Pioneer Investments
Homepage    Pioneer Investments ve světě    Vyhledávání    Kontakt
  
 
 

Čísla fondů Pioneer

Ceny fondů e-mailem nebo SMS

Aktuální ceny vybraných fondů

Pioneer Funds - Top European Players
23.10.2014 1761,28 Kč 0,4454%
Pioneer - akciový fond
23.10.2014 0,9212 Kč 0,8760%
Pioneer Funds - Commodity Alpha
23.10.2014 47,41 $ −0,3154%
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
23.10.2014 2025,35 Kč 1,4730%
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
23.10.2014 8,06 $ 1,3836%
Pioneer Funds - Absolute Return Multi-Strategy
23.10.2014 57,46 € −0,1911%
Pioneer P.F. - Global Defensive 20
23.10.2014 1113,90 Kč 0,1411%
Pioneer Funds - Strategic Income
23.10.2014 1383,9900 Kč −0,0188%
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond
23.10.2014 1400,38 Kč 0,1538%
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond
23.10.2014 1325,85 Kč 0,0445%
Pioneer Funds - Strategic Income
23.10.2014 10,78 $  
Pioneer P.F. - Global Changes
23.10.2014 674,75 Kč −0,1716%
Pioneer - Sporokonto
23.10.2014 1,6116 Kč  
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity
23.10.2014 423,95 Kč −0,3549%
Pioneer Funds - Euro Corporate Short - Term
23.10.2014 60,61 €  
Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term
23.10.2014 6,51 $  
Pioneer Funds - U.S. Dollar Aggregate Bond
23.10.2014 92,57 $ −0,0216%
Pioneer - obligační plus
23.10.2014 1,2565 Kč −0,1351%
Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond
23.10.2014 75,88 € −0,0395%
Pioneer - obligační fond
23.10.2014 2,1119 Kč 0,0379%
Pioneer P.F. - Global Balanced 50
23.10.2014 1011,76 Kč 0,3103%
Pioneer - dynamický fond
23.10.2014 0,9871 Kč 0,0913%
Nastavení...

*

Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity

Pioneer Funds - evropský akciový - rozvíjející se trhy a Středomoří

  Místo obchodní registrace: Lucembursko,   ISIN: LU0119336021,   Číslo fondu: 214
CZK EUR USD
  Akciový fond rozvíjejících se trhů a dálného východu

Denní informace k 23.10.2014

Aktuální informace představují denní údaje o fondu, kategorie A a nevyplácející dividendu (non-distrib.), která je v ČR nabízena.

Cena 1 podílového listu 15,31 €

Vývoj ceny podílového listu v EUR od jeho založení


Výkonnost fondu k 23.10.2014

(uváděna v EUR)

  kumulativní roční (p.a.)
od založení 18.12.2000 123,50% 5,98%
za posledních 5 let 0,26% 0,05%
za poslední 3 roky 2,27% 0,75%
za poslední 2 roky −13,60% −7,05%
za poslední rok −17,24%  
za posledních 6 měsíců 2,20%  
za poslední 3 měsíce −8,10%  
za poslední 1 měsíc −4,43%  
od začátku roku −12,96%  

Důležité upozornění:

Předmětné sdělení nepředstavuje osobní investiční poradenství ani investiční doporučení, která by zohledňovala individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku.

Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Míra očekávaného výnosu z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů souvisí s mírou investičního rizika a není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Výnosy z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů dosahované v minulosti nejsou zárukou výnosů budoucích. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se můžou měnit. Investování s sebou nese řadu rizik; vysvětlení rizik a jejich vliv na kolísání aktuální hodnoty investované částky je uvedené na www.pioneer.cz/pouceni_o_rizicich.pdf

Zveřejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondů reflektují vliv skutečných provizí, odměn a dalších poplatků hrazených fondem. Struktura poplatků souvisejících s konkrétní investicí plyne z prospektu (statutu).

Předmětné sdělení nepředstavuje zvláštní informace o poskytovateli investičních služeb, jeho poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, rizicích apod. dle příslušných právních předpisů. Tyto informace jsou dostupné v materiálu Informace pro zákazníky pro příslušnou investiční službu.

Dříve, než se rozhodnete investovat, seznamte se s příslušným statutem fondů české rodiny, který lze získat zdarma v sídle společnosti Pioneer investiční společnost, a.s., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, Česká republika či na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR 800 118 844; rovněž se seznamte s příslušným prospektem zahraničních fondů, který lze také získat zdarma na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR 800 118 844.

Zejména v případě zahraničních fondů se seznamte s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky a s manažerskými pravidly a s podmínkami pro ČR. Všechny tyto dokumenty lze také získat zdarma na výše uvedených kontaktech. Názvy zahraničních fondů uvedené v českém jazyce zpravidla představují jejich marketingové označení pro Českou republiku.