Pioneer Investments
Homepage    Pioneer Investments ve světě    Vyhledávání    Kontakt
  
 
 

Čísla fondů Pioneer

Ceny fondů e-mailem nebo SMS

Aktuální ceny vybraných fondů

Pioneer Funds - Top European Players
5.3.2015 2155,44 Kč 0,8591%
Pioneer - akciový fond
4.3.2015 1,0022 Kč −0,3579%
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
5.3.2015 2178,01 Kč 0,1089%
Pioneer Funds - Commodity Alpha
5.3.2015 39,87 $ −0,1253%
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
5.3.2015 8,68 $ 0,1153%
Pioneer Funds - Absolute Return Multi-Strategy
5.3.2015 61,15 € 0,3940%
Pioneer Funds - Strategic Income
5.3.2015 1382,9700 Kč 0,0289%
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond
5.3.2015 1416,20 Kč 0,0997%
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond
5.3.2015 1275,71 Kč 0,0376%
Pioneer Funds - Strategic Income
5.3.2015 10,82 $  
Pioneer - Sporokonto
4.3.2015 1,6124 Kč −0,0062%
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity
5.3.2015 415,41 Kč 0,2292%
Pioneer Funds - Euro Corporate Short - Term
5.3.2015 60,89 € 0,0164%
Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term
5.3.2015 6,50 $  
Pioneer Funds - U.S. Dollar Aggregate Bond
5.3.2015 93,63 $  
Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond
5.3.2015 79,57 € 0,3025%
Pioneer - obligační plus
4.3.2015 1,2755 Kč −0,1722%
Pioneer - obligační fond
4.3.2015 2,1580 Kč  
Pioneer - dynamický fond
4.3.2015 0,9760 Kč −0,9036%
Nastavení...

*

Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity

Pioneer Funds - evropský akciový - rozvíjející se trhy a Středomoří

  Místo obchodní registrace: Lucembursko,   ISIN: LU0119336021,   Číslo fondu: 214
CZK EUR USD
  Akciový fond rozvíjejících se trhů a dálného východu

Denní informace k 5.3.2015

Aktuální informace představují denní údaje o fondu, kategorie A a nevyplácející dividendu (non-distrib.), která je v ČR nabízena.

Cena 1 podílového listu 15,21 €

Vývoj ceny podílového listu v EUR od jeho založení


Výkonnost fondu k 5.3.2015

(uváděna v EUR)

  kumulativní roční (p.a.)
od založení 18.12.2000 122,04% 5,77%
za posledních 5 let −9,14% −1,90%
za poslední 3 roky −15,87% −5,60%
za poslední 2 roky −19,40% −10,22%
za poslední rok 1,40%  
za posledních 6 měsíců −10,53%  
za poslední 3 měsíce 2,08%  
za poslední 1 měsíc 5,99%  
od začátku roku 11,51%  

Důležité upozornění:

Předmětné sdělení nepředstavuje osobní investiční poradenství ani investiční doporučení, která by zohledňovala individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku.

Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Míra očekávaného výnosu z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů souvisí s mírou investičního rizika a není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Výnosy z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů dosahované v minulosti nejsou zárukou výnosů budoucích. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se můžou měnit. Investování s sebou nese řadu rizik; vysvětlení rizik a jejich vliv na kolísání aktuální hodnoty investované částky je uvedené na www.pioneer.cz/pouceni_o_rizicich.pdf

Zveřejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondů reflektují vliv skutečných provizí, odměn a dalších poplatků hrazených fondem. Struktura poplatků souvisejících s konkrétní investicí plyne z prospektu (statutu).

Předmětné sdělení nepředstavuje zvláštní informace o poskytovateli investičních služeb, jeho poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, rizicích apod. dle příslušných právních předpisů. Tyto informace jsou dostupné v materiálu Informace pro zákazníky pro příslušnou investiční službu.

Dříve, než se rozhodnete investovat, seznamte se s příslušným statutem fondů české rodiny, který lze získat zdarma v sídle společnosti Pioneer investiční společnost, a.s., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, Česká republika či na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR 800 118 844; rovněž se seznamte s příslušným prospektem zahraničních fondů, který lze také získat zdarma na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR 800 118 844.

Zejména v případě zahraničních fondů se seznamte s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky a s manažerskými pravidly a s podmínkami pro ČR. Všechny tyto dokumenty lze také získat zdarma na výše uvedených kontaktech. Názvy zahraničních fondů uvedené v českém jazyce zpravidla představují jejich marketingové označení pro Českou republiku.