Pioneer Investments
Homepage    Pioneer Investments ve světě    Vyhledávání    Kontakt
  
 
 

Čísla fondů Pioneer

Ceny fondů e-mailem nebo SMS

Aktuální ceny vybraných fondů

Pioneer Funds - European Equity Target Income
25.10.2016 1205,06 Kč 0,1063%
Pioneer Funds - Top European Players
25.10.2016 1901,84 Kč −0,3202%
Pioneer - akciový fond
25.10.2016 0,9703 Kč 0,0516%
Pioneer Funds - Commodity Alpha
25.10.2016 33,22 $ 0,6057%
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
25.10.2016 2131,11 Kč −0,3623%
Pioneer Funds - Global High Yield
25.10.2016 1325,27 Kč −0,0075%
Pioneer Funds - Strategic Income
25.10.2016 1413,4400 Kč 0,0361%
Pioneer Fund Solutions - Conservative
25.10.2016 1212,11 Kč 0,0008%
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond
25.10.2016 1465,20 Kč 0,1052%
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond
25.10.2016 1409,02 Kč 0,0177%
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity
25.10.2016 422,11 Kč −0,0379%
Pioneer Fund Solutions - Diversified Growth
25.10.2016 729,77 Kč −0,0616%
Pioneer - obligační plus
25.10.2016 1,2862 Kč 0,0856%
Pioneer Funds – Flexible Opportunities
25.10.2016 1341,60 Kč −0,4674%
Pioneer Funds  - Global Multi-Asset Target Income
25.10.2016 900,49 Kč 0,0033%
Pioneer Fund Solutions - Balanced
25.10.2016 1143,31 Kč −0,0533%
Nastavení...

*Zlatá rybkaZ rozhodnutí vedení společnosti Pioneer Asset Management, a.s. dojde ke dni 31. 1. 2016 k ukončení nabízení nových smluv dalším zájemcům o investování do produktu Zlatá rybka – investiční program pro malé i velké.Pro stávající klienty produktu nedochází k žádné změně – nadále budou moci bez jakýchkoliv omezení provádět následné investice, změny i zpětné odkupy.V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte Klientské centrum Pioneer Investments na bezplatné lince 800 11 88 44.

Děkujeme za pochopení.


Pioneer Asset Management, a.s.

Poznámky:

Předmětné sdělení nepředstavuje osobní investiční poradenství ani investiční doporučení, která by zohledňovala individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku.

Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Míra očekávaného výnosu z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů souvisí s mírou investičního rizika a není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Výnosy z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů dosahované v minulosti nejsou zárukou výnosů budoucích. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se můžou měnit. Investování s sebou nese řadu rizik; vysvětlení rizik a jejich vliv na kolísání aktuální hodnoty investované částky je uvedené na www.pioneer.cz/pouceni_o_rizicich.pdf

Zveřejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondů reflektují vliv skutečných provizí, odměn a dalších poplatků hrazených fondem. Struktura poplatků souvisejících s konkrétní investicí plyne z prospektu (statutu).

Předmětné sdělení nepředstavuje zvláštní informace o poskytovateli investičních služeb, jeho poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, rizicích apod. dle příslušných právních předpisů. Tyto informace jsou dostupné v materiálu Informace pro zákazníky pro příslušnou investiční službu.

Dříve, než se rozhodnete investovat, seznamte se s příslušným statutem fondů české rodiny, který lze získat zdarma v sídle společnosti Pioneer investiční společnost, a.s., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, Česká republika či na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR 800 118 844; rovněž se seznamte s příslušným prospektem zahraničních fondů, který lze také získat zdarma na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR 800 118 844.

Zejména v případě zahraničních fondů se seznamte s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky a s manažerskými pravidly a s podmínkami pro ČR. Všechny tyto dokumenty lze také získat zdarma na výše uvedených kontaktech. Názvy zahraničních fondů uvedené v českém jazyce zpravidla představují jejich marketingové označení pro Českou republiku.