Administrace podílových fondů na konci roku 2010

_________________________________________________________________________________________

ČESKÁ RODINA FONDŮ PIONEER

Investice do podílových fondů

Doručení řádně vyplněné a podepsané Rámcové smlouvy o vydání podílových listů (u první investice do Rodiny fondů) do sídla společnosti Pioneer

22. 12. 2010 do 17,00

Připsání prostředků na účet fondu (pro první i následnou investici)     

23. 12. 2010 do 17,00

Výměna podílových listů

Doručení řádně vyplněné a podepsané Žádosti o výměnu do sídla společnosti Pioneer

22. 12. 2010 do 17,00

Odkup podílových listů

Doručení řádně vyplněné a podepsané Žádosti o odkup (v případě odkupu v hotovosti nebo v/p účtu vedeného u UniCredit Bank) do sídla společnosti Pioneer

22. 12. 2010 do 17,00

Doručení řádně vyplněné a podepsané Žádosti o odkup (v případě odkupu v/p účtu vedeného u jiného peněžního ústavu v ČR) do sídla společnosti Pioneer

17. 12. 2010 do 17,00

LUCEMBURSKÉ PODÍLOVÉ FONDY PIONEER FUNDS a PIONEER P.F.

Investice do podílových fondů

Doručení řádně vyplněné a podepsané Žádosti o účet (u první investice do fondů Pioneer Funds a Pioneer P.F.) do sídla společnosti Pioneer

28. 12. 2010 do 10,00

Připsání prostředků na účet fondu (pro první i následnou investici)

29. 12. 2010 do 17,00

Výměna podílových listů

Doručení řádně vyplněné a podepsané Žádosti o výměnu do sídla společnosti Pioneer

23. 12. 2010 do 17,00

Odkup podílových listů

Doručení řádně vyplněné a podepsané Žádosti o odkup včetně požadovaných příloh (v případě odkupu v/p účtu vedeného u UniCredit Bank) do sídla společnosti Pioneer

21. 12. 2010 do 10,00

Doručení řádně vyplněné a podepsané Žádosti o odkup včetně požadovaných příloh (v případě odkupu v/p účtu vedeného u jiného peněžního ústavu) do sídla společnosti Pioneer

16. 12. 2010 do 10,00

RENTIER INVEST

Investice do programu

Doručení řádně vyplněné a podepsané smlouvy na Rentier Invest (u první investice) do sídla společnosti Pioneer

17. 12. 2010 do 14,00

Připsání prostředků na účet pro Rentier Invest (pro první i následnou investici)

17. 12. 2010 do 14,00

Odkup podílových listů

Doručení řádně vyplněné a podepsané Žádosti o odkup včetně požadovaných příloh (v případě odkupu v/p účtu vedeného u UniCredit Bank) do sídla společnosti Pioneer

15. 12. 2010 do 14,00

Doručení řádně vyplněné a podepsané Žádosti o odkup včetně požadovaných příloh (v případě odkupu v/p účtu vedeného u jiného peněžního ústavu) do sídla společnosti Pioneer

13. 12. 2010 do 14,00

 

Pozn. Jedná se pouze o orientační data, u kterých můžeme zaručit vypořádání do konce roku. Pokyny budou ale přijímány až do zastavení obchodování a je tedy možné, že budou vypořádány i obchody přijaté později. U zpětných odkupů nejsme ovšem schopni zaručit datum připsání peněžních prostředků
do konce roku 2010.