Pioneer Investments
Homepage    Pioneer Investments ve světě    Vyhledávání    Kontakt
  
 
 

Čísla fondů Pioneer

Ceny fondů e-mailem nebo SMS

Aktuální ceny vybraných fondů

Pioneer Funds - Top European Players
17.4.2014 1780,10 Kč 0,4815%
Pioneer - akciový fond
16.4.2014 0,8760 Kč 0,9682%
Pioneer Funds - Commodity Alpha
17.4.2014 54,64 $ 0,2385%
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
17.4.2014 1964,58 Kč 0,1223%
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
17.4.2014 7,82 $ 0,1280%
Pioneer Funds - Absolute Return Multi-Strategy
17.4.2014 58,06 € −0,1204%
Pioneer P.F. - Global Defensive 20
16.4.2014 1080,10 Kč 0,2571%
Pioneer Funds - Strategic Income
17.4.2014 1369,9700 Kč −0,0452%
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond
17.4.2014 1382,81 Kč −0,0968%
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond
17.4.2014 1296,49 Kč −0,0069%
Pioneer Funds - Strategic Income
17.4.2014 10,65 $ −0,0938%
Pioneer P.F. - Global Changes
16.4.2014 648,21 Kč −0,0201%
Pioneer - Sporokonto
16.4.2014 1,6038 Kč  
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity
17.4.2014 409,44 Kč 1,7040%
Pioneer Funds - Euro Corporate Short - Term
17.4.2014 60,69 € 0,0990%
Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term
17.4.2014 6,50 $  
Pioneer Funds - U.S. Dollar Aggregate Bond
17.4.2014 91,04 $ 0,0220%
Pioneer - obligační plus
16.4.2014 1,1898 Kč −0,1091%
Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond
17.4.2014 73,18 € −0,0546%
Pioneer - obligační fond
16.4.2014 2,0222 Kč 0,0247%
Pioneer P.F. - Global Balanced 50
16.4.2014 954,47 Kč 0,4219%
Pioneer - dynamický fond
16.4.2014 0,9738 Kč 0,1852%
Nastavení...

*

Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity

Pioneer Funds - evropský akciový - rozvíjející se trhy a Středomoří

  Místo obchodní registrace: Lucembursko,   ISIN: LU0119336021,   Číslo fondu: 214
CZK EUR USD
  Akciový fond rozvíjejících se trhů a dálného východu

Denní informace k 17.4.2014

Aktuální informace představují denní údaje o fondu, kategorie A a nevyplácející dividendu (non-distrib.), která je v ČR nabízena.

Cena 1 podílového listu 14,90 €

Vývoj ceny podílového listu v EUR od jeho založení


Výkonnost fondu k 17.4.2014

(uváděna v EUR)

  kumulativní roční (p.a.)
od založení 18.12.2000 117,52% 6,00%
za posledních 5 let 42,99% 7,41%
za poslední 3 roky −26,78% −9,86%
za poslední 2 roky −14,07% −7,30%
za poslední rok −15,82%  
za posledních 6 měsíců −19,20%  
za poslední 3 měsíce −13,17%  
za poslední 1 měsíc 5,30%  
od začátku roku −15,29%  

Důležité upozornění:

Předmětné sdělení nepředstavuje osobní investiční poradenství ani investiční doporučení, která by zohledňovala individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku.

Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Míra očekávaného výnosu z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů souvisí s mírou investičního rizika a není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Výnosy z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů dosahované v minulosti nejsou zárukou výnosů budoucích. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se můžou měnit. Investování s sebou nese řadu rizik; vysvětlení rizik a jejich vliv na kolísání aktuální hodnoty investované částky je uvedené na www.pioneer.cz/pouceni_o_rizicich.pdf

Zveřejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondů reflektují vliv skutečných provizí, odměn a dalších poplatků hrazených fondem. Struktura poplatků souvisejících s konkrétní investicí plyne z prospektu (statutu).

Předmětné sdělení nepředstavuje zvláštní informace o poskytovateli investičních služeb, jeho poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, rizicích apod. dle příslušných právních předpisů. Tyto informace jsou dostupné v materiálu Informace pro zákazníky pro příslušnou investiční službu.

Dříve, než se rozhodnete investovat, seznamte se s příslušným statutem fondů české rodiny, který lze získat zdarma v sídle společnosti Pioneer investiční společnost, a.s., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, Česká republika či na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR 800 118 844; rovněž se seznamte s příslušným prospektem zahraničních fondů, který lze také získat zdarma na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR 800 118 844.

Zejména v případě zahraničních fondů se seznamte s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky a s manažerskými pravidly a s podmínkami pro ČR. Všechny tyto dokumenty lze také získat zdarma na výše uvedených kontaktech. Názvy zahraničních fondů uvedené v českém jazyce zpravidla představují jejich marketingové označení pro Českou republiku.