Pioneer Investments
Homepage    Pioneer Investments ve světě    Vyhledávání    Kontakt
  
 
 

Čísla fondů Pioneer

Ceny fondů e-mailem nebo SMS

Aktuální ceny vybraných fondů

Pioneer Funds - European Equity Target Income
29.6.2016 1183,82 Kč 2,5698%
Pioneer Funds - Top European Players
29.6.2016 1812,38 Kč 2,7671%
Pioneer - akciový fond
28.6.2016 0,8937 Kč 1,5222%
Pioneer Funds - Commodity Alpha
29.6.2016 34,59 $ 1,5263%
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
29.6.2016 2109,08 Kč 1,4727%
Pioneer Funds - Global High Yield
29.6.2016 1250,96 Kč 0,7311%
Pioneer Funds - Strategic Income
29.6.2016 1376,7800 Kč 0,4421%
Pioneer Fund Solutions - Conservative
28.6.2016 1174,63 Kč 0,1509%
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond
29.6.2016 1413,19 Kč 0,3622%
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond
29.6.2016 1361,76 Kč 0,3789%
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity
29.6.2016 388,82 Kč 1,0972%
Pioneer Fund Solutions - Diversified Growth
28.6.2016 703,87 Kč 0,3407%
Pioneer - obligační plus
28.6.2016 1,2600 Kč 0,2466%
Pioneer Funds – Flexible Opportunities
29.6.2016 1309,14 Kč 1,2733%
Pioneer Funds  - Global Multi-Asset Target Income
29.6.2016 891,15 Kč 0,9401%
Pioneer Fund Solutions - Balanced
28.6.2016 1080,30 Kč 0,1428%
Nastavení...
*

Pioneer P.F. - Global Dynamic

  Místo obchodní registrace: Lucembursko,   ISIN: LU0317512928,   Číslo fondu: 173
  Fond životního stylu

Ke dni 11.12.2010 tento Podfond zanikl sloučením. Bližší informace naleznete zde.

Důležité upozornění:

Předmětné sdělení nepředstavuje osobní investiční poradenství ani investiční doporučení, která by zohledňovala individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku.

Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Míra očekávaného výnosu z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů souvisí s mírou investičního rizika a není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Výnosy z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů dosahované v minulosti nejsou zárukou výnosů budoucích. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se můžou měnit. Investování s sebou nese řadu rizik; vysvětlení rizik a jejich vliv na kolísání aktuální hodnoty investované částky je uvedené na www.pioneer.cz/pouceni_o_rizicich.pdf

Zveřejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondů reflektují vliv skutečných provizí, odměn a dalších poplatků hrazených fondem. Struktura poplatků souvisejících s konkrétní investicí plyne z prospektu (statutu).

Předmětné sdělení nepředstavuje zvláštní informace o poskytovateli investičních služeb, jeho poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, rizicích apod. dle příslušných právních předpisů. Tyto informace jsou dostupné v materiálu Informace pro zákazníky pro příslušnou investiční službu.

Dříve, než se rozhodnete investovat, seznamte se s příslušným statutem fondů české rodiny, který lze získat zdarma v sídle společnosti Pioneer investiční společnost, a.s., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, Česká republika či na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR 800 118 844; rovněž se seznamte s příslušným prospektem zahraničních fondů, který lze také získat zdarma na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR 800 118 844.

Zejména v případě zahraničních fondů se seznamte s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky a s manažerskými pravidly a s podmínkami pro ČR. Všechny tyto dokumenty lze také získat zdarma na výše uvedených kontaktech. Názvy zahraničních fondů uvedené v českém jazyce zpravidla představují jejich marketingové označení pro Českou republiku.