Homepage    Kontakt
 
 

Aktuální ceny vybraných fondů

Amundi Fund Solutions - Diversified Growth
13.8.2020 761,69 Kč 0,5107%
Amundi CR - akciový fond
27.12.2019 1,1740 Kč 0,2648%
Amundi CR - obligační plus
27.12.2019 1,2376 Kč −0,0162%
Amundi Fund Solutions - Conservative
13.8.2020 1294,76 Kč −0,1018%
Amundi Fund Solutions - Balanced
13.8.2020 1267,94 Kč −0,0434%
Nastavení...

*Často kladené otázky

Co bych měl/a udělat předtím, než se rozhodnu investovat?

Dříve, než se rozhodnete investovat, zkuste si odpovědět na několik základních otázek, které vám mohou pomoci při výběru vhodného produktu.
  • Na jak dlouhou dobu chci investovat?
  • Jaké riziko jsem ochoten/ochotna akceptovat?
  • Co od investice očekávám?
Vybírat můžete ze široké škály produktů – od konzervativních fondů peněžního trhu až po dynamické akciové strategie. Skupina Amundi nabízí také produkty životního cyklu, ty automaticky mění složení portfolia s blížícím se koncem investičního horizontu.

Podrobnější informace o investování naleznete např. v Brožuře investora.

Je možné investovat i pravidelně v menších částkách?

Ano, investovat můžete již od 500 Kč prostřednictvím programů Pioneer Invest (program Rytmus), Rentier 3S, Rentier Invest a Platforma. Zavolejte svému finančnímu poradci nebo se zastavte na pobočkách UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. v České republice, rádi vám se založením programu pomohou.

Jaká je minimální výše investice?Pioneer Invest (české fondy Amundi s výjimkou fondu Amundi Amundi CR All-Star Selection (Třída I) a nadačních fondů ) Minimální výše investice
První jednorázová investice 5 000 Kč
Následná jednorázová investice 1 000 Kč
Pravidelné investování Rytmus 500 Kč


Pioneer Invest (lucemburské fondy Amundi) Minimální výše investice
První jednorázová investice 30 000 Kč, 1 200 €, 1 800 $
Následná jednorázová investice 10 000 Kč, 400 €, 600 $
Pravidelné investování Rytmus 500 Kč, 25 €, 25 $


RENTIER 3S Minimální výše investice
První jednorázová investice 30 000 Kč
Následná jednorázová investice 10 000 Kč
Pravidelné investování Rytmus 500 Kč


Rentier Invest Minimální výše investice
První jednorázová investice 30 000 Kč
Následná jednorázová investice 10 000 Kč
Pravidelné investování Rytmus 500 Kč


Zlatá rybka Minimální výše investice
První jednorázová investice 30 000 Kč
Následná jednorázová investice 10 000 Kč
Pravidelné investování Rytmus 500 Kč
Před investicí se prosím vždy seznamte s platným ceníkem a dokumentací k produktu.

 

 

Chci investovat do produktů skupiny Amundi. Co pro to mám udělat?

Stačí zavolat svému finančnímu poradci nebo se zastavit na pobočkách UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. v České republice Rádi Vám poskytnou veškeré potřebné informace a pomohou vyplnit příslušný formulář pro vámi vybraný produkt skupiny Amundi.

Kde najdu bližší informace k jednotlivým fondům Amundi?

Na webových stránkách: www.pioneerinvestments.cz. Souhrn základních informací týkajících se jednotlivých fondů české rodiny fondů Amundi a lucemburských fondů Amundi Funds a Amundi P.F. naleznete ve sdělení klíčových informací pro příslušný fond. Účelem je, aby investor lépe pochopil povahu investice do příslušného fondu a rizika s tím spojená.

Než se rozhodnete investovat, vždy se prosím seznamte také s příslušným statutem nebo prospektem fondu.

Informace o vývoji a portfoliu jednotlivých fondů naleznete v Měsíční zprávě pro příslušný fond.

Účet mám už založený. Kam mám poslat peníze a jak platbu správně identifikovat?

Správná identifikace platby je velmi důležitá pro přiřazení investice k vašemu účtu. Identifikace platby a bankovní spojení se liší v závislosti na zvoleném produktu.

Pioneer Invest (české fondy Amundi) Číslo bankovního účtu
Amundi CR – Sporokonto 205461003 / 2700
Amundi CR – obligační fond 217171003 / 2700
Amundi CR – obligační plus 2104568222 / 2700
Amundi CR – dynamický fond 4097019004 / 2700
Amundi CR – akciový fond 214181003 / 2700
Amundi CR All-Star Selection * 2110064135 / 2700
Do variabilního symbolu uvádějte své rodné číslo/IČ. V případě programu pravidelného investování Rytmus uveďte do specifického symbolu číslo programu.
* V případě investice do Třídy A je do specifického symbolu nutné uvést číslo fondu „15“.
V případě zájmu o investování do nadačních fondů nás prosím kontaktujte.


