Homepage    Kontakt
 
 

Aktuální ceny vybraných fondů

Amundi Fund Solutions - Diversified Growth
9.12.2019 776,00 Kč 0,2986%
Amundi CR - akciový fond
9.12.2019 1,1434 Kč −0,3052%
Amundi CR - obligační plus
9.12.2019 1,2355 Kč  
Amundi Fund Solutions - Conservative
9.12.2019 1291,94 Kč −0,0077%
Amundi Fund Solutions - Balanced
9.12.2019 1282,99 Kč −0,0179%
Nastavení...

Platforma - Seznam správcovských společností


 
  Název : Amundi Asset Management
  Web : www.pioneer.cz
  Právní forma : akciová společnost
  Země registrace : Lucembursko
  Celková aktiva pod správou : více než 1,4 bil. EUR (k 30. 9. 2017)
Kombinované údaje Amundi a Pioneer Investments podle stavu ke konci prosince 2016
  Depozitář : Société Générale Bank & Trust, Lucembursko
 
  Info o společnosti : Skupina Amundi je největším správcem investic v Evropě, pokud jde o výši spravovaného majetku a řadí se do TOP 10 z celosvětového hlediska. Díky spojení s Pioneer Investments v červenci 2017 nyní spravuje pro své klienty aktiva v hodnotě více než 1,4 bilionu eur. Prostřednictvím 6 investičních center (Boston, Dublin, Londýn, Miláno, Paříž a Tokio) nabízí svým klientům v Evropě, v oblasti Asie a Tichomoří, na Středním východě a v Severní Americe bohaté zkušenosti s finančními trhy a široký rozsah odborných znalostí pro aktivní i pasivní investiční řešení.
 
 
  Název : BNP Paribas Asset Management Luxembourg
  Web : www.bnpparibas.cz/en/
  Právní forma : akciová spolecnost (Société Anonyme, SA)
  Země registrace : Lucembursko
  Celková aktiva pod správou : 560 miliard EUR (k 31.12.2016)
  Depozitář : BNP Paribas Securities Services (Lucembursko)
 
  Info o společnosti : Společnost BNP Paribas Asset Management (dříve BNP Paribas Investment Partners) je dceřinná společnost druhé největší banky eurozóny, BNP Paribas SA. V České Republice působíme od roku 1999 - aktuálně tu veřejně nabízíme přes 100 otevřených podílových fondů z lucemburských fondových rodin Parvest, BNP Paribas L1, BNP Paribas Plan a BNP Paribas QUAM. V současnosti českým investorům nabízíme 12 fondů s měnovými třídami v CZK, z toho je 10 fondu měnově do koruny i zajištěno. Již od roku 2002 uplatňujeme principy sociálně odpovědného investování. Jsme odhodláni přinášet českým a slovenským investorům fondy s vysokou mírou inovace a zároveň konkurenceschopné investiční nástroje na celoevropském trhu.
 
 
  Název : C-QUADRAT Kapitalanlage AG
  Web : www.c-quadrat.com
  Právní forma : akciová společnost (Aktien Gesellschaft)
  Země registrace : Rakousko
  Celková aktiva pod správou : 6,042 miliard EUR (k 31.12.2016)
  Depozitář : Raiffeisen Bank International
 
  Info o společnosti : C-QUADRAT je mezinárodní správce aktiv, který chce kontinuálně a trvale dosahovat růstu pro své investory. K dosažení tohoto cíle používají manažeři fondů ve Vídni a Londýně jak kvantitativní, tak i diskreční Absolut a Total Return strategie. Institucionální i soukromí investoři již mnoho let důvěřují know-how společnosti C-QUADRAT. Společnost byla založena v roce 1991 ve Vídni. Od roku 2006 je kótována na frankfurtské burze cenných papírů a od května roku 2008 na vídeňské burze cenných papírů. Dnes je společnost C-QUADRAT zastoupena kancelářemi ve Vídni, Londýně, Frankfurtu, Ženevě a Jerevanu a aktivní v 19 zemích v Evropě a Asii.
 
 
  Název : Conseq Invest plc.
  Web : www.conseq.cz
  Právní forma : investiční společnost s proměnlivým základním jměním
  Země registrace : Irsko
  Celková aktiva pod správou : 45,7 miliard CZK (k 31.12.2016)
  Depozitář : BNP Paribas Fund Services Dublin Branch
 
  Info o společnosti : Fondy společnosti Conseq investují svěřené prostředky do české ekonomiky a do ekonomik okolních zemí. Nákupem těchto fondů tedy nejen výhodně investujete své úspory, ale také podporujete hospodářský růst České republiky a celého našeho regionu.
 
