Pioneer Investments
Homepage    Pioneer Investments ve světě    Vyhledávání    Kontakt
  
 
 

Čísla fondů Pioneer

Ceny fondů e-mailem nebo SMS

Aktuální ceny vybraných fondů

Pioneer Funds - Top European Players
29.1.2015 2007,29 Kč −0,2510%
Pioneer - akciový fond
28.1.2015 0,9605 Kč −1,1526%
Pioneer Funds - Commodity Alpha
29.1.2015 40,54 $ −0,7103%
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
29.1.2015 2104,05 Kč 0,8165%
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
29.1.2015 8,38 $ 0,8424%
Pioneer Funds - Absolute Return Multi-Strategy
29.1.2015 60,13 € −0,1826%
Pioneer P.F. - Global Defensive 20
29.1.2015 1190,75 Kč −0,1132%
Pioneer Funds - Strategic Income
29.1.2015 1379,1000 Kč 0,0015%
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond
29.1.2015 1387,41 Kč −0,0432%
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond
29.1.2015 1263,22 Kč −0,1462%
Pioneer Funds - Strategic Income
29.1.2015 10,79 $  
Pioneer P.F. - Global Changes
29.1.2015 728,08 Kč −0,9105%
Pioneer - Sporokonto
28.1.2015 1,6090 Kč  
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity
29.1.2015 391,68 Kč −1,2032%
Pioneer Funds - Euro Corporate Short - Term
29.1.2015 60,79 € −0,0493%
Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term
29.1.2015 6,51 $  
Pioneer Funds - U.S. Dollar Aggregate Bond
29.1.2015 93,66 $ 0,1176%
Pioneer - obligační plus
28.1.2015 1,2871 Kč −0,1009%
Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond
29.1.2015 78,71 € −0,1649%
Pioneer - obligační fond
28.1.2015 2,1802 Kč −0,0229%
Pioneer P.F. - Global Balanced 50
29.1.2015 1115,42 Kč −0,4436%
Pioneer - dynamický fond
28.1.2015 0,9680 Kč −0,7281%
Nastavení...

*

Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity

Pioneer Funds - evropský akciový - rozvíjející se trhy a Středomoří

  Místo obchodní registrace: Lucembursko,   ISIN: LU0119336021,   Číslo fondu: 214
CZK EUR USD
  Akciový fond rozvíjejících se trhů a dálného východu

Denní informace k 29.1.2015

Aktuální informace představují denní údaje o fondu, kategorie A a nevyplácející dividendu (non-distrib.), která je v ČR nabízena.

Cena 1 podílového listu 14,09 €

Vývoj ceny podílového listu v EUR od jeho založení


Výkonnost fondu k 29.1.2015

(uváděna v EUR)

  kumulativní roční (p.a.)
od založení 18.12.2000 105,69% 5,24%
za posledních 5 let −13,77% −2,92%
za poslední 3 roky −15,93% −5,62%
za poslední 2 roky −25,80% −13,86%
za poslední rok −11,83%  
za posledních 6 měsíců −12,76%  
za poslední 3 měsíce −8,63%  
za poslední 1 měsíc 3,00%  
od začátku roku 3,30%  

Důležité upozornění:

Předmětné sdělení nepředstavuje osobní investiční poradenství ani investiční doporučení, která by zohledňovala individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku.

Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Míra očekávaného výnosu z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů souvisí s mírou investičního rizika a není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Výnosy z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů dosahované v minulosti nejsou zárukou výnosů budoucích. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se můžou měnit. Investování s sebou nese řadu rizik; vysvětlení rizik a jejich vliv na kolísání aktuální hodnoty investované částky je uvedené na www.pioneer.cz/pouceni_o_rizicich.pdf

Zveřejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondů reflektují vliv skutečných provizí, odměn a dalších poplatků hrazených fondem. Struktura poplatků souvisejících s konkrétní investicí plyne z prospektu (statutu).

Předmětné sdělení nepředstavuje zvláštní informace o poskytovateli investičních služeb, jeho poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, rizicích apod. dle příslušných právních předpisů. Tyto informace jsou dostupné v materiálu Informace pro zákazníky pro příslušnou investiční službu.

Dříve, než se rozhodnete investovat, seznamte se s příslušným statutem fondů české rodiny, který lze získat zdarma v sídle společnosti Pioneer investiční společnost, a.s., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, Česká republika či na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR 800 118 844; rovněž se seznamte s příslušným prospektem zahraničních fondů, který lze také získat zdarma na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR 800 118 844.

Zejména v případě zahraničních fondů se seznamte s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky a s manažerskými pravidly a s podmínkami pro ČR. Všechny tyto dokumenty lze také získat zdarma na výše uvedených kontaktech. Názvy zahraničních fondů uvedené v českém jazyce zpravidla představují jejich marketingové označení pro Českou republiku.