Pioneer Investments
Homepage    Pioneer Investments ve světě    Vyhledávání    Kontakt
  
 
 

Čísla fondů Pioneer

Ceny fondů e-mailem nebo SMS

Aktuální ceny vybraných fondů

Pioneer Funds - Top European Players
27.11.2014 1891,43 Kč 0,3842%
Pioneer - akciový fond
27.11.2014 0,9808 Kč −0,1222%
Pioneer Funds - Commodity Alpha
27.11.2014 47,53 $ −0,1890%
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
27.11.2014 2157,82 Kč 0,0320%
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
27.11.2014 8,59 $  
Pioneer Funds - Absolute Return Multi-Strategy
27.11.2014 58,18 € 0,0344%
Pioneer P.F. - Global Defensive 20
27.11.2014 1143,71 Kč 0,1848%
Pioneer Funds - Strategic Income
27.11.2014 1384,3700 Kč −0,1169%
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond
27.11.2014 1397,01 Kč 0,0401%
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond
27.11.2014 1321,18 Kč −0,0439%
Pioneer Funds - Strategic Income
27.11.2014 10,79 $ −0,0926%
Pioneer P.F. - Global Changes
27.11.2014 692,73 Kč −0,0317%
Pioneer - Sporokonto
27.11.2014 1,6121 Kč 0,0062%
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity
27.11.2014 428,16 Kč −0,3190%
Pioneer Funds - Euro Corporate Short - Term
27.11.2014 60,56 € −0,0330%
Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term
27.11.2014 6,51 $  
Pioneer Funds - U.S. Dollar Aggregate Bond
27.11.2014 92,80 $ 0,0323%
Pioneer - obligační plus
27.11.2014 1,2697 Kč 0,1183%
Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond
27.11.2014 76,93 € 0,2215%
Pioneer - obligační fond
27.11.2014 2,1330 Kč 0,0704%
Pioneer P.F. - Global Balanced 50
27.11.2014 1056,97 Kč 0,2466%
Pioneer - dynamický fond
27.11.2014 1,0057 Kč −0,0199%
Nastavení...

*

Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity

Pioneer Funds - evropský akciový - rozvíjející se trhy a Středomoří

  Místo obchodní registrace: Lucembursko,   ISIN: LU0119336021,   Číslo fondu: 214
CZK EUR USD
  Akciový fond rozvíjejících se trhů a dálného východu

Denní informace k 27.11.2014

Aktuální informace představují denní údaje o fondu, kategorie A a nevyplácející dividendu (non-distrib.), která je v ČR nabízena.

Cena 1 podílového listu 15,50 €

Vývoj ceny podílového listu v EUR od jeho založení


Výkonnost fondu k 27.11.2014

(uváděna v EUR)

  kumulativní roční (p.a.)
od založení 18.12.2000 126,28% 6,03%
za posledních 5 let 8,01% 1,55%
za poslední 3 roky 5,01% 1,64%
za poslední 2 roky −10,61% −5,45%
za poslední rok −14,98%  
za posledních 6 měsíců −5,49%  
za poslední 3 měsíce −7,19%  
za poslední 1 měsíc 1,84%  
od začátku roku −11,88%  

Důležité upozornění:

Předmětné sdělení nepředstavuje osobní investiční poradenství ani investiční doporučení, která by zohledňovala individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku.

Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Míra očekávaného výnosu z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů souvisí s mírou investičního rizika a není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Výnosy z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů dosahované v minulosti nejsou zárukou výnosů budoucích. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se můžou měnit. Investování s sebou nese řadu rizik; vysvětlení rizik a jejich vliv na kolísání aktuální hodnoty investované částky je uvedené na www.pioneer.cz/pouceni_o_rizicich.pdf

Zveřejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondů reflektují vliv skutečných provizí, odměn a dalších poplatků hrazených fondem. Struktura poplatků souvisejících s konkrétní investicí plyne z prospektu (statutu).

Předmětné sdělení nepředstavuje zvláštní informace o poskytovateli investičních služeb, jeho poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, rizicích apod. dle příslušných právních předpisů. Tyto informace jsou dostupné v materiálu Informace pro zákazníky pro příslušnou investiční službu.

Dříve, než se rozhodnete investovat, seznamte se s příslušným statutem fondů české rodiny, který lze získat zdarma v sídle společnosti Pioneer investiční společnost, a.s., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, Česká republika či na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR 800 118 844; rovněž se seznamte s příslušným prospektem zahraničních fondů, který lze také získat zdarma na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR 800 118 844.

Zejména v případě zahraničních fondů se seznamte s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky a s manažerskými pravidly a s podmínkami pro ČR. Všechny tyto dokumenty lze také získat zdarma na výše uvedených kontaktech. Názvy zahraničních fondů uvedené v českém jazyce zpravidla představují jejich marketingové označení pro Českou republiku.