Pioneer Investments
Homepage    Pioneer Investments ve světě    Vyhledávání    Kontakt
  
 
 

Čísla fondů Pioneer

Ceny fondů e-mailem nebo SMS

Aktuální ceny vybraných fondů

Pioneer Funds - European Equity Target Income
21.4.2017 1203,78 Kč −0,0797%
Pioneer Funds - Top European Players
21.4.2017 2082,84 Kč 0,1077%
Pioneer Fund Solutions - Diversified Growth
21.4.2017 750,79 Kč −0,1622%
Pioneer - akciový fond
21.4.2017 1,0162 Kč −0,0590%
Pioneer Funds - Commodity Alpha
21.4.2017 32,00 $ 0,0938%
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
21.4.2017 2329,61 Kč −0,3282%
Pioneer Funds - Global High Yield
21.4.2017 1345,76 Kč 0,0468%
Pioneer Fund Solutions - Conservative
21.4.2017 1208,84 Kč 0,1599%
Pioneer Funds - Strategic Income
21.4.2017 1399,3600 Kč −0,0171%
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond
21.4.2017 1475,64 Kč −0,0406%
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond
21.4.2017 1427,72 Kč 0,1290%
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity
21.4.2017 458,47 Kč 0,3107%
Pioneer - obligační plus
21.4.2017 1,2759 Kč 0,0706%
Pioneer Funds – Flexible Opportunities
21.4.2017 1358,61 Kč −0,0596%
Pioneer Funds  - Global Multi-Asset Target Income
21.4.2017 886,69 Kč 0,0655%
Pioneer Fund Solutions - Balanced
21.4.2017 1175,31 Kč 0,3278%
Nastavení...

*

Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity

Pioneer Funds - evropský akciový - rozvíjející se trhy a Středomoří

  Místo obchodní registrace: Lucembursko,   ISIN: LU0119336021,   Číslo fondu: 214
CZK EUR USD
  Akciový fond rozvíjejících se trhů a dálného východu

Denní informace k 21.4.2017

Aktuální informace představují denní údaje o fondu, kategorie A a nevyplácející dividendu (non-distrib.), která je v ČR nabízena.

Cena 1 podílového listu 17,01 €

Vývoj ceny podílového listu v EUR od jeho založeníVýkonnost fondu k 21.4.2017

(uváděna v EUR)

  kumulativní roční (p.a.)
od založení 18.12.2000 148,32% 5,72%
za posledních 5 let −2,86% −0,58%
za poslední 3 roky 14,16% 4,51%
za poslední 2 roky 0,77% 0,38%
za poslední rok 13,25%  
za posledních 6 měsíců 9,25%  
za poslední 3 měsíce 0,59%  
za poslední 1 měsíc 0,29%  
od začátku roku −1,10%  

Důležité upozornění:

Předmětné sdělení nepředstavuje osobní investiční poradenství ani investiční doporučení, která by zohledňovala individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku.

Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Míra očekávaného výnosu z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů souvisí s mírou investičního rizika a není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Výnosy z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů dosahované v minulosti nejsou zárukou výnosů budoucích. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se můžou měnit. Investování s sebou nese řadu rizik; vysvětlení rizik a jejich vliv na kolísání aktuální hodnoty investované částky je uvedené na www.pioneer.cz/pouceni_o_rizicich.pdf

Zveřejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondů reflektují vliv skutečných provizí, odměn a dalších poplatků hrazených fondem. Struktura poplatků souvisejících s konkrétní investicí plyne z prospektu (statutu).

Předmětné sdělení nepředstavuje zvláštní informace o poskytovateli investičních služeb, jeho poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, rizicích apod. dle příslušných právních předpisů. Tyto informace jsou dostupné v materiálu Informace pro zákazníky pro příslušnou investiční službu.

Dříve, než se rozhodnete investovat, seznamte se s příslušným statutem fondů české rodiny, který lze získat zdarma v sídle společnosti Pioneer investiční společnost, a.s., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, Česká republika či na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR 800 118 844; rovněž se seznamte s příslušným prospektem zahraničních fondů, který lze také získat zdarma na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR 800 118 844.

Zejména v případě zahraničních fondů se seznamte s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky a s manažerskými pravidly a s podmínkami pro ČR. Všechny tyto dokumenty lze také získat zdarma na výše uvedených kontaktech. Názvy zahraničních fondů uvedené v českém jazyce zpravidla představují jejich marketingové označení pro Českou republiku.