Pioneer Investments
Homepage    Pioneer Investments ve světě    Vyhledávání    Kontakt
  
 
 

Čísla fondů Pioneer

Ceny fondů e-mailem nebo SMS

Aktuální ceny vybraných fondů

Pioneer Funds - European Equity Target Income
24.5.2017 1285,18 Kč 0,0374%
Pioneer Funds - Top European Players
24.5.2017 2181,00 Kč 0,1474%
Pioneer Fund Solutions - Diversified Growth
24.5.2017 769,40 Kč −0,0104%
Pioneer - akciový fond
25.5.2017 1,0412 Kč 0,1443%
Pioneer Funds - Commodity Alpha
24.5.2017 32,04 $ −0,5895%
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
24.5.2017 2378,24 Kč 0,2428%
Pioneer Funds - Global High Yield
24.5.2017 1362,35 Kč 0,1051%
Pioneer Fund Solutions - Conservative
24.5.2017 1207,10 Kč 0,1352%
Pioneer Funds - Strategic Income
24.5.2017 1402,3100 Kč 0,0514%
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond
24.5.2017 1480,64 Kč 0,0358%
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond
24.5.2017 1442,07 Kč 0,1521%
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity
24.5.2017 455,05 Kč −0,3787%
Pioneer - obligační plus
25.5.2017 1,2777 Kč  
Pioneer Funds – Flexible Opportunities
24.5.2017 1427,52 Kč 0,0091%
Pioneer Funds  - Global Multi-Asset Target Income
24.5.2017 890,77 Kč 0,0517%
Pioneer Fund Solutions - Balanced
24.5.2017 1170,17 Kč 0,2484%
Nastavení...

*RA – vzdialený prístup

Prihlásenie

  Číslo účtu (zmluvy) :
  Rodné číslo / IČO / NIČ :
  E-mail :
    
Prepnúť jazyk : slovensky / česky
Návod pre použitieAk spoločnosť Pioneer Asset Management, a.s., IČ 25684558, so sídlom Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ 140 00, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 5483, člen bankovej skupiny UniCredit („Zástupca“), ako zástupca pre Slovenskú republiku spoločnosti European Fund Services, S.A., so sídlom 28-32, Place de la gare, L-1616 Luxembourg, Registrátora a Prevodného agenta fondov Pioneer Funds, Pioneer P.F. a Pioneer S.F., eviduje pre investora e-mailovú adresu, výpisy sú poskytované prostredníctvom internetového prístupu, a to nasledovne:

Informácia o akejkoľvek dokončenej jednorazovej operácii i operácii v prípade Programu pravidelného investovania RYTMUS je sprístupňovaná bez ohľadu na výšku operácie nasledujúci obchodný deň po dokončení operácie. Súčasťou výpisu bude i stavový výpis ku dňu vytvorenia výpisu. Všetkým investorom, ktorí majú ku koncu kalendárneho roka nenulový zostatok, bez ohľadu na to, či v kalendárnom roku uskutočnili operáciu, je ďalej sprístupnený stavový výpis k 31.12. kalendárneho roka.

Prístup k elektronickým verziám výpisov bude umožnený prostredníctvom siete Internet cez zabezpečený (SSL, https://) TCP/IP protokol na www serveri Zástupcu. Investor vo chvíli, keď bude mať záujem o nahliadnutie do svojich výpisov, do zabezpečeného vstupného formulára uvedie nasledujúce údaje a) číslo Žiadosti o účet/číslo formulára Programu pravidelného investovania RYTMUS, b) rodné číslo(bez lomítka a medzier)/IČO/iné evidenčné číslo, c) e-mailovú adresu. Pri úplnej zhode týchto údajov bude vygenerované jednorazové heslo, ktoré bude okamžite poslané na e-mailovú adresu, ktorú Zástupca pre investora eviduje.

Po zistení zhody hesla budú investorovi ponúknuté všetky definované a dostupné elektronické výpisy, ktoré Zástupca pre investora eviduje od 1.1.2010 ku dňu prístupu. Počas celej doby prihlásenia bude mať investor možnosť si zobraziť, či vytlačiť svoj akýkoľvek dostupný elektronický výpis. Ukončením relácie s www serverom platnosť hesla zanikne.

Výpisy budú dostupné po dobu najmenej 24 mesiacov odo dňa ich sprístupnenia. V prípade, že by po uplynutí tejto doby mal investor záujem nahliadnuť do výpisu, ktorý už nebude dostupný, má možnosť vyžiadať si jeho poslanie e-mailom prostredníctvom bezplatných liniek vo formáte pdf, pričom investor je týmto upozorňovaný na nezabezpečenosť údajov doručovaných e-mailom.