Pioneer Investments
Homepage    Pioneer Investments ve světě    Vyhledávání    Kontakt
  
 
 

Čísla fondů Pioneer

Ceny fondů e-mailem nebo SMS

Aktuální ceny vybraných fondů

Pioneer Funds - Top European Players
20.11.2014 1840,42 Kč −0,1400%
Pioneer - akciový fond
20.11.2014 0,9687 Kč 0,0310%
Pioneer Funds - Commodity Alpha
20.11.2014 47,70 $ 0,5693%
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
20.11.2014 2132,70 Kč 0,3062%
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
20.11.2014 8,49 $ 0,3546%
Pioneer Funds - Absolute Return Multi-Strategy
20.11.2014 57,54 € −0,0695%
Pioneer P.F. - Global Defensive 20
20.11.2014 1130,89 Kč −0,0283%
Pioneer Funds - Strategic Income
20.11.2014 1380,2800 Kč −0,0188%
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond
20.11.2014 1393,56 Kč −0,1612%
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond
20.11.2014 1316,90 Kč −0,0501%
Pioneer Funds - Strategic Income
20.11.2014 10,76 $  
Pioneer P.F. - Global Changes
20.11.2014 682,70 Kč −0,1302%
Pioneer - Sporokonto
20.11.2014 1,6126 Kč −0,0062%
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity
20.11.2014 430,52 Kč 0,9781%
Pioneer Funds - Euro Corporate Short - Term
20.11.2014 60,62 € −0,0495%
Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term
20.11.2014 6,51 $  
Pioneer Funds - U.S. Dollar Aggregate Bond
20.11.2014 92,44 $ −0,0433%
Pioneer - obligační plus
20.11.2014 1,2620 Kč 0,1985%
Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond
20.11.2014 76,47 € 0,1178%
Pioneer - obligační fond
20.11.2014 2,1274 Kč 0,0847%
Pioneer P.F. - Global Balanced 50
20.11.2014 1041,77 Kč 0,0144%
Pioneer - dynamický fond
20.11.2014 1,0004 Kč 0,2204%
Nastavení...

*

Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity

Pioneer Funds - evropský akciový - rozvíjející se trhy a Středomoří

  Místo obchodní registrace: Lucembursko,   ISIN: LU0119336021,   Číslo fondu: 214
CZK EUR USD
  Akciový fond rozvíjejících se trhů a dálného východu

Denní informace k 20.11.2014

Aktuální informace představují denní údaje o fondu, kategorie A a nevyplácející dividendu (non-distrib.), která je v ČR nabízena.

Cena 1 podílového listu 15,56 €

Vývoj ceny podílového listu v EUR od jeho založení


Výkonnost fondu k 20.11.2014

(uváděna v EUR)

  kumulativní roční (p.a.)
od založení 18.12.2000 127,15% 6,07%
za posledních 5 let 5,21% 1,02%
za poslední 3 roky 0,65% 0,21%
za poslední 2 roky −10,06% −5,16%
za poslední rok −16,03%  
za posledních 6 měsíců −2,63%  
za poslední 3 měsíce −4,66%  
za poslední 1 měsíc 3,05%  
od začátku roku −11,54%  

Důležité upozornění:

Předmětné sdělení nepředstavuje osobní investiční poradenství ani investiční doporučení, která by zohledňovala individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku.

Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Míra očekávaného výnosu z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů souvisí s mírou investičního rizika a není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Výnosy z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů dosahované v minulosti nejsou zárukou výnosů budoucích. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se můžou měnit. Investování s sebou nese řadu rizik; vysvětlení rizik a jejich vliv na kolísání aktuální hodnoty investované částky je uvedené na www.pioneer.cz/pouceni_o_rizicich.pdf

Zveřejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondů reflektují vliv skutečných provizí, odměn a dalších poplatků hrazených fondem. Struktura poplatků souvisejících s konkrétní investicí plyne z prospektu (statutu).

Předmětné sdělení nepředstavuje zvláštní informace o poskytovateli investičních služeb, jeho poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, rizicích apod. dle příslušných právních předpisů. Tyto informace jsou dostupné v materiálu Informace pro zákazníky pro příslušnou investiční službu.

Dříve, než se rozhodnete investovat, seznamte se s příslušným statutem fondů české rodiny, který lze získat zdarma v sídle společnosti Pioneer investiční společnost, a.s., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, Česká republika či na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR 800 118 844; rovněž se seznamte s příslušným prospektem zahraničních fondů, který lze také získat zdarma na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR 800 118 844.

Zejména v případě zahraničních fondů se seznamte s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky a s manažerskými pravidly a s podmínkami pro ČR. Všechny tyto dokumenty lze také získat zdarma na výše uvedených kontaktech. Názvy zahraničních fondů uvedené v českém jazyce zpravidla představují jejich marketingové označení pro Českou republiku.