Pioneer Invest (lucemburské fondy Amundi) Číslo bankovního účtu
pro převod v CZK na CZK (CZK, EUR a USD třída) 1018656037 / 2700
pro převod v EUR na EUR (EUR třída) 1018656045 / 2700
pro převod v USD na USD (USD třída) 1018656053 / 2700
Do variabilního symbolu uvádějte své rodné číslo/IČ. Do specifického symbolu číslo podfondu. V případě programu pravidelného investování Rytmus uvádějte do specifického symbolu číslo programu (skládá se z čísla podfondu a pořadového čísla).


RENTIER 3S Číslo bankovního účtu
Do variabilního symbolu uveďte číslo vaší smlouvy. 2120710073 / 2700


Rentier Invest Číslo bankovního účtu
Do variabilního symbolu uveďte číslo vaší smlouvy. 2120710073 / 2700


Zlatá rybka Číslo bankovního účtu
Do variabilního symbolu uveďte číslo vaší smlouvy. 2120710073 / 2700

Investice lze provést výhradně bezhotovostním bankovním převodem.

Jak se dozvím, že moje investice proběhla v pořádku? Kde mohu sledovat vývoj své investice online?

Jakmile obdržíme v pořádku vaši platbu a v případě první investice také příslušný vstupní formulář (smlouvu), proběhne vypořádání a po dokončení operace vám bude zpřístupněn elektronický výpis, který je potvrzením vaší investice.

Vývoj své investice můžete také sledovat po přihlášení se do aplikace MyPioneer. Webová aplikace je optimalizována především pro mobilní zařízení, ale i osobní počítače. Před prvním přihlášením se prosím seznamte s návodem a často kladenými otázkami k aplikaci.

Smlouvu jsem podepsal/a již dříve a nemám k ní zaregistrovanou e-mailovou adresu, takže se nemohu podívat na své výpisy v elektronické podobě. Jak mohu e-mailovou adresu zaregistrovat?

Registraci e-mailové adresy je možné provést prostřednictvím formuláře „Žádost o změnu údajů“, který s vámi vyplní finanční poradce nebo bankéř na pobočkách UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. v České republice. Formulář si můžete také stáhnout a s úředně ověřeným podpisem zaslat na naši adresu.

Chci nahlásit změnu svých údajů (např. adresa, příjmení, e-mail). Jak mám postupovat?

Změnu osobních údajů bohužel nelze provést telefonicky ani e-mailem. Formulář pro změnu údajů s vámi vyplní finanční poradce nebo bankéř na pobočkách UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. v České republice Formulář si můžete také stáhnout a s úředně ověřeným podpisem zaslat na naši adresu.

Změnil/a jsem banku. Musím vás informovat o změně bankovního spojení?

Informace o změně bankovního spojení je nezbytná, pouze pokud jste podílníkem fondu s výplatou dividend. Formulář pro změnu bankovního účtu pro výplatu dividend s vámi vyplní finanční poradce nebo bankéř na pobočkách UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. v České republice. Formulář si můžete také stáhnout a s úředně ověřeným podpisem zaslat na naši adresu.

V ostatních případech nás o změně bankovního spojení informovat nemusíte. Investice stačí zasílat z jiného účtu. Dejte však pozor na správnou identifikaci platby. V případě zpětného odkupu se bankovní spojení uvádí na příslušný formulář.

Zdědil/a jsem investice ve skupině Amundi. Co mám dělat?

Podílové listy produktů skupiny Amundi jsou součástí dědického řízení. K tomu, abychom mohli podílové listy převést na dědice, je nutné, aby tyto podílové listy byly zahrnuty v usnesení (musí zde být uvedeno, kdo podílové listy nabývá, o jaký se jedná fond a počet podílových listů, které dědí). Před přechodem podílových listů musí usnesení nabýt právní moci. Pokud takové usnesení již máte, zastavte se s ním u svého finančního poradce nebo na pobočkách UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. v České republice. Můžete se rozhodnout, zda v investování budete pokračovat nebo zda chcete nabyté podílové listy rovnou odprodat.

V případě, že dědické řízení bylo již uzavřeno a nyní jste zjistili, že do něj podílové listy produktů skupiny Amundi nebyly zahrnuty, je nutné dědické řízení znovu otevřít. Bez usnesení o dědictví bohužel nelze podílové listy převést.

Jak udělat zpětný odkup (vyplacení finančních prostředků)?

