu rizik; vysvětlení rizik a jejich vliv na kolísání aktuální hodnoty investované částky je uvedené na www.pioneer.cz/pouceni_o_rizicich.pdf

Zveřejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondů reflektují vliv skutečných provizí, odměn a dalších poplatků hrazených fondem. Struktura poplatků souvisejících s konkrétní investicí plyne z prospektu (statutu).

Předmětné sdělení nepředstavuje zvláštní informace o poskytovateli investičních služeb, jeho poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, rizicích apod. dle příslušných právních předpisů. Tyto informace jsou dostupné v materiálu Informace pro zákazníky pro příslušnou investiční službu.

Dříve, než se rozhodnete investovat, seznamte se s příslušným statutem fondů české rodiny, který lze získat zdarma v sídle společnosti Pioneer investiční společnost, a.s., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, Česká republika či na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR 800 118 844; rovněž se seznamte s příslušným prospektem zahraničních fondů, který lze také získat zdarma na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR 800 118 844.

Zejména v případě zahraničních fondů se seznamte s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky a s manažerskými pravidly a s podmínkami pro ČR. Všechny tyto dokumenty lze také získat zdarma na výše uvedených kontaktech. Názvy zahraničních fondů uvedené v českém jazyce zpravidla představují jejich marketingové označení pro Českou republiku.