Pioneer Investments
Homepage    Pioneer Investments ve světě    Vyhledávání    Kontakt
  
 
 

Čísla fondů Pioneer

Ceny fondů e-mailem nebo SMS

Aktuální ceny vybraných fondů

Pioneer Funds - European Equity Target Income
21.5.2015 1530,31 Kč 0,3265%
Pioneer Funds - Top European Players
21.5.2015 2301,93 Kč 0,2819%
Pioneer - akciový fond
21.5.2015 1,0384 Kč 0,2897%
Pioneer Funds - Commodity Alpha
21.5.2015 40,36 $ −0,0495%
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
21.5.2015 2206,44 Kč 0,1707%
Pioneer Funds - Global High Yield
21.5.2015 1327,42 Kč 0,1736%
Pioneer Funds - Strategic Income
21.5.2015 1384,7200 Kč 0,1142%
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond
21.5.2015 1439,21 Kč −0,0333%
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond
21.5.2015 1319,63 Kč 0,2423%
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity
21.5.2015 458,32 Kč 0,0327%
Pioneer - obligační plus
21.5.2015 1,2868 Kč −0,1397%
Pioneer Funds – Multi Asset Real Return
21.5.2015 1472,92 Kč −0,0746%
Pioneer Funds  - Global Multi-Asset Target Income
21.5.2015 997,74 Kč 0,0231%
Pioneer Fund Solutions - Balanced
20.5.2015 1176,54 Kč 0,1993%
Pioneer Fund Solutions - Diversified Growth
20.5.2015 775,46 Kč −0,0438%
Pioneer Fund Solutions - Conservative
20.5.2015 1207,39 Kč 0,1784%
Nastavení...

*

Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity

Pioneer Funds - evropský akciový - rozvíjející se trhy a Středomoří

  Místo obchodní registrace: Lucembursko,   ISIN: LU0119336021,   Číslo fondu: 214
CZK EUR USD
  Akciový fond rozvíjejících se trhů a dálného východu

Denní informace k 21.5.2015

Aktuální informace představují denní údaje o fondu, kategorie A a nevyplácející dividendu (non-distrib.), která je v ČR nabízena.

Cena 1 podílového listu 16,74 €

Vývoj ceny podílového listu v EUR od jeho založeníVýkonnost fondu k 21.5.2015

(uváděna v EUR)

  kumulativní roční (p.a.)
od založení 18.12.2000 144,38% 6,39%
za posledních 5 let −1,06% −0,21%
za poslední 3 roky 8,98% 2,91%
za poslední 2 roky −12,63% −6,53%
za poslední rok 3,02%  
za posledních 6 měsíců 5,68%  
za poslední 3 měsíce 10,42%  
za poslední 1 měsíc −0,83%  
od začátku roku 22,73%  

Důležité upozornění:

Předmětné sdělení nepředstavuje osobní investiční poradenství ani investiční doporučení, která by zohledňovala individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku.

Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Míra očekávaného výnosu z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů souvisí s mírou investičního rizika a není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Výnosy z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů dosahované v minulosti nejsou zárukou výnosů budoucích. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se můžou měnit. Investování s sebou nese řadu rizik; vysvětlení rizik a jejich vliv na kolísání aktuální hodnoty investované částky je uvedené na www.pioneer.cz/pouceni_o_rizicich.pdf

Zveřejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondů reflektují vliv skutečných provizí, odměn a dalších poplatků hrazených fondem. Struktura poplatků souvisejících s konkrétní investicí plyne z prospektu (statutu).

Předmětné sdělení nepředstavuje zvláštní informace o poskytovateli investičních služeb, jeho poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, rizicích apod. dle příslušných právních předpisů. Tyto informace jsou dostupné v materiálu Informace pro zákazníky pro příslušnou investiční službu.

Dříve, než se rozhodnete investovat, seznamte se s příslušným statutem fondů české rodiny, který lze získat zdarma v sídle společnosti Pioneer investiční společnost, a.s., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, Česká republika či na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR 800 118 844; rovněž se seznamte s příslušným prospektem zahraničních fondů, který lze také získat zdarma na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR 800 118 844.

Zejména v případě zahraničních fondů se seznamte s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky a s manažerskými pravidly a s podmínkami pro ČR. Všechny tyto dokumenty lze také získat zdarma na výše uvedených kontaktech. Názvy zahraničních fondů uvedené v českém jazyce zpravidla představují jejich marketingové označení pro Českou republiku.