Žádost o zpětný odkup můžete sepsat se svým finančním poradcem nebo na pobočkách UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. v České republice. O zpětný odkup lze požádat také korespondenčně s úředně ověřeným podpisem na formuláři. Pokud si nevíte s formulářem rady, kontaktujte naše klientské centrum (800 118 844, info@pioneer.cz) a ochotně vám pomůžeme.

Samotným zpětným odkupem smlouva nezaniká. Pokud si přejete smlouvu ukončit, uveďte to prosím výslovně v odkupním formuláři. V případě úhrady poplatku předem mějte na paměti, že zaplacený poplatek (část poplatku) není při ukončení smlouvy vratný. Smlouva může být aktivní i s nulovým zůstatkem a k investování se můžete kdykoli vrátit.

Konkrétní podmínky pro zpětný odkup naleznete v dokumentaci k jednotlivým produktům.

Pořád mi chodí výpisy z účtu, i když jsem už všechny peníze vybral/a. Proč mi je zasíláte?

V tomto případě nejspíše došlo pouze ke zpětnému odkupu všech podílových listů. Samotným zpětným odkupem však smlouva nezaniká (viz předchozí otázka). Pro ukončení smlouvy prosíme o vyplnění odkupního formuláře, kde stačí uvést vaše identifikační údaje a na druhé straně požádat o zrušení příslušného účtu. V tomto případě nemusí být váš podpis ověřen. Účet můžete ukončit také s pomocí finančního poradce nebo na pobočce UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. v České republice.

Investuji prostřednictvím produktu Platforma a potřebuji další informace. Na koho se mohu obrátit?

Pro informace týkající se produktu Platforma se prosím obraťte přímo na vašeho finančního poradce nebo na naše klientské centrum (800 118 844, info@pioneer.cz).

*Doplňující informace

Proč je účtován manažerský poplatek?

Manažerský poplatek je aplikován v souvislosti s náklady vynaloženými správcovskou společností na aktivní správu majetku ve fondu. Manažerský poplatek je kalkulován z celkových aktiv pod správou ve fondu a zpravidla je již promítnut ve zveřejňovaných cenách podílových listů. Historické ceny podílových listů, grafy a uváděné výkonnosti jsou tedy o tento poplatek již očištěny.

Proč je účtován výkonnostní poplatek?

Výkonnostní poplatek je aplikován u vybraných fondů za účelem motivovat portfolio manažery k dosahování nadprůměrných výkonů při řízení fondu. To ve svém důsledku přináší výhodu i pro samotného investora. Výkonnostní poplatek je kalkulován z „nadvýkonnosti“ a je účtován pouze při splnění přísných kritérií: 1) Fond musí přinést kladnou výkonnost a současně překonat benchmark 2) Fond současně překonává své historické maximum (tzv. High Water Mark). Výkonnostní poplatek (pokud je aplikován) je stejně jako manažerský poplatek promítnut do zveřejňovaných cen podílových listů. Historické ceny podílových listů, grafy a uváděné výkonnosti jsou tedy o tento poplatek již očištěny.

Proč jsou ceny podílových listů zveřejňovány se zpožděním?

Ceny podílových listů jsou kalkulovány a zveřejňovány se zpožděním z důvodu zamezení praktik tzv. market timingu (časování trhu za účelem spekulativního obchodu), který v konečném důsledku může poškozovat zájmy ostatních podílníků. Ze stejných důvodů správcovská společnost zveřejňuje se zpožděním a v omezené míře například také složení portfolia fondů v měsíční zprávě. Investování do podílových fondů by ze své podstaty nemělo být zaměňováno s obchodováním na burze, ani s principem bankovních účtů.

Jak je to se zdaněním výnosů z cenných papírů?

Společnost neposkytuje služby daňového poradenství, o čemž je klient informován ve Všeobecných obchodních podmínkách. Zdanění závisí na osobních poměrech klienta. Společnost standardně neaplikuje srážkovou daň při zpětném odkupu podílových listů klientem ani při výplatě dividend. Podle platných zákonů České republiky jsou v případě fyzických osob nepodnikatelů od daní z příjmů osvobozeny příjmy z prodeje cenných papírů a příjmy z podílů připadající na podílový list při zrušení podílového fondu, pokud jejich úhrn (hrubý příjem) u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období 100 000 Kč. Od daně z příjmu jsou vždy osvobozeny příjmy z prodeje cenných papírů, přesáhne-li doba mezi nabytím a převodem tohoto cenného papíru při jeho prodeji dobu 3 let.

Brožura investora
Vysvětlivky k Měsíčním zprávám (factsheetům)

Nenašli jste odpověď na vaši otázku? Kontaktujte nás e-mailem na info@pioneer.cz nebo na infolince 800 118 844.