Homepage    Kontakt
 
 

Aktuální ceny vybraných fondů

Amundi Fund Solutions - Diversified Growth
13.8.2020 761,69 Kč 0,5107%
Amundi CR - akciový fond
27.12.2019 1,1740 Kč 0,2648%
Amundi CR - obligační plus
27.12.2019 1,2376 Kč −0,0162%
Amundi Fund Solutions - Conservative
13.8.2020 1294,76 Kč −0,1018%
Amundi Fund Solutions - Balanced
13.8.2020 1267,94 Kč −0,0434%
Nastavení...

Společnosti skupiny Amundi v České republice

Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

 • společnost skupiny Amundi, se sídlem Praha 1, Dlouhá 34, č.p. 713, PSČ 110 15, IČ 601 96 769, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2524
 • české fondy skupiny Amundi
 • fondy pro nadace
 • fondy kvalifikovaných investorů

Představenstvo

 • Franck du Plessix, předseda představenstva
 • Pavel Hoffman, místopředseda představenstva
 • Tony Du Prez, místopředseda představenstva
 • Roman Pospíšil, člen představenstva
 • Vendulka Klučková, člen představenstva

Dozorčí rada

 • Fathi Jerfel - předseda dozorčí rady
 • Werner Kretschmer - člen dozorčí rady
 • Yann Robin Dumontheil - člen dozorčí rady
 • Michel Pelosoff - člen dozorčí rady
 • Paolo Iannone - člen dozorčí rady

Amundi Czech Republic Asset Management, a. s.

 • společnost skupiny Amundi, se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ 140 00, IČ 25684558, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5483
 • agent pro zahraniční fondy
 • výkon některých činností souvisejících s kolektivním investováním pro Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
 • obhospodařování individuálních portfolií
 • poradenská činnost týkající se investování do produktů skupiny Amundi
 • přijímání a předávání pokynů týkajících se produktů skupiny Amundi

Představenstvo

 • Franck du Plessix, předseda představenstva
 • Pavel Hoffman, místopředseda představenstva
 • Roman Pospíšil, místopředseda představenstva
 • Vendulka Klučková, člen představenstva
 • Tony Du Prez, člen představenstva

Dozorčí rada

 • Fathi Jerfel - předseda dozorčí rady
 • Werner Kretschmer - člen dozorčí rady
 • Yann Robin Dumontheil - člen dozorčí rady
 • Michel Pelosoff - člen dozorčí rady
 • Paolo Iannone - člen dozorčí rady

V Praze dne 26. března 2018