Pioneer Investments
Homepage    Pioneer Investments ve světě    Vyhledávání    Kontakt
  
 
 

Čísla fondů Pioneer

Ceny fondů e-mailem nebo SMS

Aktuální ceny vybraných fondů

Pioneer Funds - European Equity Target Income
26.8.2016 1188,82 Kč 0,3596%
Pioneer Funds - Top European Players
26.8.2016 1921,46 Kč 0,5489%
Pioneer - akciový fond
26.8.2016 0,9613 Kč −0,0728%
Pioneer Funds - Commodity Alpha
26.8.2016 33,10 $ −0,0906%
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
26.8.2016 2188,85 Kč −0,1337%
Pioneer Funds - Global High Yield
26.8.2016 1311,75 Kč 0,0503%
Pioneer Funds - Strategic Income
26.8.2016 1410,1300 Kč −0,0362%
Pioneer Fund Solutions - Conservative
26.8.2016 1207,61 Kč −0,0414%
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond
26.8.2016 1450,60 Kč −0,0021%
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond
26.8.2016 1399,71 Kč −0,0086%
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity
26.8.2016 403,75 Kč 0,6331%
Pioneer Fund Solutions - Diversified Growth
26.8.2016 737,66 Kč −0,0704%
Pioneer - obligační plus
26.8.2016 1,2818 Kč −0,0234%
Pioneer Funds – Flexible Opportunities
26.8.2016 1366,38 Kč 0,1143%
Pioneer Funds  - Global Multi-Asset Target Income
26.8.2016 903,47 Kč −0,0995%
Pioneer Fund Solutions - Balanced
26.8.2016 1129,53 Kč −0,0540%
Nastavení...

*

Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity

Pioneer Funds - evropský akciový - rozvíjející se trhy a Středomoří

  Místo obchodní registrace: Lucembursko,   ISIN: LU0119336021,   Číslo fondu: 214
CZK EUR USD
  Akciový fond rozvíjejících se trhů a dálného východu

Denní informace k 26.8.2016

Aktuální informace představují denní údaje o fondu, kategorie A a nevyplácející dividendu (non-distrib.), která je v ČR nabízena.

Cena 1 podílového listu 14,94 €

Vývoj ceny podílového listu v EUR od jeho založeníVýkonnost fondu k 26.8.2016

(uváděna v EUR)

  kumulativní roční (p.a.)
od založení 18.12.2000 118,10% 5,09%
za posledních 5 let −2,35% −0,47%
za poslední 3 roky −11,07% −3,83%
za poslední 2 roky −10,38% −5,32%
za poslední rok 13,27%  
za posledních 6 měsíců 13,35%  
za poslední 3 měsíce 0,54%  
za poslední 1 měsíc 2,26%  
od začátku roku 8,50%  

Důležité upozornění:

Předmětné sdělení nepředstavuje osobní investiční poradenství ani investiční doporučení, která by zohledňovala individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku.

Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Míra očekávaného výnosu z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů souvisí s mírou investičního rizika a není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Výnosy z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů dosahované v minulosti nejsou zárukou výnosů budoucích. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se můžou měnit. Investování s sebou nese řadu rizik; vysvětlení rizik a jejich vliv na kolísání aktuální hodnoty investované částky je uvedené na www.pioneer.cz/pouceni_o_rizicich.pdf

Zveřejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondů reflektují vliv skutečných provizí, odměn a dalších poplatků hrazených fondem. Struktura poplatků souvisejících s konkrétní investicí plyne z prospektu (statutu).

Předmětné sdělení nepředstavuje zvláštní informace o poskytovateli investičních služeb, jeho poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, rizicích apod. dle příslušných právních předpisů. Tyto informace jsou dostupné v materiálu Informace pro zákazníky pro příslušnou investiční službu.

Dříve, než se rozhodnete investovat, seznamte se s příslušným statutem fondů české rodiny, který lze získat zdarma v sídle společnosti Pioneer investiční společnost, a.s., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, Česká republika či na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR 800 118 844; rovněž se seznamte s příslušným prospektem zahraničních fondů, který lze také získat zdarma na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR 800 118 844.

Zejména v případě zahraničních fondů se seznamte s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky a s manažerskými pravidly a s podmínkami pro ČR. Všechny tyto dokumenty lze také získat zdarma na výše uvedených kontaktech. Názvy zahraničních fondů uvedené v českém jazyce zpravidla představují jejich marketingové označení pro Českou republiku.