Homepage    O nás ve světě    Vyhledávání    Kontakt
  
 
 

Čísla fondů Pioneer

Ceny fondů e-mailem nebo SMS

Aktuální ceny vybraných fondů

Pioneer Funds - European Equity Target Income
20.7.2017 1263,30 Kč 0,0848%
Pioneer Funds - Top European Players
20.7.2017 2134,64 Kč −0,0389%
Pioneer Fund Solutions - Diversified Growth
20.7.2017 782,91 Kč 0,4697%
Pioneer - akciový fond
20.7.2017 1,0661 Kč 0,9182%
Pioneer Funds - Commodity Alpha
20.7.2017 31,19 $ 0,4509%
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
20.7.2017 2435,99 Kč −0,1054%
Pioneer Funds - Global High Yield
20.7.2017 1374,58 Kč 0,1311%
Pioneer Fund Solutions - Conservative
20.7.2017 1201,90 Kč −0,0665%
Pioneer Funds - Strategic Income
20.7.2017 1407,2000 Kč −0,0135%
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond
20.7.2017 1482,33 Kč −0,0115%
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond
20.7.2017 1446,26 Kč 0,0297%
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity
20.7.2017 445,91 Kč −0,4998%
Pioneer - obligační plus
20.7.2017 1,2618 Kč 0,0238%
Pioneer Funds – Flexible Opportunities
20.7.2017 1462,81 Kč 0,2941%
Pioneer Funds  - Global Multi-Asset Target Income
20.7.2017 893,79 Kč 0,0761%
Pioneer Fund Solutions - Balanced
20.7.2017 1162,01 Kč −0,1821%
Nastavení...

*RA - vzdálený přístup

Přihlášení

  Číslo účtu (smlouvy) :
  Rodné číslo / IČ / NIČ :
  Email :
    
Přepnout jazyk : slovensky / česky
Návod k přihlášeníPokud Pioneer Asset Management, a.s., společnost skupiny Amundi eviduje pro podílníka e-mailovou adresu, jsou výpisy poskytovány způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to následovně:

Informace o jakékoli dokončené jednorázové operaci i operaci v případě programů pravidelného investování je zpřístupňována bez ohledu na výši operace následující obchodní den po dokončení operace, resp. následující obchodní den po doručení potvrzení, pokud zpřístupnění informace závisí na potvrzení třetí osoby. Součástí výpisu je i stavový výpis ke dni vytvoření výpisu.
Přístup k elektronickým verzím výpisů je umožněn prostřednictvím sítě Internet přes zabezpečený (SSL, https://) TCP/IP protokol na www serveru Pioneer Asset Management, a.s., společnosti skupiny Amundi. Podílník v okamžiku, kdy má zájem o nahlédnutí do svých výpisů, do zabezpečeného vstupního formuláře uvede následující údaje a) číslo účtu, b) rodné číslo(bez lomítka a mezer)/IČ/NID, c) e-mailovou adresu. Při úplné shodě těchto údajů je vygenerováno jednorázové heslo, které je okamžitě zasláno na e-mailovou adresu, kterou Pioneer Asset Management, a.s., společnost skupiny Amundi, pro podílníka eviduje. Po zjištění shody hesla budou podílníkovi nabídnuty veškeré definované a dostupné elektronické výpisy, které Pioneer Asset Management, a.s., společnost skupiny Amundi, pro podílníka eviduje ode dne 1.7.2009 ke dni dálkového přístupu. Po celou dobu přihlášení bude mít podílník možnost si zobrazit či vytisknout svůj jakýkoliv dostupný elektronický výpis. Ukončením relace s www serverem platnost hesla zanikne.

Výpisy budou dostupné po dobu nejméně 24 měsíců ode dne jejich zpřístupnění. V případě, že by po uplynutí této doby měl podílník zájem o nahlédnutí do výpisu, který již nebude dostupný, má možnost vyžádat si jeho zaslání e-mailem prostřednictvím bezplatných linek ve formátu pdf, přičemž podílník je tímto upozorňován na nezabezpečenost údajů doručovaných e-mailem.