Homepage    O nás ve světě    Vyhledávání    Kontakt
  
 
 

Čísla fondů Pioneer

Ceny fondů e-mailem nebo SMS

Aktuální ceny vybraných fondů

Pioneer Funds - European Equity Target Income
20.9.2017 1205,16 Kč −0,1003%
Pioneer Funds - Top European Players
20.9.2017 2124,77 Kč −0,2235%
Pioneer Fund Solutions - Diversified Growth
19.9.2017 793,12 Kč 0,1212%
Pioneer - akciový fond
19.9.2017 1,0670 Kč 0,4519%
Pioneer Funds - Commodity Alpha
20.9.2017 31,71 $ −0,1889%
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
20.9.2017 2473,84 Kč 0,1056%
Pioneer Funds - Global High Yield
20.9.2017 1384,57 Kč 0,0448%
Pioneer Fund Solutions - Conservative
19.9.2017 1198,96 Kč 0,0434%
Pioneer Funds - Strategic Income
20.9.2017 1407,3800 Kč −0,0469%
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond
20.9.2017 1490,41 Kč 0,0074%
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond
20.9.2017 1472,37 Kč −0,1729%
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity
20.9.2017 442,71 Kč 0,7120%
Pioneer - obligační plus
19.9.2017 1,2557 Kč −0,0557%
Pioneer Funds – Flexible Opportunities
20.9.2017 1513,93 Kč 0,3300%
Pioneer Funds - Global Multi-Asset Target Income
20.9.2017 882,49 Kč −0,0170%
Pioneer Fund Solutions - Balanced
19.9.2017 1151,94 Kč 0,0452%
Nastavení...

*RA – vzdialený prístup

Prihlásenie

  Číslo účtu (zmluvy) :
  Rodné číslo / IČO / NIČ :
  E-mail :
    
Prepnúť jazyk : slovensky / česky
Návod pre použitieAk Pioneer Asset Management, a.s., spoločnosť skupiny Amundi, IČ 25684558, so sídlom Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ 140 00, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 5483, spoločnosť Amundi („Zástupca“), ako zástupca pre Slovenskú republiku spoločnosti Société Genérale Bank Trust, so sídlom 28-32, Place de la gare, L-1616 Luxembourg, Registrátora a Prevodného agenta luxemburských fondov skupiny Amundi (Pioneer Funds, Pioneer P.F. a Pioneer S.F.), eviduje pre investora e-mailovú adresu, výpisy sú poskytované prostredníctvom internetového prístupu, a to nasledovne:

Informácia o akejkoľvek dokončenej jednorazovej operácii i operácii v prípade Programu pravidelného investovania RYTMUS je sprístupňovaná bez ohľadu na výšku operácie nasledujúci obchodný deň po dokončení operácie. Súčasťou výpisu bude i stavový výpis ku dňu vytvorenia výpisu. Všetkým investorom, ktorí majú ku koncu kalendárneho roka nenulový zostatok, bez ohľadu na to, či v kalendárnom roku uskutočnili operáciu, je ďalej sprístupnený stavový výpis k 31.12. kalendárneho roka.

Prístup k elektronickým verziám výpisov bude umožnený prostredníctvom siete Internet cez zabezpečený (SSL, https://) TCP/IP protokol na www serveri Zástupcu. Investor vo chvíli, keď bude mať záujem o nahliadnutie do svojich výpisov, do zabezpečeného vstupného formulára uvedie nasledujúce údaje a) číslo Žiadosti o účet/číslo formulára Programu pravidelného investovania RYTMUS, b) rodné číslo(bez lomítka a medzier)/IČO/iné evidenčné číslo, c) e-mailovú adresu. Pri úplnej zhode týchto údajov bude vygenerované jednorazové heslo, ktoré bude okamžite poslané na e-mailovú adresu, ktorú Zástupca pre investora eviduje.

Po zistení zhody hesla budú investorovi ponúknuté všetky definované a dostupné elektronické výpisy, ktoré Zástupca pre investora eviduje od 1.1.2010 ku dňu prístupu. Počas celej doby prihlásenia bude mať investor možnosť si zobraziť, či vytlačiť svoj akýkoľvek dostupný elektronický výpis. Ukončením relácie s www serverom platnosť hesla zanikne.

Výpisy budú dostupné po dobu najmenej 24 mesiacov odo dňa ich sprístupnenia. V prípade, že by po uplynutí tejto doby mal investor záujem nahliadnuť do výpisu, ktorý už nebude dostupný, má možnosť vyžiadať si jeho poslanie e-mailom prostredníctvom bezplatných liniek vo formáte pdf, pričom investor je týmto upozorňovaný na nezabezpečenosť údajov doručovaných e-mailom.