Pioneer Investments
Homepage    Pioneer Investments ve světě    Vyhledávání    Kontakt
  
 
 

Čísla fondů Pioneer

Ceny fondů e-mailem nebo SMS

Aktuální ceny vybraných fondů

Pioneer Funds - Top European Players
28.7.2014 1830,67 Kč 0,0858%
Pioneer - akciový fond
25.7.2014 0,9326 Kč 0,1503%
Pioneer Funds - Commodity Alpha
28.7.2014 52,57 $ 0,1524%
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
28.7.2014 2067,51 Kč −0,1579%
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
28.7.2014 8,23 $ −0,2424%
Pioneer Funds - Absolute Return Multi-Strategy
28.7.2014 58,39 € 0,1029%
Pioneer P.F. - Global Defensive 20
28.7.2014 1113,37 Kč 0,0171%
Pioneer Funds - Strategic Income
28.7.2014 1390,6400 Kč −0,0309%
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond
28.7.2014 1416,00 Kč 0,0078%
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond
28.7.2014 1350,44 Kč −0,1331%
Pioneer Funds - Strategic Income
28.7.2014 10,82 $  
Pioneer P.F. - Global Changes
28.7.2014 694,55 Kč −0,1237%
Pioneer - Sporokonto
25.7.2014 1,6116 Kč 0,0062%
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity
28.7.2014 445,22 Kč −1,7109%
Pioneer Funds - Euro Corporate Short - Term
28.7.2014 60,68 € 0,0165%
Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term
28.7.2014 6,51 $  
Pioneer Funds - U.S. Dollar Aggregate Bond
28.7.2014 92,29 $ 0,0651%
Pioneer - obligační plus
25.7.2014 1,2382 Kč −0,0161%
Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond
28.7.2014 75,04 € 0,1067%
Pioneer - obligační fond
25.7.2014 2,0673 Kč −0,0193%
Pioneer P.F. - Global Balanced 50
28.7.2014 1007,18 Kč −0,0913%
Pioneer - dynamický fond
25.7.2014 1,0255 Kč −0,1752%
Nastavení...

*

Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity

Pioneer Funds - evropský akciový - rozvíjející se trhy a Středomoří

  Místo obchodní registrace: Lucembursko,   ISIN: LU0119336021,   Číslo fondu: 214
CZK EUR USD
  Akciový fond rozvíjejících se trhů a dálného východu

Denní informace k 28.7.2014

Aktuální informace představují denní údaje o fondu, kategorie A a nevyplácející dividendu (non-distrib.), která je v ČR nabízena.

Cena 1 podílového listu 16,20 €

Vývoj ceny podílového listu v EUR od jeho založení


Výkonnost fondu k 28.7.2014

(uváděna v EUR)

  kumulativní roční (p.a.)
od založení 18.12.2000 136,50% 6,53%
za posledních 5 let 35,00% 6,18%
za poslední 3 roky −15,05% −5,29%
za poslední 2 roky −5,26% −2,67%
za poslední rok −6,47%  
za posledních 6 měsíců −0,55%  
za poslední 3 měsíce 10,81%  
za poslední 1 měsíc −3,69%  
od začátku roku −7,90%  

Důležité upozornění:

Předmětné sdělení nepředstavuje osobní investiční poradenství ani investiční doporučení, která by zohledňovala individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku.

Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Míra očekávaného výnosu z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů souvisí s mírou investičního rizika a není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Výnosy z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů dosahované v minulosti nejsou zárukou výnosů budoucích. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se můžou měnit. Investování s sebou nese řadu rizik; vysvětlení rizik a jejich vliv na kolísání aktuální hodnoty investované částky je uvedené na www.pioneer.cz/pouceni_o_rizicich.pdf

Zveřejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondů reflektují vliv skutečných provizí, odměn a dalších poplatků hrazených fondem. Struktura poplatků souvisejících s konkrétní investicí plyne z prospektu (statutu).

Předmětné sdělení nepředstavuje zvláštní informace o poskytovateli investičních služeb, jeho poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, rizicích apod. dle příslušných právních předpisů. Tyto informace jsou dostupné v materiálu Informace pro zákazníky pro příslušnou investiční službu.

Dříve, než se rozhodnete investovat, seznamte se s příslušným statutem fondů české rodiny, který lze získat zdarma v sídle společnosti Pioneer investiční společnost, a.s., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, Česká republika či na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR 800 118 844; rovněž se seznamte s příslušným prospektem zahraničních fondů, který lze také získat zdarma na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR 800 118 844.

Zejména v případě zahraničních fondů se seznamte s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky a s manažerskými pravidly a s podmínkami pro ČR. Všechny tyto dokumenty lze také získat zdarma na výše uvedených kontaktech. Názvy zahraničních fondů uvedené v českém jazyce zpravidla představují jejich marketingové označení pro Českou republiku.