Homepage    O nás ve světě    Vyhledávání    Kontakt
  
 
 

Čísla fondů Pioneer

Ceny fondů e-mailem nebo SMS

Aktuální ceny vybraných fondů

Pioneer Funds - European Equity Target Income
20.7.2017 1263,30 Kč 0,0848%
Pioneer Funds - Top European Players
20.7.2017 2134,64 Kč −0,0389%
Pioneer Fund Solutions - Diversified Growth
20.7.2017 782,91 Kč 0,4697%
Pioneer - akciový fond
20.7.2017 1,0661 Kč 0,9182%
Pioneer Funds - Commodity Alpha
20.7.2017 31,19 $ 0,4509%
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
20.7.2017 2435,99 Kč −0,1054%
Pioneer Funds - Global High Yield
20.7.2017 1374,58 Kč 0,1311%
Pioneer Fund Solutions - Conservative
20.7.2017 1201,90 Kč −0,0665%
Pioneer Funds - Strategic Income
20.7.2017 1407,2000 Kč −0,0135%
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond
20.7.2017 1482,33 Kč −0,0115%
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond
20.7.2017 1446,26 Kč 0,0297%
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity
20.7.2017 445,91 Kč −0,4998%
Pioneer - obligační plus
20.7.2017 1,2618 Kč 0,0238%
Pioneer Funds – Flexible Opportunities
20.7.2017 1462,81 Kč 0,2941%
Pioneer Funds  - Global Multi-Asset Target Income
20.7.2017 893,79 Kč 0,0761%
Pioneer Fund Solutions - Balanced
20.7.2017 1162,01 Kč −0,1821%
Nastavení...

*Zlatá rybkaZ rozhodnutí vedení společnosti Pioneer Asset Management, a.s. dojde ke dni 31. 1. 2016 k ukončení nabízení nových smluv dalším zájemcům o investování do produktu Zlatá rybka – investiční program pro malé i velké.Pro stávající klienty produktu nedochází k žádné změně – nadále budou moci bez jakýchkoliv omezení provádět následné investice, změny i zpětné odkupy.V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte Klientské centrum Pioneer Investments na bezplatné lince 800 11 88 44.

Děkujeme za pochopení.


Pioneer Asset Management, a.s.

Poznámky:

Předmětné sdělení nepředstavuje osobní investiční poradenství ani investiční doporučení, která by zohledňovala individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku.

Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Míra očekávaného výnosu z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů souvisí s mírou investičního rizika a není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Výnosy z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů dosahované v minulosti nejsou zárukou výnosů budoucích. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se můžou měnit. Investování s sebou nese řadu rizik; vysvětlení rizik a jejich vliv na kolísání aktuální hodnoty investované částky je uvedené na www.pioneer.cz/pouceni_o_rizicich.pdf

Zveřejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondů reflektují vliv skutečných provizí, odměn a dalších poplatků hrazených fondem. Struktura poplatků souvisejících s konkrétní investicí plyne z prospektu (statutu).

Předmětné sdělení nepředstavuje zvláštní informace o poskytovateli investičních služeb, jeho poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, rizicích apod. dle příslušných právních předpisů. Tyto informace jsou dostupné v materiálu Informace pro zákazníky pro příslušnou investiční službu.

Dříve, než se rozhodnete investovat, seznamte se s příslušným statutem fondů české rodiny, který lze získat zdarma v sídle společnosti Pioneer investiční společnost, a.s., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, Česká republika či na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR 800 118 844; rovněž se seznamte s příslušným prospektem zahraničních fondů, který lze také získat zdarma na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR 800 118 844.

Zejména v případě zahraničních fondů se seznamte s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky a s manažerskými pravidly a s podmínkami pro ČR. Všechny tyto dokumenty lze také získat zdarma na výše uvedených kontaktech. Názvy zahraničních fondů uvedené v českém jazyce zpravidla představují jejich marketingové označení pro Českou republiku.