Pioneer Investments
Homepage    Pioneer Investments ve světě    Vyhledávání    Kontakt
  
 
 

Čísla fondů Pioneer

Ceny fondů e-mailem nebo SMS

Aktuální ceny vybraných fondů

Pioneer Funds - European Equity Target Income
17.1.2017 1242,06 Kč −0,5469%
Pioneer Funds - Top European Players
17.1.2017 2004,24 Kč −0,8847%
Pioneer - akciový fond
17.1.2017 1,0118 Kč −0,5895%
Pioneer Funds - Commodity Alpha
17.1.2017 33,91 $  
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
17.1.2017 2272,28 Kč −0,4887%
Pioneer Funds - Global High Yield
17.1.2017 1330,70 Kč 0,1618%
Pioneer Funds - Strategic Income
17.1.2017 1395,4500 Kč 0,1019%
Pioneer Fund Solutions - Conservative
17.1.2017 1199,67 Kč −0,1955%
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond
17.1.2017 1475,42 Kč 0,0366%
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond
17.1.2017 1397,05 Kč 0,3059%
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity
17.1.2017 460,28 Kč −0,4886%
Pioneer Fund Solutions - Diversified Growth
17.1.2017 734,81 Kč 0,1254%
Pioneer - obligační plus
17.1.2017 1,2668 Kč  
Pioneer Funds – Flexible Opportunities
17.1.2017 1326,41 Kč −0,1949%
Pioneer Funds  - Global Multi-Asset Target Income
17.1.2017 901,03 Kč −0,1927%
Pioneer Fund Solutions - Balanced
17.1.2017 1158,53 Kč −0,4272%
Nastavení...

*

Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity

Pioneer Funds - evropský akciový - rozvíjející se trhy a Středomoří

  Místo obchodní registrace: Lucembursko,   ISIN: LU0119336021,   Číslo fondu: 214
CZK EUR USD
  Akciový fond rozvíjejících se trhů a dálného východu

Denní informace k 17.1.2017

Aktuální informace představují denní údaje o fondu, kategorie A a nevyplácející dividendu (non-distrib.), která je v ČR nabízena.

Cena 1 podílového listu 17,03 €

Vývoj ceny podílového listu v EUR od jeho založeníVýkonnost fondu k 17.1.2017

(uváděna v EUR)

  kumulativní roční (p.a.)
od založení 18.12.2000 148,61% 5,82%
za posledních 5 let 5,65% 1,10%
za poslední 3 roky −0,76% −0,25%
za poslední 2 roky 21,21% 10,08%
za poslední rok 37,78%  
za posledních 6 měsíců 12,86%  
za poslední 3 měsíce 11,67%  
za poslední 1 měsíc −1,05%  
od začátku roku −0,99%  

Důležité upozornění:

Předmětné sdělení nepředstavuje osobní investiční poradenství ani investiční doporučení, která by zohledňovala individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku.

Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Míra očekávaného výnosu z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů souvisí s mírou investičního rizika a není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Výnosy z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů dosahované v minulosti nejsou zárukou výnosů budoucích. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se můžou měnit. Investování s sebou nese řadu rizik; vysvětlení rizik a jejich vliv na kolísání aktuální hodnoty investované částky je uvedené na www.pioneer.cz/pouceni_o_rizicich.pdf

Zveřejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondů reflektují vliv skutečných provizí, odměn a dalších poplatků hrazených fondem. Struktura poplatků souvisejících s konkrétní investicí plyne z prospektu (statutu).

Předmětné sdělení nepředstavuje zvláštní informace o poskytovateli investičních služeb, jeho poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, rizicích apod. dle příslušných právních předpisů. Tyto informace jsou dostupné v materiálu Informace pro zákazníky pro příslušnou investiční službu.

Dříve, než se rozhodnete investovat, seznamte se s příslušným statutem fondů české rodiny, který lze získat zdarma v sídle společnosti Pioneer investiční společnost, a.s., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, Česká republika či na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR 800 118 844; rovněž se seznamte s příslušným prospektem zahraničních fondů, který lze také získat zdarma na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR 800 118 844.

Zejména v případě zahraničních fondů se seznamte s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky a s manažerskými pravidly a s podmínkami pro ČR. Všechny tyto dokumenty lze také získat zdarma na výše uvedených kontaktech. Názvy zahraničních fondů uvedené v českém jazyce zpravidla představují jejich marketingové označení pro Českou republiku.