Homepage    O nás ve světě    Vyhledávání    Kontakt
  
 
 

Čísla fondů Amundi

Ceny fondů e-mailem nebo SMS

Aktuální ceny vybraných fondů

*Rentiér Plus

Investiční partner, který myslí na Vaši budoucnost

Život nám předkládá nejrůznější situace, které vyžadují zodpovědná rozhodnutí a flexibilní přístup. Na cestě za kvalitním vzděláním pro děti, pohodlným bydlením pro celou rodinu nebo třeba důstojným prožitím stáří potřebujeme spolehlivého průvodce. Partnera, který umí naslouchat našim investičním potřebám a dokáže je elegantně vyřešit. Někoho, kdo s námi udrží tempo a zachová si jedinečný styl...

Co je Rentiér Plus?

Rentiér Plus je unikátní investiční program, který respektuje Váš životní cyklus. Čtyři portfolia připravená exkluzivně pro klienty Allianz, kombinující různý poměr akciových a dluhopisových fondů v závislosti na délce plánované investice.

Výhody programu Rentiér Plus

Strategie programu Rentiér Plus je na začátku investičního období nastavena dynamicky (růstově) - tak, aby Vaše investice měla dostatek času co nejvíce se zhodnotit. Čím blíže je konec investičního horizontu, tím vyšší je podíl konzervativnějších (stabilních) aktiv.

Poznámka: Jedná se o orientační skladbu aktiv a jejich podílů.Jednoduchost: Investice bez (zbytečných) starostí

Stačí stanovit délku investičního horizontu a výši investice - o nic dalšího se nemusíte starat.

Pravidelně nebo jednorázově? Žádný problém…

Rozhodněte se sami, který způsob investování zvolíte.

  • Pravidelná investice: začíná už na 500 Kč měsíčně.
  • Jednorázová investice: první jednorázová investice od 30 000 Kč (následná investice již od 10 000 Kč).
  • Kombinace jednorázové a pravidelné investice prostřednictvím Fondu postupného investování.

Fond postupného investování: Když chcete zvládnout obojí

Chtěli byste investovat jednorázově, ale nemáte čas sledovat, zda trhy právě rostou či klesají? Díky chytrému zásobníku v podobě konzervativně zaměřeného Fondu postupného investování nemusíte čekat na nejvhodnější okamžik a i v případě jednorázové investice můžete zároveň využívat výhod pravidelného investování.

Jak? Jednoduše. Vaši investici rozložíme do měsíčních splátek, a po dobu 3 let ji za Vás budeme pravidelně investovat do zvoleného hlavního portfolia. Účinně tak snižujete riziko, které může plynout ze špatného načasování vstupu na trh. Jak velkou část své investice vložíte do Fondu postupného investování, záleží jen na Vás.

Poznámka: Jedná se o orientační skladbu aktiv a jejich podílů. Fond postupného investování je Pioneer Funds – Euro Corporate Short-Term.Výběr z TOP fondů Allianz Global Invest a ze skupiny Amundi

Do jednotlivých linií/ hlavních portfolií jsme pro Vás vybrali prvotřídní fondy z nabídky dvou renomovaných správců: akciové fondy Allianz Global Invest a flexibilní dluhopisové fondy Pioneer.


Allianz Group: Jeden z největších správců aktiv mezi pojišťovnami na světě, s více než 120 letou historií. Koncern má zastoupení ve více než 70 zemích a pracuje pro něj více než 144 tisíc zaměstnanců. V České republice působí již od roku 1993, prostřednictvím Allianz pojišťovny, Allianz penzijní společnosti a investičně zprostředkovatelské společnosti Allianz kontakt. Filozofie skupiny je poskytovat nejširší krytí spolu s nadstandardní péčí o klienty.

Skupina Amundi je největším správcem investic v Evropě, pokud jde o výši spravovaného majetku a řadí se do TOP 10 z celosvětového hlediska. Díky spojení s Pioneer Investments v červenci 2017 nyní spravuje pro své klienty aktiva v hodnotě více než 1,3 bilionu eur. Prostřednictvím 6 investičních center (Boston, Dublin, Londýn, Miláno, Paříž a Tokio) nabízí svým klientům v Evropě, v oblasti Asie a Tichomoří, na Středním východě a v Severní Americe bohaté zkušenosti s finančními trhy a široký rozsah odborných znalostí pro aktivní i pasivní investiční řešení.


Profesionálně složená portfolia = základ úspěchu

Nejdůležitější je diverzifikace - tedy rozložení a správný poměr mezi akciemi, dluhopisy a dalšími instrumenty v portfoliu.
Program Rentiér Plus obsahuje různé třídy aktiv, a to s ohledem na investiční horizont a rizikový profil investora. O své portfolio se navíc nemusíte nijak starat, správa je zajištěna zkušenými profesionály.

Začněte investovat ještě dnes, je to jednoduché

Zástupce Allianz Vám rád připraví investiční návrh na míru a vyplní s Vámi jednoduchou smlouvu, která umožňuje investování do programu Rentiér Plus.

V případě dotazů můžete kontaktovat rovněž Klientské centrum na bezplatné lince 800 118 844.

Důležité upozornění:

Uvedené informace nepředstavují poradenství, investiční doporučení ani analýzu investičních příležitostí a nezohledňují individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku.

Kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivým investičními nástroji v minulosti nemohou v žádném případě sloužit jako indikátor nebo záruka budoucích kurzů, cen, výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů takovýchto nebo obdobných investičních nástrojů. S investicí do podílových listů je vždy spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investice a výnosů z ní, rovněž není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Míra očekávaného výnosu investičních nástrojů souvisí s mírou podstupovaného investičního rizika. Návratnost původně investované částky není v žádném případě zaručena. Investor nese kreditní riziko emitenta investičního nástroje. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se mohou měnit. Výnos u cizoměnových investičních nástrojů může kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech zákazníka a může se měnit. Názvy zahraničních fondů uvedené v českém jazyce zpravidla představují jejich marketingové označení pro Českou republiku.

Další informace o rizicích jsou dostupné v materiálu Poučení o rizicích na adrese www.pioneer.cz/pouceni_o_rizicich.pdf.

Zveřejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondů reflektují vliv skutečných provizí, odměn a dalších poplatků hrazených fondem. Struktura poplatků souvisejících s konkrétní investicí plyne z prospektu (statutu).

Informace o poskytovateli investičních služeb, jeho poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, rizicích apod. dle příslušných právních předpisů, jsou dostupné v materiálu Informace pro zákazníky pro příslušnou investiční službu nebo produkt.

Dostupné dokumenty a informace nejsou určeny americkým osobám a nejsou zamýšleny pro seznámení nebo použití jakoukoli osobou, ať již se jedná o kvalifikovaného investora, či nikoli, z jakékoli země nebo jurisdikce, jejichž zákony nebo předpisy by takovéto sdělení nebo použití zakazovaly.

Dříve, než se rozhodnete investovat; seznamte se s příslušným statutem českých fondů skupiny Amundi, který lze získat zdarma v sídle společnosti Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, Česká republika, případně s příslušným prospektem zahraničních fondů, rovněž se seznamte s aktuálním zněním obchodních podmínek, Informací pro zákazníky a s ceníkem příslušným pro Vámi zvolený produkt a, zejména v případě zahraničních fondů, se seznamte s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky a s manažerskými pravidly a s podmínkami pro ČR. Všechny dokumenty lze zdarma získat na bezplatné lince Klientského centra Amundi v ČR 800 118 844, info@pioneer.cz nebo na www.pioneer.cz nebo na www.amundi.cz.

Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., společnost skupiny Amundi