Pioneer Investments
Homepage    Pioneer Investments ve světě    Vyhledávání    Kontakt
  
 
 

Čísla fondů Pioneer

Ceny fondů e-mailem nebo SMS

Aktuální ceny vybraných fondů

Pioneer Funds - Top European Players
27.3.2015 2180,67 Kč 0,2897%
Pioneer - akciový fond
26.3.2015 0,9895 Kč −0,2319%
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
27.3.2015 2140,33 Kč 0,2647%
Pioneer Funds - Commodity Alpha
27.3.2015 40,31 $ 0,4736%
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
27.3.2015 8,53 $ 0,2350%
Pioneer Funds - Absolute Return Multi-Strategy
27.3.2015 61,33 € 0,1633%
Pioneer Funds - Strategic Income
27.3.2015 1381,2900 Kč 0,0782%
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond
27.3.2015 1408,85 Kč 0,0142%
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond
27.3.2015 1276,93 Kč 0,0611%
Pioneer Funds - Strategic Income
27.3.2015 10,81 $ 0,0926%
Pioneer - Sporokonto
26.3.2015 1,6122 Kč −0,0124%
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity
27.3.2015 412,59 Kč −0,6023%
Pioneer Funds - Euro Corporate Short - Term
27.3.2015 60,64 € 0,0165%
Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term
27.3.2015 6,51 $  
Pioneer Funds - U.S. Dollar Aggregate Bond
27.3.2015 93,73 $ −0,1066%
Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond
27.3.2015 79,76 € −0,0752%
Pioneer - obligační plus
26.3.2015 1,2963 Kč −0,1771%
Pioneer - obligační fond
26.3.2015 2,1725 Kč −0,0230%
Pioneer - dynamický fond
26.3.2015 0,9856 Kč −0,6452%
Nastavení...

*

Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity

Pioneer Funds - evropský akciový - rozvíjející se trhy a Středomoří

  Místo obchodní registrace: Lucembursko,   ISIN: LU0119336021,   Číslo fondu: 214
CZK EUR USD
  Akciový fond rozvíjejících se trhů a dálného východu

Denní informace k 27.3.2015

Aktuální informace představují denní údaje o fondu, kategorie A a nevyplácející dividendu (non-distrib.), která je v ČR nabízena.

Cena 1 podílového listu 15,02 €

Vývoj ceny podílového listu v EUR od jeho založení


Výkonnost fondu k 27.3.2015

(uváděna v EUR)

  kumulativní roční (p.a.)
od založení 18.12.2000 119,27% 5,65%
za posledních 5 let −15,24% −3,25%
za poslední 3 roky −16,14% −5,70%
za poslední 2 roky −18,94% −9,97%
za poslední rok 1,62%  
za posledních 6 měsíců −6,53%  
za poslední 3 měsíce 9,24%  
za poslední 1 měsíc −0,99%  
od začátku roku 10,12%  

Důležité upozornění:

Předmětné sdělení nepředstavuje osobní investiční poradenství ani investiční doporučení, která by zohledňovala individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku.

Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Míra očekávaného výnosu z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů souvisí s mírou investičního rizika a není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Výnosy z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů dosahované v minulosti nejsou zárukou výnosů budoucích. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se můžou měnit. Investování s sebou nese řadu rizik; vysvětlení rizik a jejich vliv na kolísání aktuální hodnoty investované částky je uvedené na www.pioneer.cz/pouceni_o_rizicich.pdf

Zveřejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondů reflektují vliv skutečných provizí, odměn a dalších poplatků hrazených fondem. Struktura poplatků souvisejících s konkrétní investicí plyne z prospektu (statutu).

Předmětné sdělení nepředstavuje zvláštní informace o poskytovateli investičních služeb, jeho poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, rizicích apod. dle příslušných právních předpisů. Tyto informace jsou dostupné v materiálu Informace pro zákazníky pro příslušnou investiční službu.

Dříve, než se rozhodnete investovat, seznamte se s příslušným statutem fondů české rodiny, který lze získat zdarma v sídle společnosti Pioneer investiční společnost, a.s., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, Česká republika či na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR 800 118 844; rovněž se seznamte s příslušným prospektem zahraničních fondů, který lze také získat zdarma na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR 800 118 844.

Zejména v případě zahraničních fondů se seznamte s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky a s manažerskými pravidly a s podmínkami pro ČR. Všechny tyto dokumenty lze také získat zdarma na výše uvedených kontaktech. Názvy zahraničních fondů uvedené v českém jazyce zpravidla představují jejich marketingové označení pro Českou republiku.