Pioneer Investments
Homepage    Pioneer Investments ve světě    Vyhledávání    Kontakt
  
 
 

Čísla fondů Pioneer

Ceny fondů e-mailem nebo SMS

Aktuální ceny vybraných fondů

Pioneer Funds - European Equity Target Income
30.7.2015 1467,17 Kč 0,4498%
Pioneer Funds - Top European Players
30.7.2015 2246,62 Kč 0,6663%
Pioneer - akciový fond
30.7.2015 1,0023 Kč 0,1399%
Pioneer Funds - Commodity Alpha
30.7.2015 36,25 $ −0,3847%
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
30.7.2015 2201,24 Kč −0,0835%
Pioneer Funds - Global High Yield
30.7.2015 1295,78 Kč 0,1453%
Pioneer Funds - Strategic Income
30.7.2015 1369,8000 Kč 0,0899%
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond
30.7.2015 1432,21 Kč 0,0279%
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond
30.7.2015 1306,40 Kč 0,0850%
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity
30.7.2015 410,38 Kč 0,9247%
Pioneer - obligační plus
30.7.2015 1,2534 Kč  
Pioneer Funds – Multi Asset Real Return
30.7.2015 1398,22 Kč −0,1107%
Pioneer Funds  - Global Multi-Asset Target Income
30.7.2015 971,67 Kč −0,0144%
Pioneer Fund Solutions - Balanced
30.7.2015 1159,35 Kč 0,6537%
Pioneer Fund Solutions - Diversified Growth
30.7.2015 760,11 Kč 0,1423%
Pioneer Fund Solutions - Conservative
30.7.2015 1194,59 Kč 0,3764%
Nastavení...

*

Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity

Pioneer Funds - evropský akciový - rozvíjející se trhy a Středomoří

  Místo obchodní registrace: Lucembursko,   ISIN: LU0119336021,   Číslo fondu: 214
CZK EUR USD
  Akciový fond rozvíjejících se trhů a dálného východu

Denní informace k 30.7.2015

Aktuální informace představují denní údaje o fondu, kategorie A a nevyplácející dividendu (non-distrib.), která je v ČR nabízena.

Cena 1 podílového listu 15,17 €

Vývoj ceny podílového listu v EUR od jeho založeníVýkonnost fondu k 30.7.2015

(uváděna v EUR)

  kumulativní roční (p.a.)
od založení 18.12.2000 121,46% 5,59%
za posledních 5 let −17,33% −3,73%
za poslední 3 roky −13,12% −4,58%
za poslední 2 roky −12,62% −6,52%
za poslední rok −6,18%  
za posledních 6 měsíců 8,67%  
za poslední 3 měsíce −8,34%  
za poslední 1 měsíc −1,56%  
od začátku roku 11,22%  

Důležité upozornění:

Předmětné sdělení nepředstavuje osobní investiční poradenství ani investiční doporučení, která by zohledňovala individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku.

Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Míra očekávaného výnosu z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů souvisí s mírou investičního rizika a není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Výnosy z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů dosahované v minulosti nejsou zárukou výnosů budoucích. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se můžou měnit. Investování s sebou nese řadu rizik; vysvětlení rizik a jejich vliv na kolísání aktuální hodnoty investované částky je uvedené na www.pioneer.cz/pouceni_o_rizicich.pdf

Zveřejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondů reflektují vliv skutečných provizí, odměn a dalších poplatků hrazených fondem. Struktura poplatků souvisejících s konkrétní investicí plyne z prospektu (statutu).

Předmětné sdělení nepředstavuje zvláštní informace o poskytovateli investičních služeb, jeho poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, rizicích apod. dle příslušných právních předpisů. Tyto informace jsou dostupné v materiálu Informace pro zákazníky pro příslušnou investiční službu.

Dříve, než se rozhodnete investovat, seznamte se s příslušným statutem fondů české rodiny, který lze získat zdarma v sídle společnosti Pioneer investiční společnost, a.s., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, Česká republika či na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR 800 118 844; rovněž se seznamte s příslušným prospektem zahraničních fondů, který lze také získat zdarma na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR 800 118 844.

Zejména v případě zahraničních fondů se seznamte s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky a s manažerskými pravidly a s podmínkami pro ČR. Všechny tyto dokumenty lze také získat zdarma na výše uvedených kontaktech. Názvy zahraničních fondů uvedené v českém jazyce zpravidla představují jejich marketingové označení pro Českou republiku.