Pioneer Investments
Homepage    Pioneer Investments ve světě    Vyhledávání    Kontakt
  
 
 

Čísla fondů Pioneer

Ceny fondů e-mailem nebo SMS

Aktuální ceny vybraných fondů

Pioneer Funds - European Equity Target Income
27.2.2017 1197,44 Kč 0,0234%
Pioneer Funds - Top European Players
27.2.2017 2025,35 Kč 0,1191%
Pioneer - akciový fond
24.2.2017 1,0391 Kč −0,3166%
Pioneer Funds - Commodity Alpha
27.2.2017 33,51 $  
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
27.2.2017 2380,76 Kč 0,1447%
Pioneer Funds - Global High Yield
27.2.2017 1343,94 Kč 0,0998%
Pioneer Funds - Strategic Income
27.2.2017 1400,9200 Kč −0,0392%
Pioneer Fund Solutions - Conservative
24.2.2017 1213,54 Kč −0,0099%
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond
27.2.2017 1482,92 Kč 0,0601%
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond
27.2.2017 1420,71 Kč 0,0261%
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity
27.2.2017 463,85 Kč −1,0306%
Pioneer Fund Solutions - Diversified Growth
24.2.2017 751,42 Kč −0,3210%
Pioneer - obligační plus
24.2.2017 1,2694 Kč −0,0472%
Pioneer Funds – Flexible Opportunities
27.2.2017 1347,70 Kč 0,0460%
Pioneer Funds  - Global Multi-Asset Target Income
27.2.2017 893,70 Kč −0,0291%
Pioneer Fund Solutions - Balanced
24.2.2017 1185,14 Kč −0,1517%
Nastavení...

*RA – vzdialený prístup

Prihlásenie

  Číslo účtu (zmluvy) :
  Rodné číslo / IČO / NIČ :
  E-mail :
    
Prepnúť jazyk : slovensky / česky
Návod pre použitieAk spoločnosť Pioneer Asset Management, a.s., IČ 25684558, so sídlom Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ 140 00, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 5483, člen bankovej skupiny UniCredit („Zástupca“), ako zástupca pre Slovenskú republiku spoločnosti European Fund Services, S.A., so sídlom 28-32, Place de la gare, L-1616 Luxembourg, Registrátora a Prevodného agenta fondov Pioneer Funds, Pioneer P.F. a Pioneer S.F., eviduje pre investora e-mailovú adresu, výpisy sú poskytované prostredníctvom internetového prístupu, a to nasledovne:

Informácia o akejkoľvek dokončenej jednorazovej operácii i operácii v prípade Programu pravidelného investovania RYTMUS je sprístupňovaná bez ohľadu na výšku operácie nasledujúci obchodný deň po dokončení operácie. Súčasťou výpisu bude i stavový výpis ku dňu vytvorenia výpisu. Všetkým investorom, ktorí majú ku koncu kalendárneho roka nenulový zostatok, bez ohľadu na to, či v kalendárnom roku uskutočnili operáciu, je ďalej sprístupnený stavový výpis k 31.12. kalendárneho roka.

Prístup k elektronickým verziám výpisov bude umožnený prostredníctvom siete Internet cez zabezpečený (SSL, https://) TCP/IP protokol na www serveri Zástupcu. Investor vo chvíli, keď bude mať záujem o nahliadnutie do svojich výpisov, do zabezpečeného vstupného formulára uvedie nasledujúce údaje a) číslo Žiadosti o účet/číslo formulára Programu pravidelného investovania RYTMUS, b) rodné číslo(bez lomítka a medzier)/IČO/iné evidenčné číslo, c) e-mailovú adresu. Pri úplnej zhode týchto údajov bude vygenerované jednorazové heslo, ktoré bude okamžite poslané na e-mailovú adresu, ktorú Zástupca pre investora eviduje.

Po zistení zhody hesla budú investorovi ponúknuté všetky definované a dostupné elektronické výpisy, ktoré Zástupca pre investora eviduje od 1.1.2010 ku dňu prístupu. Počas celej doby prihlásenia bude mať investor možnosť si zobraziť, či vytlačiť svoj akýkoľvek dostupný elektronický výpis. Ukončením relácie s www serverom platnosť hesla zanikne.

Výpisy budú dostupné po dobu najmenej 24 mesiacov odo dňa ich sprístupnenia. V prípade, že by po uplynutí tejto doby mal investor záujem nahliadnuť do výpisu, ktorý už nebude dostupný, má možnosť vyžiadať si jeho poslanie e-mailom prostredníctvom bezplatných liniek vo formáte pdf, pričom investor je týmto upozorňovaný na nezabezpečenosť údajov doručovaných e-mailom.