Homepage    O nás ve světě    Vyhledávání    Kontakt
  
 
 

Čísla fondů Pioneer

Ceny fondů e-mailem nebo SMS

Aktuální ceny vybraných fondů

Pioneer Funds - European Equity Target Income
13.12.2017 1224,15 Kč −0,4877%
Pioneer Funds - Top European Players
13.12.2017 2168,93 Kč −0,3560%
Pioneer Fund Solutions - Diversified Growth
13.12.2017 808,30 Kč 0,1239%
Pioneer - akciový fond
12.12.2017 1,1065 Kč 0,0905%
Pioneer Funds - Commodity Alpha
13.12.2017 31,55 $ −0,6925%
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
13.12.2017 2606,92 Kč 0,0764%
Pioneer Funds - Global High Yield
13.12.2017 1387,78 Kč 0,0346%
Pioneer Fund Solutions - Conservative
13.12.2017 1225,18 Kč −0,1231%
Pioneer Funds - Strategic Income
13.12.2017 1404,3500 Kč 0,1669%
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond
13.12.2017 1487,09 Kč −0,0497%
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond
13.12.2017 1481,04 Kč 0,0906%
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity
13.12.2017 437,17 Kč −0,1393%
Pioneer - obligační plus
12.12.2017 1,2347 Kč 0,0243%
Pioneer Funds – Flexible Opportunities
13.12.2017 1531,76 Kč −0,0326%
Pioneer Funds - Global Multi-Asset Target Income
13.12.2017 876,81 Kč −0,0285%
Pioneer Fund Solutions - Balanced
13.12.2017 1192,13 Kč −0,0989%
Nastavení...
*

Pioneer Funds - Gold and Mining

  Místo obchodní registrace: Lucembursko,   ISIN: LU0363631002,   Číslo fondu: 291
  Globální akciový fond

Ke dni 28.3.2014 tento Podfond zanikl sloučením. Bližší informace naleznete zde zde.

Důležité upozornění:

Uvedené informace nepředstavují poradenství, investiční doporučení ani analýzu investičních příležitostí a nezohledňují individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku.

Kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivým investičními nástroji v minulosti nemohou v žádném případě sloužit jako indikátor nebo záruka budoucích kurzů, cen, výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů takovýchto nebo obdobných investičních nástrojů. S investicí do podílových listů je vždy spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investice a výnosů z ní, rovněž není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Míra očekávaného výnosu investičních nástrojů souvisí s mírou podstupovaného investičního rizika. Návratnost původně investované částky není v žádném případě zaručena. Investor nese kreditní riziko emitenta investičního nástroje. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se mohou měnit. Výnos u cizoměnových investičních nástrojů může kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech zákazníka a může se měnit. Názvy zahraničních fondů uvedené v českém jazyce zpravidla představují jejich marketingové označení pro Českou republiku.

Další informace o rizicích jsou dostupné v materiálu Poučení o rizicích na adrese www.pioneer.cz/pouceni_o_rizicich.pdf.

Zveřejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondů reflektují vliv skutečných provizí, odměn a dalších poplatků hrazených fondem. Struktura poplatků souvisejících s konkrétní investicí plyne z prospektu (statutu).

Informace o poskytovateli investičních služeb, jeho poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, rizicích apod. dle příslušných právních předpisů, jsou dostupné v materiálu Informace pro zákazníky pro příslušnou investiční službu nebo produkt.

Dostupné dokumenty a informace nejsou určeny americkým osobám a nejsou zamýšleny pro seznámení nebo použití jakoukoli osobou, ať již se jedná o kvalifikovaného investora, či nikoli, z jakékoli země nebo jurisdikce, jejichž zákony nebo předpisy by takovéto sdělení nebo použití zakazovaly.

Dříve, než se rozhodnete investovat; seznamte se s příslušným statutem českých fondů skupiny Amundi, který lze získat zdarma v sídle společnosti Pioneer investiční společnost, a.s., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, Česká republika, případně s příslušným prospektem zahraničních fondů, rovněž se seznamte s aktuálním zněním obchodních podmínek, Informací pro zákazníky a s ceníkem příslušným pro Vámi zvolený produkt a, zejména v případě zahraničních fondů, se seznamte s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky a s manažerskými pravidly a s podmínkami pro ČR. Všechny dokumenty lze zdarma získat na bezplatné lince Klientského centra Amundi v ČR 800 118 844, info@pioneer.cz nebo na www.pioneer.cz nebo na www.amundi.cz.

Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., společnost skupiny Amundi