Homepage    O nás ve světě    Vyhledávání    Kontakt
  
 
 

Čísla fondů Pioneer

Ceny fondů e-mailem nebo SMS

Aktuální ceny vybraných fondů

Pioneer Funds - European Equity Target Income
23.11.2017 1215,92 Kč 0,2341%
Pioneer Funds - Top European Players
23.11.2017 2167,55 Kč 0,1844%
Pioneer Fund Solutions - Diversified Growth
23.11.2017 806,44 Kč 0,1901%
Pioneer - akciový fond
23.11.2017 1,0820 Kč −0,2121%
Pioneer Funds - Commodity Alpha
23.11.2017 32,59 $ 0,8666%
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
23.11.2017 2538,93 Kč −0,0126%
Pioneer Funds - Global High Yield
23.11.2017 1387,30 Kč 0,1285%
Pioneer Fund Solutions - Conservative
23.11.2017 1220,66 Kč −0,0720%
Pioneer Funds - Strategic Income
23.11.2017 1405,3400 Kč −0,0405%
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond
23.11.2017 1486,99 Kč −0,0800%
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond
23.11.2017 1477,56 Kč 0,0250%
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity
23.11.2017 428,30 Kč −0,4925%
Pioneer - obligační plus
23.11.2017 1,2197 Kč 0,1067%
Pioneer Funds – Flexible Opportunities
23.11.2017 1522,79 Kč 0,1256%
Pioneer Funds - Global Multi-Asset Target Income
23.11.2017 875,99 Kč 0,0400%
Pioneer Fund Solutions - Balanced
23.11.2017 1182,06 Kč −0,1546%
Nastavení...

*

Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity

Pioneer Funds - evropský akciový - rozvíjející se trhy a Středomoří

  Místo obchodní registrace: Lucembursko,   ISIN: LU0119336021,   Číslo fondu: 214
CZK EUR USD
  Akciový fond rozvíjejících se trhů a dálného východu

Denní informace k 23.11.2017

Aktuální informace představují denní údaje o fondu, kategorie A a nevyplácející dividendu (non-distrib.), která je v ČR nabízena.

Cena 1 podílového listu 16,85 €

Vývoj ceny podílového listu v EUR od jeho založeníVýkonnost fondu k 23.11.2017

(uváděna v EUR)

  kumulativní roční (p.a.)
od založení 18.12.2000 145,99% 5,46%
za posledních 5 let −2,77% −0,56%
za poslední 3 roky 6,38% 2,08%
za poslední 2 roky 8,85% 4,33%
za poslední rok 5,71%  
za posledních 6 měsíců −2,38%  
za poslední 3 měsíce 0,48%  
za poslední 1 měsíc −0,59%  
od začátku roku −2,03%  

Důležité upozornění:

Uvedené informace nepředstavují poradenství, investiční doporučení ani analýzu investičních příležitostí a nezohledňují individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku.

Kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivým investičními nástroji v minulosti nemohou v žádném případě sloužit jako indikátor nebo záruka budoucích kurzů, cen, výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů takovýchto nebo obdobných investičních nástrojů. S investicí do podílových listů je vždy spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investice a výnosů z ní, rovněž není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Míra očekávaného výnosu investičních nástrojů souvisí s mírou podstupovaného investičního rizika. Návratnost původně investované částky není v žádném případě zaručena. Investor nese kreditní riziko emitenta investičního nástroje. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se mohou měnit. Výnos u cizoměnových investičních nástrojů může kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech zákazníka a může se měnit. Názvy zahraničních fondů uvedené v českém jazyce zpravidla představují jejich marketingové označení pro Českou republiku.

Další informace o rizicích jsou dostupné v materiálu Poučení o rizicích na adrese www.pioneer.cz/pouceni_o_rizicich.pdf.

Zveřejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondů reflektují vliv skutečných provizí, odměn a dalších poplatků hrazených fondem. Struktura poplatků souvisejících s konkrétní investicí plyne z prospektu (statutu).

Informace o poskytovateli investičních služeb, jeho poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, rizicích apod. dle příslušných právních předpisů, jsou dostupné v materiálu Informace pro zákazníky pro příslušnou investiční službu nebo produkt.

Dostupné dokumenty a informace nejsou určeny americkým osobám a nejsou zamýšleny pro seznámení nebo použití jakoukoli osobou, ať již se jedná o kvalifikovaného investora, či nikoli, z jakékoli země nebo jurisdikce, jejichž zákony nebo předpisy by takovéto sdělení nebo použití zakazovaly.

Dříve, než se rozhodnete investovat; seznamte se s příslušným statutem českých fondů skupiny Amundi, který lze získat zdarma v sídle společnosti Pioneer investiční společnost, a.s., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, Česká republika, případně s příslušným prospektem zahraničních fondů, rovněž se seznamte s aktuálním zněním obchodních podmínek, Informací pro zákazníky a s ceníkem příslušným pro Vámi zvolený produkt a, zejména v případě zahraničních fondů, se seznamte s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky a s manažerskými pravidly a s podmínkami pro ČR. Všechny dokumenty lze zdarma získat na bezplatné lince Klientského centra Amundi v ČR 800 118 844, info@pioneer.cz nebo na www.pioneer.cz nebo na www.amundi.cz.

Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., společnost skupiny Amundi