Pioneer Investments
Homepage    Pioneer Investments ve světě    Vyhledávání    Kontakt
  
 
 

Čísla fondů Pioneer

Ceny fondů e-mailem nebo SMS

Aktuální ceny vybraných fondů

Pioneer Funds - Top European Players
30.10.2014 1781,55 Kč 0,6366%
Pioneer - akciový fond
30.10.2014 0,9434 Kč 0,6508%
Pioneer Funds - Commodity Alpha
30.10.2014 47,89 $ 0,6092%
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
30.10.2014 2070,59 Kč 0,6406%
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
30.10.2014 8,24 $ 0,6105%
Pioneer Funds - Absolute Return Multi-Strategy
30.10.2014 57,51 € 0,3315%
Pioneer P.F. - Global Defensive 20
30.10.2014 1117,94 Kč 0,1810%
Pioneer Funds - Strategic Income
30.10.2014 1385,1000 Kč −0,0224%
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond
30.10.2014 1402,00 Kč −0,0677%
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond
30.10.2014 1332,32 Kč 0,1135%
Pioneer Funds - Strategic Income
30.10.2014 10,79 $  
Pioneer P.F. - Global Changes
30.10.2014 677,69 Kč 0,0251%
Pioneer - Sporokonto
30.10.2014 1,6117 Kč  
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity
30.10.2014 439,04 Kč 2,5938%
Pioneer Funds - Euro Corporate Short - Term
30.10.2014 60,63 € −0,0330%
Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term
30.10.2014 6,51 $  
Pioneer Funds - U.S. Dollar Aggregate Bond
30.10.2014 92,56 $ 0,0108%
Pioneer - obligační plus
30.10.2014 1,2607 Kč 0,0714%
Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond
30.10.2014 76,14 € 0,1842%
Pioneer - obligační fond
30.10.2014 2,1151 Kč 0,0662%
Pioneer P.F. - Global Balanced 50
30.10.2014 1021,78 Kč 0,5986%
Pioneer - dynamický fond
30.10.2014 1,0042 Kč 0,7323%
Nastavení...

*

Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity

Pioneer Funds - evropský akciový - rozvíjející se trhy a Středomoří

  Místo obchodní registrace: Lucembursko,   ISIN: LU0119336021,   Číslo fondu: 214
CZK EUR USD
  Akciový fond rozvíjejících se trhů a dálného východu

Denní informace k 30.10.2014

Aktuální informace představují denní údaje o fondu, kategorie A a nevyplácející dividendu (non-distrib.), která je v ČR nabízena.

Cena 1 podílového listu 15,81 €

Vývoj ceny podílového listu v EUR od jeho založení


Výkonnost fondu k 30.10.2014

(uváděna v EUR)

  kumulativní roční (p.a.)
od založení 18.12.2000 130,80% 6,21%
za posledních 5 let 10,56% 2,03%
za poslední 3 roky −1,56% −0,52%
za poslední 2 roky −9,76% −5,01%
za poslední rok −14,40%  
za posledních 6 měsíců 6,25%  
za poslední 3 měsíce −2,23%  
za poslední 1 měsíc −0,88%  
od začátku roku −10,12%  

Důležité upozornění:

Předmětné sdělení nepředstavuje osobní investiční poradenství ani investiční doporučení, která by zohledňovala individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku.

Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Míra očekávaného výnosu z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů souvisí s mírou investičního rizika a není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Výnosy z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů dosahované v minulosti nejsou zárukou výnosů budoucích. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se můžou měnit. Investování s sebou nese řadu rizik; vysvětlení rizik a jejich vliv na kolísání aktuální hodnoty investované částky je uvedené na www.pioneer.cz/pouceni_o_rizicich.pdf

Zveřejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondů reflektují vliv skutečných provizí, odměn a dalších poplatků hrazených fondem. Struktura poplatků souvisejících s konkrétní investicí plyne z prospektu (statutu).

Předmětné sdělení nepředstavuje zvláštní informace o poskytovateli investičních služeb, jeho poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, rizicích apod. dle příslušných právních předpisů. Tyto informace jsou dostupné v materiálu Informace pro zákazníky pro příslušnou investiční službu.

Dříve, než se rozhodnete investovat, seznamte se s příslušným statutem fondů české rodiny, který lze získat zdarma v sídle společnosti Pioneer investiční společnost, a.s., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, Česká republika či na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR 800 118 844; rovněž se seznamte s příslušným prospektem zahraničních fondů, který lze také získat zdarma na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR 800 118 844.

Zejména v případě zahraničních fondů se seznamte s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky a s manažerskými pravidly a s podmínkami pro ČR. Všechny tyto dokumenty lze také získat zdarma na výše uvedených kontaktech. Názvy zahraničních fondů uvedené v českém jazyce zpravidla představují jejich marketingové označení pro Českou republiku.