Pioneer Investments
Homepage    Pioneer Investments ve světě    Vyhledávání    Kontakt
  
 
 

Čísla fondů Pioneer

Ceny fondů e-mailem nebo SMS

Aktuální ceny vybraných fondů

Pioneer Funds - European Equity Target Income
26.11.2015 1440,46 Kč 0,7294%
Pioneer Funds - Top European Players
26.11.2015 2171,47 Kč 0,8954%
Pioneer - akciový fond
26.11.2015 0,9646 Kč 0,1974%
Pioneer Funds - Commodity Alpha
26.11.2015 32,99 $ 0,3345%
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
26.11.2015 2139,75 Kč −0,0206%
Pioneer Funds - Global High Yield
26.11.2015 1223,96 Kč 0,0376%
Pioneer Funds - Strategic Income
26.11.2015 1349,3500 Kč 0,0163%
Pioneer Fund Solutions - Conservative
26.11.2015 1199,00 Kč 0,1755%
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond
26.11.2015 1421,10 Kč −0,0598%
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond
26.11.2015 1302,19 Kč 0,0461%
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity
26.11.2015 408,17 Kč −0,7924%
Pioneer Fund Solutions - Diversified Growth
26.11.2015 730,02 Kč 0,2197%
Pioneer - obligační plus
26.11.2015 1,2592 Kč −0,1427%
Pioneer Funds – Multi Asset Real Return
26.11.2015 1341,51 Kč 0,1695%
Pioneer Funds  - Global Multi-Asset Target Income
26.11.2015 938,86 Kč 0,1889%
Pioneer Fund Solutions - Balanced
26.11.2015 1157,42 Kč 0,1072%
Nastavení...

*

Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity

Pioneer Funds - evropský akciový - rozvíjející se trhy a Středomoří

  Místo obchodní registrace: Lucembursko,   ISIN: LU0119336021,   Číslo fondu: 214
CZK EUR USD
  Akciový fond rozvíjejících se trhů a dálného východu

Denní informace k 26.11.2015

Aktuální informace představují denní údaje o fondu, kategorie A a nevyplácející dividendu (non-distrib.), která je v ČR nabízena.

Cena 1 podílového listu 15,10 €

Vývoj ceny podílového listu v EUR od jeho založeníVýkonnost fondu k 26.11.2015

(uváděna v EUR)

  kumulativní roční (p.a.)
od založení 18.12.2000 120,44% 5,43%
za posledních 5 let −22,60% −4,99%
za poslední 3 roky −12,97% −4,52%
za poslední 2 roky −17,44% −9,14%
za poslední rok −3,08%  
za posledních 6 měsíců −9,25%  
za poslední 3 měsíce 14,48%  
za poslední 1 měsíc 1,96%  
od začátku roku 10,70%  

Důležité upozornění:

Předmětné sdělení nepředstavuje osobní investiční poradenství ani investiční doporučení, která by zohledňovala individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku.

Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Míra očekávaného výnosu z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů souvisí s mírou investičního rizika a není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Výnosy z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů dosahované v minulosti nejsou zárukou výnosů budoucích. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se můžou měnit. Investování s sebou nese řadu rizik; vysvětlení rizik a jejich vliv na kolísání aktuální hodnoty investované částky je uvedené na www.pioneer.cz/pouceni_o_rizicich.pdf

Zveřejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondů reflektují vliv skutečných provizí, odměn a dalších poplatků hrazených fondem. Struktura poplatků souvisejících s konkrétní investicí plyne z prospektu (statutu).

Předmětné sdělení nepředstavuje zvláštní informace o poskytovateli investičních služeb, jeho poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, rizicích apod. dle příslušných právních předpisů. Tyto informace jsou dostupné v materiálu Informace pro zákazníky pro příslušnou investiční službu.

Dříve, než se rozhodnete investovat, seznamte se s příslušným statutem fondů české rodiny, který lze získat zdarma v sídle společnosti Pioneer investiční společnost, a.s., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, Česká republika či na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR 800 118 844; rovněž se seznamte s příslušným prospektem zahraničních fondů, který lze také získat zdarma na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR 800 118 844.

Zejména v případě zahraničních fondů se seznamte s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky a s manažerskými pravidly a s podmínkami pro ČR. Všechny tyto dokumenty lze také získat zdarma na výše uvedených kontaktech. Názvy zahraničních fondů uvedené v českém jazyce zpravidla představují jejich marketingové označení pro Českou republiku.