Homepage    Kontakt
 
 

Aktuální ceny vybraných fondů

Amundi Fund Solutions - Diversified Growth
17.9.2020 766,53 Kč −0,4054%
Amundi CR - akciový fond
27.12.2019 1,1740 Kč 0,2648%
Amundi CR - obligační plus
27.12.2019 1,2376 Kč −0,0162%
Amundi Fund Solutions - Conservative
17.9.2020 1301,21 Kč −0,0868%
Amundi Fund Solutions - Balanced
17.9.2020 1274,92 Kč −0,3354%
Nastavení...

*Fondy Amundi

 Fond Měna Číslo
fondu
Základní
údaje
Aktuální
informace
Historie ceny
fondu (v XLS)
Měsíční zpráva Prospekt/
Statut
KIID
Akciové fondy
Amundi Fund Solutions - Diversified Growth EUR 2280 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Fund Solutions - Diversified Growth CZK_Hedged 1280 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi CR - akciový fond CZK 003 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída H CZK AKE02 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi CR All-Star Selection (třída A) CZK 015 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi CR All-Star Selection (třída I) CZK 016 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities CZK_Hedged 1430 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities EUR 2430 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
CPR Invest - Global Silver Age CZK_Hedged 1400 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
CPR Invest - Global Silver Age EUR 2400 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Dluhopisové fondy
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR 2290 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Fund Solutions - Conservative CZK_Hedged 1290 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Fund Solutions - Conservative USD 3290 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi CR - obligační fond CZK 005 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi CR - obligační plus CZK 012 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi S.F. - Emerging Markets Bond 2019 CZK_Hedged_D 12300 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi S.F. - Emerging Markets Bond 2019 EUR_Hedged_D 21300 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi S.F. - Euro Financials Recovery 2018 CZK_Hedged 1130 Info Výkonnost Ceny v XLS - Prospekt KIID
Amundi S.F. - Euro Financials Recovery 2018 EUR_D 22300 Info Výkonnost Ceny v XLS - Prospekt KIID
Krátkodobé fondy
Amundi CR - Sporokonto CZK 002 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Funds II - Euro Corporate Short - Term CZK_Hedged 166 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Smíšené fondy
Amundi Fund Solutions - Balanced USD 3270 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Fund Solutions - Balanced CZK_Hedged 1270 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR 2270 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi CR - dynamický fond CZK 001 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi CR - Fond Investičních Příležitostí 7/2020 CZK 017 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
First Eagle Amundi International Fund CZK_Hedged 1600 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
First Eagle Amundi International Fund EUR_Hedged 2600 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
First Eagle Amundi International Fund USD 3600 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Komoditní fondy
Amundi S.F. - EUR Commodities USD_Hedged 367 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 267 Info Výkonnost Ceny v XLS Portfolio Prospekt KIID

Důležité upozornění:

Uvedené informace nepředstavují poradenství, investiční doporučení ani analýzu investičních příležitostí a nezohledňují individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku.

Kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivým investičními nástroji v minulosti nemohou v žádném případě sloužit jako indikátor nebo záruka budoucích kurzů, cen, výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů takovýchto nebo obdobných investičních nástrojů. S investicí do podílových listů je vždy spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investice a výnosů z ní, rovněž není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Míra očekávaného výnosu investičních nástrojů souvisí s mírou podstupovaného investičního rizika. Návratnost původně investované částky není v žádném případě zaručena. Investor nese kreditní riziko emitenta investičního nástroje. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se mohou měnit. Výnos u cizoměnových investičních nástrojů může kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech zákazníka a může se měnit. Názvy zahraničních fondů uvedené v českém jazyce zpravidla představují jejich marketingové označení pro Českou republiku.

Další informace o rizicích jsou dostupné v materiálu Poučení o rizicích na adrese www.pioneer.cz/pouceni_o_rizicich.pdf.

Zveřejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondů reflektují vliv skutečných provizí, odměn a dalších poplatků hrazených fondem. Struktura poplatků souvisejících s konkrétní investicí plyne z prospektu (statutu).

Informace o poskytovateli investičních služeb, jeho poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, rizicích apod. dle příslušných právních předpisů, jsou dostupné v materiálu Informace pro zákazníky pro příslušnou investiční službu nebo produkt.

Dostupné dokumenty a informace nejsou určeny americkým osobám a nejsou zamýšleny pro seznámení nebo použití jakoukoli osobou, ať již se jedná o kvalifikovaného investora, či nikoli, z jakékoli země nebo jurisdikce, jejichž zákony nebo předpisy by takovéto sdělení nebo použití zakazovaly.

Dříve, než se rozhodnete investovat; seznamte se s příslušným statutem českých fondů skupiny Amundi, který lze získat zdarma v sídle společnosti Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, Česká republika, případně s příslušným prospektem zahraničních fondů, rovněž se seznamte s aktuálním zněním obchodních podmínek, Informací pro zákazníky a s ceníkem příslušným pro Vámi zvolený produkt a, zejména v případě zahraničních fondů, se seznamte s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky a s manažerskými pravidly a s podmínkami pro ČR. Všechny dokumenty lze zdarma získat na bezplatné lince Klientského centra Amundi v ČR 800 118 844, info@pioneer.cz nebo na www.pioneer.cz nebo na www.amundi.cz.

Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., společnost skupiny Amundi