Pioneer Investments
Homepage    Pioneer Investments ve světě    Vyhledávání    Kontakt
  
 
 

Čísla fondů Pioneer

Ceny fondů e-mailem nebo SMS

Aktuální ceny vybraných fondů

Pioneer Funds - European Equity Target Income
7.10.2015 1368,37 Kč −0,0073%
Pioneer Funds - Top European Players
7.10.2015 2053,67 Kč −0,1405%
Pioneer - akciový fond
7.10.2015 0,9216 Kč 1,0526%
Pioneer Funds - Commodity Alpha
7.10.2015 34,98 $ 1,0399%
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
7.10.2015 2049,14 Kč 0,7572%
Pioneer Funds - Global High Yield
7.10.2015 1241,76 Kč 0,6386%
Pioneer Funds - Strategic Income
7.10.2015 1351,0100 Kč 0,2434%
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond
7.10.2015 1402,87 Kč 0,4029%
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond
7.10.2015 1292,50 Kč 0,2575%
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity
7.10.2015 389,55 Kč 2,5266%
Pioneer - obligační plus
7.10.2015 1,2521 Kč 0,4251%
Pioneer Funds – Multi Asset Real Return
7.10.2015 1337,15 Kč 0,5361%
Pioneer Funds  - Global Multi-Asset Target Income
7.10.2015 935,44 Kč 0,1145%
Pioneer Fund Solutions - Balanced
7.10.2015 1104,74 Kč 0,4154%
Pioneer Fund Solutions - Diversified Growth
7.10.2015 727,10 Kč 0,1874%
Pioneer Fund Solutions - Conservative
7.10.2015 1170,29 Kč −0,0077%
Nastavení...

*

Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity

Pioneer Funds - evropský akciový - rozvíjející se trhy a Středomoří

  Místo obchodní registrace: Lucembursko,   ISIN: LU0119336021,   Číslo fondu: 214
CZK EUR USD
  Akciový fond rozvíjejících se trhů a dálného východu

Denní informace k 7.10.2015

Aktuální informace představují denní údaje o fondu, kategorie A a nevyplácející dividendu (non-distrib.), která je v ČR nabízena.

Cena 1 podílového listu 14,37 €

Vývoj ceny podílového listu v EUR od jeho založeníVýkonnost fondu k 7.10.2015

(uváděna v EUR)

  kumulativní roční (p.a.)
od založení 18.12.2000 109,78% 5,13%
za posledních 5 let −23,77% −5,28%
za poslední 3 roky −19,31% −6,90%
za poslední 2 roky −20,26% −10,70%
za poslední rok −8,65%  
za posledních 6 měsíců −11,02%  
za poslední 3 měsíce −5,09%  
za poslední 1 měsíc 5,97%  
od začátku roku 5,35%  

Důležité upozornění:

Předmětné sdělení nepředstavuje osobní investiční poradenství ani investiční doporučení, která by zohledňovala individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku.

Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Míra očekávaného výnosu z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů souvisí s mírou investičního rizika a není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Výnosy z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů dosahované v minulosti nejsou zárukou výnosů budoucích. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se můžou měnit. Investování s sebou nese řadu rizik; vysvětlení rizik a jejich vliv na kolísání aktuální hodnoty investované částky je uvedené na www.pioneer.cz/pouceni_o_rizicich.pdf

Zveřejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondů reflektují vliv skutečných provizí, odměn a dalších poplatků hrazených fondem. Struktura poplatků souvisejících s konkrétní investicí plyne z prospektu (statutu).

Předmětné sdělení nepředstavuje zvláštní informace o poskytovateli investičních služeb, jeho poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, rizicích apod. dle příslušných právních předpisů. Tyto informace jsou dostupné v materiálu Informace pro zákazníky pro příslušnou investiční službu.

Dříve, než se rozhodnete investovat, seznamte se s příslušným statutem fondů české rodiny, který lze získat zdarma v sídle společnosti Pioneer investiční společnost, a.s., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, Česká republika či na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR 800 118 844; rovněž se seznamte s příslušným prospektem zahraničních fondů, který lze také získat zdarma na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR 800 118 844.

Zejména v případě zahraničních fondů se seznamte s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky a s manažerskými pravidly a s podmínkami pro ČR. Všechny tyto dokumenty lze také získat zdarma na výše uvedených kontaktech. Názvy zahraničních fondů uvedené v českém jazyce zpravidla představují jejich marketingové označení pro Českou republiku.