Homepage    O nás ve světě    Vyhledávání    Kontakt
  
 
 

Čísla fondů Pioneer

Ceny fondů e-mailem nebo SMS

Aktuální ceny vybraných fondů

Pioneer Funds - European Equity Target Income
23.11.2017 1215,92 Kč 0,2341%
Pioneer Funds - Top European Players
23.11.2017 2167,55 Kč 0,1844%
Pioneer Fund Solutions - Diversified Growth
23.11.2017 806,44 Kč 0,1901%
Pioneer - akciový fond
23.11.2017 1,0820 Kč −0,2121%
Pioneer Funds - Commodity Alpha
23.11.2017 32,59 $ 0,8666%
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
23.11.2017 2538,93 Kč −0,0126%
Pioneer Funds - Global High Yield
23.11.2017 1387,30 Kč 0,1285%
Pioneer Fund Solutions - Conservative
23.11.2017 1220,66 Kč −0,0720%
Pioneer Funds - Strategic Income
23.11.2017 1405,3400 Kč −0,0405%
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond
23.11.2017 1486,99 Kč −0,0800%
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond
23.11.2017 1477,56 Kč 0,0250%
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity
23.11.2017 428,30 Kč −0,4925%
Pioneer - obligační plus
23.11.2017 1,2197 Kč 0,1067%
Pioneer Funds – Flexible Opportunities
23.11.2017 1522,79 Kč 0,1256%
Pioneer Funds - Global Multi-Asset Target Income
23.11.2017 875,99 Kč 0,0400%
Pioneer Fund Solutions - Balanced
23.11.2017 1182,06 Kč −0,1546%
Nastavení...

*RA - vzdálený přístup

Přihlášení

  Číslo účtu (smlouvy) :
  Rodné číslo / IČ / NIČ :
  Email :
    
Přepnout jazyk : slovensky / česky
Návod k přihlášeníPokud Amundi Czech Republic Asset Management, a.s., společnost skupiny Amundi, eviduje pro podílníka e-mailovou adresu, jsou výpisy poskytovány způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to následovně:

Informace o jakékoli dokončené jednorázové operaci i operaci v případě programů pravidelného investování je zpřístupňována bez ohledu na výši operace následující obchodní den po dokončení operace, resp. následující obchodní den po doručení potvrzení, pokud zpřístupnění informace závisí na potvrzení třetí osoby. Součástí výpisu je i stavový výpis ke dni vytvoření výpisu.
Přístup k elektronickým verzím výpisů je umožněn prostřednictvím sítě Internet přes zabezpečený (SSL, https://) TCP/IP protokol na www serveru Amundi Czech Republic Asset Management, a.s., společnosti skupiny Amundi. Podílník v okamžiku, kdy má zájem o nahlédnutí do svých výpisů, do zabezpečeného vstupního formuláře uvede následující údaje a) číslo účtu, b) rodné číslo(bez lomítka a mezer)/IČ/NID, c) e-mailovou adresu. Při úplné shodě těchto údajů je vygenerováno jednorázové heslo, které je okamžitě zasláno na e-mailovou adresu, kterou Amundi Czech Republic Asset Management, a.s., společnost skupiny Amundi, pro podílníka eviduje. Po zjištění shody hesla budou podílníkovi nabídnuty veškeré definované a dostupné elektronické výpisy, které Amundi Czech Republic Asset Management, a.s., společnost skupiny Amundi, pro podílníka eviduje ode dne 1.7.2009 ke dni dálkového přístupu. Po celou dobu přihlášení bude mít podílník možnost si zobrazit či vytisknout svůj jakýkoliv dostupný elektronický výpis. Ukončením relace s www serverem platnost hesla zanikne.

Výpisy budou dostupné po dobu nejméně 24 měsíců ode dne jejich zpřístupnění. V případě, že by po uplynutí této doby měl podílník zájem o nahlédnutí do výpisu, který již nebude dostupný, má možnost vyžádat si jeho zaslání e-mailem prostřednictvím bezplatných linek ve formátu pdf, přičemž podílník je tímto upozorňován na nezabezpečenost údajů doručovaných e-mailem.