Pioneer Investments
Homepage    Pioneer Investments ve světě    Vyhledávání    Kontakt
  
 
 

Čísla fondů Pioneer

Ceny fondů e-mailem nebo SMS

Aktuální ceny vybraných fondů

Pioneer Funds - European Equity Target Income
26.5.2016 1262,95 Kč 0,2270%
Pioneer Funds - Top European Players
26.5.2016 1965,46 Kč 0,0453%
Pioneer - akciový fond
26.5.2016 0,9221 Kč −0,1300%
Pioneer Funds - Commodity Alpha
26.5.2016 33,11 $ 0,8836%
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
26.5.2016 2133,18 Kč 0,0981%
Pioneer Funds - Global High Yield
26.5.2016 1249,00 Kč 0,1628%
Pioneer Funds - Strategic Income
26.5.2016 1368,2400 Kč 0,1977%
Pioneer Fund Solutions - Conservative
26.5.2016 1177,04 Kč 0,1029%
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond
26.5.2016 1419,59 Kč 0,0366%
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond
26.5.2016 1341,99 Kč 0,1253%
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity
26.5.2016 401,65 Kč 0,0249%
Pioneer Fund Solutions - Diversified Growth
26.5.2016 716,37 Kč 0,3095%
Pioneer - obligační plus
26.5.2016 1,2490 Kč 0,1122%
Pioneer Funds – Flexible Opportunities
26.5.2016 1330,86 Kč 0,3794%
Pioneer Funds  - Global Multi-Asset Target Income
26.5.2016 895,25 Kč 0,1600%
Pioneer Fund Solutions - Balanced
26.5.2016 1096,91 Kč −0,0410%
Nastavení...

*

Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity

Pioneer Funds - evropský akciový - rozvíjející se trhy a Středomoří

  Místo obchodní registrace: Lucembursko,   ISIN: LU0119336021,   Číslo fondu: 214
CZK EUR USD
  Akciový fond rozvíjejících se trhů a dálného východu

Denní informace k 26.5.2016

Aktuální informace představují denní údaje o fondu, kategorie A a nevyplácející dividendu (non-distrib.), která je v ČR nabízena.

Cena 1 podílového listu 14,86 €

Vývoj ceny podílového listu v EUR od jeho založeníVýkonnost fondu k 26.5.2016

(uváděna v EUR)

  kumulativní roční (p.a.)
od založení 18.12.2000 116,93% 5,14%
za posledních 5 let −21,62% −4,75%
za poslední 3 roky −20,92% −7,52%
za poslední 2 roky −10,80% −5,55%
za poslední rok −10,70%  
za posledních 6 měsíců −1,59%  
za poslední 3 měsíce 12,75%  
za poslední 1 měsíc −0,13%  
od začátku roku 7,92%  

Důležité upozornění:

Předmětné sdělení nepředstavuje osobní investiční poradenství ani investiční doporučení, která by zohledňovala individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku.

Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Míra očekávaného výnosu z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů souvisí s mírou investičního rizika a není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Výnosy z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů dosahované v minulosti nejsou zárukou výnosů budoucích. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se můžou měnit. Investování s sebou nese řadu rizik; vysvětlení rizik a jejich vliv na kolísání aktuální hodnoty investované částky je uvedené na www.pioneer.cz/pouceni_o_rizicich.pdf

Zveřejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondů reflektují vliv skutečných provizí, odměn a dalších poplatků hrazených fondem. Struktura poplatků souvisejících s konkrétní investicí plyne z prospektu (statutu).

Předmětné sdělení nepředstavuje zvláštní informace o poskytovateli investičních služeb, jeho poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, rizicích apod. dle příslušných právních předpisů. Tyto informace jsou dostupné v materiálu Informace pro zákazníky pro příslušnou investiční službu.

Dříve, než se rozhodnete investovat, seznamte se s příslušným statutem fondů české rodiny, který lze získat zdarma v sídle společnosti Pioneer investiční společnost, a.s., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, Česká republika či na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR 800 118 844; rovněž se seznamte s příslušným prospektem zahraničních fondů, který lze také získat zdarma na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR 800 118 844.

Zejména v případě zahraničních fondů se seznamte s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky a s manažerskými pravidly a s podmínkami pro ČR. Všechny tyto dokumenty lze také získat zdarma na výše uvedených kontaktech. Názvy zahraničních fondů uvedené v českém jazyce zpravidla představují jejich marketingové označení pro Českou republiku.