Pioneer Investments
Homepage    Pioneer Investments ve světě    Vyhledávání    Kontakt
  
 
 

Čísla fondů Pioneer

Ceny fondů e-mailem nebo SMS

Aktuální ceny vybraných fondů

Pioneer Funds - European Equity Target Income
26.10.2016 1202,40 Kč −0,2207%
Pioneer Funds - Top European Players
26.10.2016 1890,01 Kč −0,6220%
Pioneer - akciový fond
25.10.2016 0,9703 Kč 0,0516%
Pioneer Funds - Commodity Alpha
26.10.2016 33,31 $ 0,2709%
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
26.10.2016 2127,16 Kč −0,1853%
Pioneer Funds - Global High Yield
26.10.2016 1322,98 Kč −0,1728%
Pioneer Funds - Strategic Income
26.10.2016 1410,5300 Kč −0,2059%
Pioneer Fund Solutions - Conservative
25.10.2016 1212,11 Kč 0,0008%
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond
26.10.2016 1464,42 Kč −0,0532%
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond
26.10.2016 1404,53 Kč −0,3187%
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity
26.10.2016 418,08 Kč −0,9547%
Pioneer Fund Solutions - Diversified Growth
25.10.2016 729,77 Kč −0,0616%
Pioneer - obligační plus
25.10.2016 1,2862 Kč 0,0856%
Pioneer Funds – Flexible Opportunities
26.10.2016 1333,35 Kč −0,6149%
Pioneer Funds  - Global Multi-Asset Target Income
26.10.2016 886,86 Kč −1,5136%
Pioneer Fund Solutions - Balanced
25.10.2016 1143,31 Kč −0,0533%
Nastavení...
*

Pioneer P.F. - Global Progressive

  Místo obchodní registrace: Lucembursko,   ISIN: LU0317513066,   Číslo fondu: 175
  Fond životního stylu

Ke dni 11.12.2010 tento Podfond zanikl sloučením. Bližší informace naleznete zde.

Důležité upozornění:

Předmětné sdělení nepředstavuje osobní investiční poradenství ani investiční doporučení, která by zohledňovala individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku.

Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Míra očekávaného výnosu z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů souvisí s mírou investičního rizika a není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Výnosy z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů dosahované v minulosti nejsou zárukou výnosů budoucích. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se můžou měnit. Investování s sebou nese řadu rizik; vysvětlení rizik a jejich vliv na kolísání aktuální hodnoty investované částky je uvedené na www.pioneer.cz/pouceni_o_rizicich.pdf

Zveřejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondů reflektují vliv skutečných provizí, odměn a dalších poplatků hrazených fondem. Struktura poplatků souvisejících s konkrétní investicí plyne z prospektu (statutu).

Předmětné sdělení nepředstavuje zvláštní informace o poskytovateli investičních služeb, jeho poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, rizicích apod. dle příslušných právních předpisů. Tyto informace jsou dostupné v materiálu Informace pro zákazníky pro příslušnou investiční službu.

Dříve, než se rozhodnete investovat, seznamte se s příslušným statutem fondů české rodiny, který lze získat zdarma v sídle společnosti Pioneer investiční společnost, a.s., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, Česká republika či na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR 800 118 844; rovněž se seznamte s příslušným prospektem zahraničních fondů, který lze také získat zdarma na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR 800 118 844.

Zejména v případě zahraničních fondů se seznamte s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky a s manažerskými pravidly a s podmínkami pro ČR. Všechny tyto dokumenty lze také získat zdarma na výše uvedených kontaktech. Názvy zahraničních fondů uvedené v českém jazyce zpravidla představují jejich marketingové označení pro Českou republiku.