 
  Název : Franklin Templeton Investment Funds
  Web : www.franklintempleton.cz
  Právní forma : SICAV
  Země registrace : Lucembursko
  Celková aktiva pod správou : 720 miliard USD (k 31.12.2016)
  Depozitář : JP Morgan Bank Lucembursko
 
  Info o společnosti : Franklin Templeton Investments je jedna z největších skupin správcovských společností spravujících aktiva za více než 23 milionů privátních, profesionálních a institucionálních investorů. Franklin Templeton je globálně vedoucí společností v oboru správy aktiv, která slouží klientům ve více než 150 zemích. Vlastní podnikání vede se stejnou péčí, kterou věnuje správě aktiv, a vždy se řídí cílem poskytovat relevantní investiční řešení, výrazné dlouhodobé výsledky a spolehlivé, osobní služby. Tento přístup, který staví klienty na první místo, tak pomohl stát se jedním z nejdůvěryhodnějších jmen v oboru finančních služeb. Rodina fondů Franklin Templeton registrovaných v ČR v současné době zahrnuje vyše 80 fondů.
 
 
  Název : NN (L), NN (L) International, NN (L) Patrimonial
  Web : www.nnfondy.cz
  Právní forma : investiční společnost s proměnlivým základním jměním
  Země registrace : Lucembursko
  Celková aktiva pod správou : 195 miliard EUR (k 31.12.2016)
  Depozitář : Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
 
  Info o společnosti : NN Investment Partners je mezinárodní finanční instituce původem z Holandska s historií sahající až do roku 1845. Poskytuje širokou škálu produktů a služeb v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv v 16 zemích světa.
 

Důležité upozornění:

Uvedené informace nepředstavují poradenství, investiční doporučení ani analýzu investičních příležitostí a nezohledňují individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku.

Kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivým investičními nástroji v minulosti nemohou v žádném případě sloužit jako indikátor nebo záruka budoucích kurzů, cen, výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů takovýchto nebo obdobných investičních nástrojů. S investicí do podílových listů je vždy spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investice a výnosů z ní, rovněž není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Míra očekávaného výnosu investičních nástrojů souvisí s mírou podstupovaného investičního rizika. Návratnost původně investované částky není v žádném případě zaručena. Investor nese kreditní riziko emitenta investičního nástroje. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se mohou měnit. Výnos u cizoměnových investičních nástrojů může kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech zákazníka a může se měnit. Názvy zahraničních fondů uvedené v českém jazyce zpravidla představují jejich marketingové označení pro Českou republiku.

Další informace o rizicích jsou dostupné v materiálu Poučení o rizicích na adrese www.pioneer.cz/pouceni_o_rizicich.pdf.

Zveřejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondů reflektují vliv skutečných provizí, odměn a dalších poplatků hrazených fondem. Struktura poplatků souvisejících s konkrétní investicí plyne z prospektu (statutu).

Informace o poskytovateli investičních služeb, jeho poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, rizicích apod. dle příslušných právních předpisů, jsou dostupné v materiálu Informace pro zákazníky pro příslušnou investiční službu nebo produkt.

Dostupné dokumenty a informace nejsou určeny americkým osobám a nejsou zamýšleny pro seznámení nebo použití jakoukoli osobou, ať již se jedná o kvalifikovaného investora, či nikoli, z jakékoli země nebo jurisdikce, jejichž zákony nebo předpisy by takovéto sdělení nebo použití zakazovaly.

Dříve, než se rozhodnete investovat; seznamte se s příslušným statutem českých fondů skupiny Amundi, který lze získat zdarma v sídle společnosti Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, Česká republika, případně s příslušným prospektem zahraničních fondů, rovněž se seznamte s aktuálním zněním obchodních podmínek, Informací pro zákazníky a s ceníkem příslušným pro Vámi zvolený produkt a, zejména v případě zahraničních fondů, se seznamte s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky a s manažerskými pravidly a s podmínkami pro ČR. Všechny dokumenty lze zdarma získat na bezplatné lince Klientského centra Amundi v ČR 800 118 844, info@pioneer.cz nebo na www.pioneer.cz nebo na www.amundi.cz.

Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., společnost skupiny Amundi